Charita, charitativní organizace - Litoměřice

1 - 19 firem z 19 nalezených

ŠANCE Lovosice o.s.

Lovosice, Školní 476/3 kontakt

Sdružujeme a pomáháme zdravotně postiženým a starším spoluobčanům. Terénní pečovatelská služba. Sociálně aktivizační služba. Denní stacionář. Pěvecký sbor. Dětský divadelní kroužek.

web sancelovosice.eu

Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem

Roudnice nad Labem, Komenského 174 kontakt +420 416 837 125

Nabízíme útočiště těm, kdo hledají na několik dní ztišení, dáváme prostor víkendovým soustředěním uměleckých souborů, pořádáme koncerty, besedy, výstavy, čtení, happeningy. V historických sklepních prostorách otvíráme čajový klub s čítárnou. Poskytujeme zázemí Conventu Choralis, nezávislému společenství se zájmem o gregoriánský chorál (www.introitus.cz). V létě spolupořádáme benefiční studentský divadelní festival Oldstars On the Roud (www.oldstars.cz).

web www.farnostroudnice.cz

Římskokatolická farnost Doksany

Doksany, Doksany 1 kontakt +420 416 861 197

Římskokatolická farnost Bohušovice nad Ohří je územní společenství římských katolíků v Bohušovicích nad Ohří a okolí. Farnost organizačně spadá do litoměřického vikariátu, který je jedním z deseti vikariátů litoměřické diecéze. Do farnosti náleží území obcí Bohušovice nad Ohří, Brňany, Nové Kopisty.

web www.doksany.wz.cz

Diecézní charita Litoměřice (pobočka Litoměřice)

Litoměřice, Kosmonautů 2022 kontakt +420 416 731 452, (3 pobočky)

Provozujeme charitativní, humanitární a církevní organizaci pro pomoc lidem v nouzi. Provozujeme středisko sociálních intervencí. Nabízíme služby poradce pro uprchlíky a migranty. Vedeme poradnu pro osoby v zadluženosti.Provozujeme azylové domy .Poskytujeme sociální pomoc.

web www.dchltm.cz

Arcidiecézní charita Praha - Farní charita Roudnice nad Labem

Roudnice nad Labem, Riegrova 652 kontakt +420 416 838 313, (32 poboček)

Charitativní a humanitární pomoc lidem v nouzi. Charitní šatník - přijímáme čisté, vyprané a zachovalé dámské, pánské a dětské oblečení, ložní povlečení, ručníky, utěrky, ubrusy, přikrývky i drobné kuchyňské vybavení.

web www.charitaroudnice.cz

NADĚJE - Dům Naděje- azylový dům pro ženy

Litoměřice-Předměstí, Želetická 706/9, kontakt +420 416 797 511, (42 poboček)

Pomoc potřebným lidem. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, psychologické poradenství, duchovní, zdravotní, sociální, hmotná, stravovací a ubytovací pomoc lidem v nouzi i pomoc při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí.

web www.nadeje.cz

Farní charita Litoměřice

Litoměřice, Zahradnická 1534 kontakt +420 417 770 000, (1 pobočka)

Provozujeme charitativní, humanitární a církevní organizaci pro pomoc lidem v nouzi. Pořádání akcí formou charitativních sbírek. Zřizování a provozování charitních domovů, stacionářů, domovů pro matky v tísni, domovů pokojného stáří a dalších sociálních zařízení.

web www.fchltm.cz

NADĚJE o.p.s.

Litoměřice, Želetická 2187/11 kontakt +420 416 797 511, (2 pobočky)

Naším oborem je poskytování pomoci potřebným lidem. Provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Nabídka psychologického poradenství. Zaměřujeme se na duchovní, zdravotní, sociální, hmotnou, stravovací a ubytovací pomoc lidem v nouzi.

web www.nadeje.cz

NADĚJE o.p.s. (pobočka Lovosice)

Lovosice, Nádražní 805/18 kontakt +420 775 731 342, (2 pobočky)

