Ústřední orgány státní správy - Most

1 - 12 firem z 12 nalezených

Magistrát města Most - Odbor životního prostředí a mimořádných událostí

Most, Radniční 1 kontakt +420 476 448 111, (15 poboček)

Zajišťuje výkon státní správy a samosprávy na úseku odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, vodního hospodářství, obrany a krizového řízení.

web www.mesto-most.cz

Magistrát města Most - Odbor investic a komunálního hospodářství

Most, Radniční 1 kontakt +420 476 448 111, (15 poboček)

Správa majetku města, majetkoprávní vztahy, zajištění investiční výstavby, výkon správy na úseku čistoty města, komunálního odpadu, místních komunikací, veřejné zeleně.

web www.mesto-most.cz

Magistrát města Most - Odbor vnitřní správy

Most, Radniční 1 kontakt +420 476 448 111, (15 poboček)

Zajišťování chodu úřadu pro oblast správy, ochrana majetku.

web www.mesto-most.cz

Magistrát města Most - Odbor informačního systému

Most, Radniční 1 kontakt +420 476 448 111, (15 poboček)

Chod a rozvoj informačního systému, správa programů, datová základna geografického informačního systému, školení pracovníků.

web www.mesto-most.cz

Magistrát města Most - Odbor finanční

Most, Radniční 1 kontakt +420 476 448 111, (15 poboček)

Uplatňování, kontrola dodržování zásad, opatření jednotné státní finanční politiky pro hospodářské činnosti magistrátu.

web www.mesto-most.cz

Magistrát města Most - Odbor rozvoje a dotací

Most, Radniční 1 kontakt +420 476 448 111, (15 poboček)

Rozvoj a správa dotací města.

web www.mesto-most.cz

Magistrát města Most - Odbor městského majetku

Most, Radniční 1 kontakt +420 476 448 111, (15 poboček)

Evidence majetku města, příprava, realizace nakládání s tímto majetkem.

web www.mesto-most.cz

Magistrát města Most - Odbor sociálních věcí

Most, Radniční 1 kontakt +420 476 448 111, (15 poboček)

Výkon státní správy pro oblasti výplaty sociálních dávek, oddělení péče o rodinu, nezaměstnané, seniory a handicapované občany.

web www.mesto-most.cz

Magistrát města Most - Odbor stavebního úřadu

Most, Radniční 1 kontakt +420 476 448 111, (15 poboček)

Vydávání stavebních povolení, územní rozhodnutí o umístění stavby, o chráněném území a ochranném pásmu, ohlašování úprav.

web www.mesto-most.cz

Magistrát města Most - Odbor sociálně-právní ochrany dětí

Most, Radniční 1 kontakt +420 476 448 111, (15 poboček)

Zajištění sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, sociálně právní ochrana dětí.

web www.mesto-most.cz

Český báňský úřad (pobočka Most)

Most, U Města Chersonu 1429 kontakt +420 476 442 417, (5 poboček)

Báňská správa dohlíží na hornickou činnost a požární ochranu v podzemí.

web www.cbusbs.cz

Okresní státní zastupitelství Most

Most, Báňská 285 kontakt +420 477 759 111, (3 pobočky)

Realizace práva státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

web www.portal.justice.cz/soud/soud.aspx?j=75&o=65&k=782