Psychologické poradny - Praha 3

1 - 20 firem z 41 nalezených

Mgr. Eva Šilarová (Praha 3)

Beroun, Husovo nám. 43/30 kontakt +420 606 468 437, (1 pobočka)

Dušezpytka – jsem psycholožka a psychoterapeutka, která vám nabídne podporu pro důležité životní změny. Možnost terapie pro jednotlivce i páry, rodinná terapie, dětské i rodičovské skupiny. Pracujeme na vzájemné důvěře, sdílení a respektu k individuálním životním procesům.

web www.dusezpytka.cz

Rodinné a komunitní centrum PALEČEK

Praha 3 - Vinohrady, Písecká 17 kontakt , (1 pobočka)

Pořádáme kroužky a volnočasové kurzy pro sociálně znevýhodněné rodiny, zprostředkováváme vzdělávací semináře i odlehčovací aktivity pro pěstouny. Dále vedeme podpůrné skupiny a vždy se snažíme poskytnout služby rodině. Zajišťuje příměstské soboty a letní tábory pro pěstounské děti a děti ze sociálně znevýhodněných rodin. Další naší aktivitou jsou sbírky oblečení a věcí.

web www.rcpalecek.cz

Sedlmajerová Jana

Praha 3 - Žižkov, Jeseniova 1924/87 kontakt , (1 pobočka)

Nabízím vám na úrovni psychiky léčbu změn v životě, toužíte-li tvořit jedinečnost života jiného vztahu k sobě i druhým pomocí touhy, cítění, sebelásky či jedinečnosti života v lásce a radosti s plněním svých snů a intuicí, jako průvodce života.

web www.sedlmajerova.cz

ŠIMANOVSKÝ Zdeněk, Mgr.

Praha 3 - Vinohrady, Vinohradská 1755 kontakt +420 271 737 184

Pomoc zvládání osobních, vztahových či výchovných nesnází. Poradenství v oblasti osobnostního rozvoje. Nabízím pomoc jednotlivcům, párům i rodičům metodami rozhovor a sdělení emocí, mapování situace, uvolnění, individuální konstelace a muzikoterapie. Nenabídnu vám ovšem hotové, univerzální, "instatntní" pravdy a poučky, ale vědomou přítomnost, otevřenost a plnou pozornost k vašim pocitům a slovům. Poskytuji krizovou intervenci, rodinné a výchovné poradenství, terapii, podporu…

web www.simanovsky.wbs.cz

PRAHA-PSYCHOLOG.CZ

Praha 3 - Vinohrady, Řipská 767/15 kontakt

Nabídka psychologických a psychoterapeutických služeb pro dospělé i dospívající jednotlivce i páry, které řeší manželskou krizi.

web www.praha-psycholog.cz

Česká společnost pro duševní zdraví (pobočka Praha 3 - Žižkov)

Praha 3 - Žižkov, Zvonařova 1580/6 kontakt

Česká společnost pro duševní zdraví je občanské sdružení, jehož úlohou je pomoc lidem trpícím duševní nemocí, lidem nacházejícím se v psychické krizi, v tíživé osobní či sociální situaci. Na jedné straně spolupracuje s odborníky z oborů péče o duševní zdraví, na straně druhé poskytuje řadu svépomocných a zájmových aktivit.

web www.csdz.cz

Psychotesty pro řidiče Praha – Meisnerová Petra, Mgr.

Praha 3 - Vinohrady, Slezská 2199/108 kontakt

Jsem akreditovaný dopravní psycholog Ministerstva dopravy nabízející dopravně psychologické vyšetření řidičů v Praze. Psychotesty jsou určené pro řidiče se zákazem řízení, vybodované řidiče, profesní řidiče z povolání i řidiče starší 65 let na žádost praktického lékaře.

web www.psychotesty-praha.cz

VIMR MARTIN, MUDR.

Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2495/221 kontakt +420 266 313 428

Ordinace psychiatra. Nabídka individuální a párové psychoterapie, farmakoterapie.

web www.psychiatriepraha-vimr.cz

CAJTHAMLOVÁ Kateřina, MUDr.

