Dětské domovy - Praha 1

1 - 6 firem z 6 nalezených

Konvent sester dominikánek

Praha 1-Nové Město, Černá 1610/14 kontakt +420 224 934 496

Spravujeme domov mládeže pro konvent sester dominikánek a organizujeme letní tábory a akce pro děti a mládež.

web www.dominikanky.cz

Středisko náhradní rodinné péče, spolek

Praha 1, Jelení 91 kontakt +420 233 355 309

Naším posláním je poskytování pomoci dětem žijícím mimo vlastní rodinu a znevýhodněným děte. Našim cílem je systematické poskytování kvalitních, profesionálních a veřejně dostupných služeb pro rozvoj a podporu náhradní rodinné péče.

web www.nahradnirodina.cz

Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna, Česká Kamenice, Komenského 491, příspěvková organizace (Praha)

Česká Kamenice, Komenského 491 kontakt +420 412 582 630, (1 pobočka)

Jsme dětský domov rodinného typu s dlouholetou tradicí. Hlavním účelem,pro který byla naše organizace zřízena je poskytování výchovné, hmotné a sociální péče dětem a mládeži, která ze závažných důvodů nemůže být vychovávána ve vlastní rodině.

web www.ddzemedeti.cz

Sdružení SOS dětských vesniček (pobočka Praha 1)

Praha 1, U Prašného mostu 50/4 kontakt +420 233 335 452, (3 pobočky)

Naším oborem je poskytování péče a nového domova dětem, o které se jejich původní rodina nechtěla nebo nedokázala postarat.

web www.sos-vesnicky.cz

Fond ohrožených dětí (pobočka Praha 1)

Praha 1, Na poříčí 1038 kontakt +420 224 236 655, (32 poboček)

Pomáháme týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným a jinak sociálně ohroženým dětem. Poskytuje pomoc a odborné poradenství při adopcích. Provozuje dětské centrum Klokánek a azylové domy pro rodiny s dětmi a mládež bez domova. Zajišťuje hmotnou pomoc náhradním i vlastním rodinám.

web www.fod.cz

Fond ohrožených dětí (pobočka Praha 1 - Nové Město)

Praha 1 - Nové Město, Na Poříčí 1038/6 kontakt +420 224 236 655, (32 poboček)

Provozujeme zařízení pro týrané děti a nabízíme poskytování rodinné péče, odborných sociálních, terapeutických služeb s cílem trvale vyřešit smutný osud dítěte a tyto děti jsou přijímány na základě žádosti rodičů i také soudního rozhodnutí, žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí, samotného dítěte.

web www.klokanek-chabarovicka.cz, www.fod.cz