Lesnictví – Most

Lesy jsou nejzachovalejší složkou přírody i přes mnohasetleté ovlivňování člověkem. V České republice pokrývají třetinu celého území a díky tomu tvoří přirozený ekologický potenciál krajiny. Přehled firem zabývajících se lesnictvím v lokalitě Most.

1–9 firem z 9 nalezených Filtry

1REKULTIVACE a.s.1 pobočka

4.7
★★★★★
★★★★★
(2)
Václava Řezáče 315, Most Bezdlužná

Nabízíme zemědělské a rekultivační práce. Nabízíme výsadbu lesních sazenic, zalesňování a ozeleňování rekultivovaných ploch. Prořezávky lesních porostů. Zimní údržba silnic, chodníků a parkovišť. Čištění potoků, zakládání trávníků a okrasných zahrad.

2SPRÁVA MĚSTSKÝCH LESŮ MOST

4.8
★★★★★
★★★★★
(7)
Loupnická 176, Litvínov-Janov Bezdlužná

Správa městských lesů obhospodařuje lesy, které se nacházejí v lesnických úsecích Mníšek, Klíny, Přehrada, Ressl a Staré u Třebívlic. Hlavním účelem naší organizace je odborná správa lesů, provoz myslivosti, správa vodních ploch včetně produktů.Přepravujeme dříví traktorem, provádíme pořez dřevní…

3Krmivamost.cz1 pobočka

4.6
★★★★★
★★★★★
(272)
Brněnská 1188, Most Bezdlužná

Krmivamost.cz, se sídlem Brněnská 1188, 434 01, Most, v okrese Most a v kraji Ústecký kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. C 40390, Krajský soud v Ústí nad Labem. Právní forma Společnost s ručením omezeným. Založení v roce 2017. Pracuje u nás 6 - 9 zaměstnanců. Předmětem podnikání je:…

4REKULTIVACE a.s. (pobočka Litvínov)1 pobočka

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Záluží 181, Litvínov Bezdlužná

Poskytujeme zemědělské a rekultivační práce či výsadbu lesních sazenic a zalesňování i ozeleňování rekultivovaných ploch. Dále provádíme prořezávky lesních porostů a zimní údržba silnic i chodníků a parkovišť včetně čištění potoků a zakládání trávníků i okrasných zahrad.

5Lesy České republiky, s.p. (pobočka Litvínov-Horní Litvínov)81 poboček

4.5
★★★★★
★★★★★
(54)
Máchova 1688, Litvínov-Horní… Bezdlužná

Zaměřujeme se na hospodaření v lesích ve vlastnictví státu a správu drobných vodních toků i také myslivost a rybářství a dále lesnickou osvětu i publikační činnost.

6Votava Petr

Máme nabídku služeb lesnictví a prořezávek stromů a dále i štěpkování.

7Křenovský Milan

Nabízíme dřevorubecké práce a také i školení manipulací a to s motorovými pilami a dále křovinořezy.

8Homola Martin

Děláme a nabízíme přibližování a dále i manipulaci dříví.

9Lesy České republiky, s.p. (pobočka Horní Litvínov)81 poboček

4.5
★★★★★
★★★★★
(54)
Máchova 1688, Horní Litvínov Bezdlužná

Zaměřujeme se na trvale udržitelné hospodaření v lesích ve vlastnictví státu a činnost odborného lesního hospodáře a ochrannou službu v lesích a správu drobných vodních toků a myslivost a rybářství i také lesnickou osvětu a vydáváme odborné časopisy a dále i knihy.


Lesnictví – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Most


Lesnictví v lokalitě Most – detailní popis

Lesy jsou jedním z největších bohatství každé země a jednou ze základních složek životního prostředí. Zastávají řadu důležitých funkcí – produkční funkce (produkce dřeva), reprodukční funkce (ochrana zdrojů geneticky vhodného reprodukčního materiálu), vodohospodářské funkce (ochrana zdrojů pitné vody), hydrologické funkce (zmírňování následků živelných nebezpečí), půdoochranné funkce (ochrana lesní půdy před erozemi), půdotvorné funkce (akumulace a rozklad organických látek), klimatické funkce (zmírňování teplotních extrémů), rekreační funkce (osvěžení a zotavení návštěvníků lesa), léčebně-lázeňská funkce (přispívá k obnově zdraví) a mnoho dalších funkcí. 

Kategorizace lesů 

  • Lesy hospodářskézajišťují materiální hodnoty, a to zejména dřevo, semena a živočichy jakožto obnovitelné zdroje. Zahrnují všechny lesy, které nebyly vyhlášeny za lesy ochranné nebo lesy zvláštního určení. 
  • Lesy ochranné – vyskytují se na mimořádně nepříznivých stanovištích, jako jsou např. prudké svahy, rašeliniště, sutě nebo strže. Tyto lesy zastávají významnou ekologickou funkci. 
  • Lesy zvláštního určení – nacházejí se v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně, v ochranných pásmech zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních vod, na území národních parků, národních přírodních rezervací, chráněných krajinných oblastí, přírodních rezervací a přírodních památkách.