Městské, obecní úřady – Praha 3

Obecní úřad je orgánem obce, který zabezpečuje běžný chod obce, její administrativu a uvádí do praxe rozhodnutí ostatních orgánů obce, především zastupitelstva obce a rady obce. Přehled městských a obecních úřadů v lokalitě Praha 3.

1–5 firem z 5 nalezených Filtry

1Úřad městské části Praha 31 pobočka

Městský úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem města, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje město.

2Městská policie Praha 3 - obvodní ředitelství18 poboček

2.8
★★★★★
★★★★★
(15)
Lupáčova 815/14, Praha 3

Městská policie zabezpečuje veřejný pořádek pro městskou část Praha 3.

3Asociace lanové dopravy, o.s.1 pobočka

Sdružujeme provozovatele lanových drah i také podnikatele na horách a dále také i některé horské městské a obecní úřady.

4Tichý Dalibor - Žoldnéři

Skupina lukostřelců a pěších bojovníků, účastníme se bitev s ukázkami rozličných zbraní a technik, vystupování na hradech a městských slavnostech, noční vystoupení. Disponujeme dobovým stanem.


Městské, obecní úřady – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Praha 3


Městské, obecní úřady v lokalitě Praha 3 – detailní popis

Označování obecního úřadu 

Obecní úřad (OÚ) je zřízen ve všech obcích, městysech, městech, statutárních městech, městských částech a městských obvodech. V různých druzích obcí se obecní úřad označuje jinak.

 • Obce – obecní úřad
 • Městys – úřad městyse
 • Město – městský úřad
 • Statutárního město – magistrát města
 • Městská část – úřad městské části
 • Městský obvod – úřad městského obvodu

Typy obecních úřadů

Obecní úřady lze rozdělit do tří skupin. Liší se rozdílným rozsahem výkonu přenesené působnosti, tedy státní správy.

 • Obecní úřad obce se základním rozsahem přenesené působnosti (obecní úřad I. stupně nebo I. typu)
 • Pověřený obecní úřad (obecní úřad II. stupně nebo II. typu)
 • Obecní úřad obce s rozšířenou působností (obecní úřad III. stupně nebo III. typu)

Organizační struktura obecního úřadu

 • V čele obecního úřadu stojí starosta obce
 • Místostarosta obce
 • Tajemník obecního úřadu
 • Vedoucí úředníci
 • Úředníci
 • Ostatní zaměstnanci obecního úřadu

Činnost obecního úřadu

 • Výkon samostatné působnosti
 • Výkon přenesené působnosti 
 • Plnění povinností obecního úřadu vůči ostatním orgánům obce

Úřední deska obecního úřadu

Úřední deska slouží ke zveřejňování písemností, především písemností správních orgánů. Každý obecní úřad ji musí mít. Úřední deska musí být umístěna na veřejném a nepřetržitě přístupném místě. 

Kontakty na obecní úřady a úřední hodiny obecních úřadů