Specializujeme se na duchovní, zdravotní, sociální, stravovací a ubytovací pomoc lidem v nouzi. Věnujeme se osamělým a zdravotně postiženým lidem. Provozujeme nízkoprahové denní centrum. Nabízíme psychologické a sociální poradenství.

web www.nadeje.cz

Potravinová banka v Ústeckém kraji, o. s. (pobočka Litoměřice)

Litoměřice, Na Vinici 644/1 kontakt +420 773 777 229, (1 pobočka)

Naším oborem je shromažďování přebytečných potravin, jejich skladování a přidělování organizacím poskytujícím pomoc lidem v nouzi. Zásobování místních neziskových organizací a sociálních institucí masnými výrobky, trvanlivými, mraženými a chlazenými potravinami. Nabídka vzdělávacích programů dané problematiky.

web www.potravinovabanka.cz/pb-v-usteckem-kraji-o-s

Farní charita Roudnice nad Labem

Roudnice nad Labem, Riegrova 652 kontakt +420 416 838 313

Specializujeme se na charitativní a humanitární pomoc určenou lidem v nouzi. Provozujeme charitní šatník, kde přijímáme čisté, vyprané a zachovalé dámské, pánské i dětské oblečení, ložní povlečení, ručníky, utěrky, ubrusy, přikrývky a drobné kuchyňské vybavení.

web www.charitaroudnice.cz

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích (pobočka Litoměřice - Liškova)

Litoměřice, Liškova 1543/43 kontakt +420 416 732 271, (3 pobočky)

Provoz azylového domu pro ženy a matky s dětmi.

web www.diakoniecceltm.cz

Farní charita Litoměřice (pobočka Litoměřice)

Litoměřice, Marie Pomocné 48 kontakt +420 416 732 303, (1 pobočka)

Naším oborem je provoz azylového domu, noclehárny a nízkoprahového denního centra.

web www.fchltm.cz

NADĚJE

Litoměřice, Želetická 2187/11 kontakt +420 222 521 110, (42 poboček)

Naším oborem je nabídka ubytování ženám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Umožňujeme přípravu teplé stravy, praní prádla a křesťanskou duchovní službu. Poskytujeme sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi.

web www.nadeje.cz

NADĚJE (pobočka Roudnice nad Labem)

Roudnice nad Labem, Sladkovského 1365 kontakt +420 416 837 233, (42 poboček)

Naším oborem je nabídka ubytování pro muže a rodiny v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Kapacita domu je 7 pokojů s celkem 18 lůžky. K dispozici je společné sociální zařízení. Poskytování psychologického poradenství. Umožňujeme přípravu teplé stravy, praní prádla a křesťanskou duchovní službu.

web www.nadeje.cz

Farní charita Lovosice (pobočka Lovosice - Terezínská)

Lovosice, Terezínská 908/72 kontakt +420 416 531 146, (2 pobočky)

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi.

web www.fchlovosice.cz

NADĚJE (pobočka Lovosice)

Lovosice, Nádražní 805/18 kontakt +420 775 731 342, (42 poboček)

Pomoc potřebným lidem. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, psychologické poradenství, duchovní, zdravotní, sociální, hmotná, stravovací a ubytovací pomoc lidem v nouzi i pomoc při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí. Péče o osamělé a zdravotně postižené lidi.

web www.nadeje.cz

NADĚJE (pobočka Litoměřice-Předměstí)

Litoměřice-Předměstí, Pražská 992/14 kontakt +420 777 415 484, (42 poboček)

Pomoc potřebným lidem. Psychologické poradenství, duchovní, zdravotní, sociální, hmotná, stravovací a ubytovací pomoc lidem v nouzi i pomoc při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí. Péče o osamělé a zdravotně postižené lidi. Sociálně terapeutické dílny.

web www.nadeje.cz

NADĚJE (pobočka Litoměřice)

Litoměřice, Osvobození 839/19 kontakt +420 608 537 281, (42 poboček)

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let pro 30 osob. Zvyšování motivace dětí k osobnímu vzdělávání pro budoucí pracovní uplatnění i zvyšování a udržení sociálních dovedností v oblasti komunikace, empatie, asertivity, kooperace a vedení.

web www.nadeje.cz