Praha 3 - Žižkov, Prokopova 10 kontakt

Provoz interní ordinace. Nabídka homeopatie, fyzioterapie, systemické psychoterapie i nutričního poradenství.

web www.cajthamlova.cz, www.psycholog-praha3.cz

PhDr. Iveta Waidingerová- psychologické poradenství

Praha 3, Lucemburská 2015/28 kontakt

Psychologické poradenství.

web www.psychologickeporadenstvi.blogspot.cz

KUNERTOVÁ Olga, MUDr.- Psychoterapeutické centrum Gaudia

Praha 3, Jeseniova 1164/47 kontakt +420 242 487 327

Centrum pro psychoterapii a poradenství. Léčíme deprese, úzkosti, psychosomatické potíže, pomáháme řešit vztahové problémy a obtížné životní situace. Pořádáme vzdělávací kurzy i semináře pro lékaře, zdravotní sestry, sociální pracovníky, pedagogy, studenty i veřejnost. Nabízíme masáže celého těla.

web www.gaudia.cz

Centrum sociálních služeb Praha (pobočka Praha 3 Žižkov)

Praha 3 Žižkov, Chelčického 842/39 kontakt +420 222 584 602, (2 pobočky)

Poradenství pro oblasti sociálních služeb, sociálních sítí a legislativy.

web www.csspraha.cz

Švecová Jana - psychologie

Praha 3, Na Balkáně 1316 kontakt +420 775 982 070

Specializuji se na psychologickou pomoc při řešení partnerské krize, při poruchách chování, školních problémech, během rozvodu a po traumatických zkušenostech. Poskytuji jednorázovou i dlouhodobou pomoc, psychoterapii. Zprostředkuji provedení diagnostického vyšetření dítěte či dospělého.

web www.janasvecova.cz

Klabanová Miroslava, PhDr. (pobočka Praha 3)

Praha 3, Milíčova 462/21 kontakt +420 605 822 945, (1 pobočka)

Nabízíme zjišťování a měření duševních vlastností a stavů pro diagnostické účely a k posouzení možnosti adekvátního pracovního a společenského zařazení u osob se změněnou psychickou výkonností a to pro zvláštní společenské účely. Dále provádíme zjišťování psychické způsobilosti u osob na nejrůznější společenské pozice.

web www.psychologicka-pomoc-terapie.cz

Golden Age CZ, s.r.o.(pobočka Praha 3 - Žižkov)

Praha 3 - Žižkov, Chelčického 842/39 kontakt +420 603 466 874, (3 pobočky)

Poskytujeme služby psychiatrické ordinace.

zobrazit detail

Sedlmajerová Jana (pobočka Praha 3)

Praha 3 - Žižkov, Jeseniova 1924 kontakt +420 603 811 280, (1 pobočka)

Nabízím vám na úrovni psychiky léčbu změn v životě, toužíte-li tvořit jedinečnost života jiného vztahu k sobě i druhým pomocí touhy, cítění, sebelásky či jedinečnosti života v lásce a radosti s plněním svých snů a intuicí, jako průvodce života.

web www.sedlmajerova.cz

Mgr. Jan Švehlík - psycholog, psychoterapeut Terdi, s.r.o.

Praha 3 - Vinohrady, Slezská 1177/27 kontakt +420 775 966 459, (2 pobočky)

Jsem psycholog a psychoanalytický psychoterapeut. Nabízím psychoterapeutickou léčbu zaměřenou na deprese, úzkosti, fobie, neurotické i osobnostní potíže, problémy v mezilidských vztazích a další oblasti. Psychoanalýza pak pomáhá člověku poznávat sebe sama, své touhy, cíle, obavy, zdroje i omezení.

web www.jansvehlik.cz

NEO CZ, o. s.

Praha 3 - Žižkov, Koněvova 1734 kontakt +420 602 641 571

Zaměřujeme se na podporu a pomoc dětem, mladým lidem a rodinám, na podporu pozitivních mezilidských vztahů i vztahů v komunitě. Nabízíme psychologické poradenství, psychoterapie, psychodiagnostika, vzdělávání, preventivní a intervenční programy či právní a sociálně právní poradenství.

web www.neocz.cz

Švehlík Jan, Mgr. - psycholog a psychoterapeut

Praha 3 - Vinohrady, Slezská 1177/27 kontakt +420 775 966 459, (1 pobočka)

Poskytuji psychologické poradenství, diagnostiku i psychoterapii. Přijímám klienty na terapii. Nabízím možnost objednání on-line formulářem.

web www.psycholog-psychoterapeut-praha.net

Venglářová Martina, PhDr.

Praha 3 - Žižkov, Domažlická 1256/1 kontakt +420 604 781 485

Nabídka poradenství v oblasti mezilidských vztahů, řešení problémů psychického původu. Pořádání školení i seminářů.

web www.venglarova.cz
« předchozí 1 2 3 další »