Charita, charitativní organizace - Praha - město

1 - 20 firem z 46 nalezených

Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava Praha - Praha 9 Prosek

Praha 9 - Prosek, U proseckého kostela 5 kontakt +420 286 891 071, (1 pobočka)

Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava Praha - Prosek (IV. pražský vikariát) pořádání bohoslužeb a duchovních setkání, duchovní koncerty, charitativní akce pro věřící. Administrátor farnosti je Stanislav Prokop , ThDr. (*9. 7. 1946 v Praze) římskokatolický kněz (o. 26. 6. 1971, Praha). Od roku 1983 působil jako odborný asistent na Katolické teologické fakultě UK v Praze, kde přednášel pastorální teologii. Od roku 1979 farářem u kostela sv. Václava na Proseku. Pravidelné bohoslužby: Po,…

web www.kkvys.cz

Farní charita Praha 4 - Chodov

Praha 4, U Modré školy 1/2337 kontakt +420 272 941 972

Hlavním cílem služeb domácí péče Farní charity Praha 4 - Chodov je pomoc se zajištěním kvalitního a plnohodnotného života seniorů a zdravotně postižených občanů v jejich domovech.

web web.charitapraha4.cz, www.charitapraha4.com

Nadace Charty 77 KONTO BARIÉRY

Praha 1 - Staré Město, Melantrichova 504/5 kontakt +420 224 214 452

Cílem nadace je pomoci lidem se zdravotním postižením vrátit se zpátky do života. Přispívá na vozíky, na odstranění architektonických bariér, ale i na počítače a vzdělávání.

web www.kontobariery.cz, www.sensen.cz

Farní charita Praha 1 - Malá Strana

Praha 1, Jungmannovo náměstí 753/18 kontakt +420 222 230 026

Naším oborem je zajištění charitativní a humanitární pomoci určené lidem v nouzi. Pomáháme při řešení zadluženosti, uplatňování práv i jako doprovod k úředním jednáním.

web www.programmari.cz

Farní charita Holešovice

Praha 7 - Holešovice, Dukelských hrdinů 974 kontakt +420 266 710 712

Nabídka pečovatelských a ošetřovatelských služeb ve snaze umožnění seniorům setrvat v prostředí svého domova.

web www.charitap7.cz

Církev adventistů sedmého dne

Praha 2-Nové Město, Londýnská 623/30 kontakt +420 241 471 939

Ústřední orgán, sdružení jednotlivých sborů a posilování vědomí sounáležitosti a solidarity mezi nimi na společných vzdělávacích konferencích. Společenství Bible – inspirovaného Božího slova. Církev adventistů sedmého dne vychází z učení a zásad Bible, kterou považuje za inspirované Boží slovo. Adventisté sedmého dne přijímají Bibli za své jediné vyznání víry.

web www.casd.cz

World´s Green Lungs - Záchrana pralesů

Praha 14 - Kyje, K viaduktu 1494 kontakt +420 777 840 314

Vedeme sdružení a to se stará o ochranu deštného pralesa, zajišťujeme humanitární pomoc. Členy naší organizace jsou jak čeští experti tak náčelníci domorodých pigmejských kmenů. V provincii Maniema v Demokratické republice Kongo (DRK) spravujeme oblast o rozloze 17 700 km2. Zde se snažíme ochránit 11 000 km2 pralesa a znovu zalesňujeme 5000 km2 neúrodné savany.

web www.greenlungs.net

Arcidiecézní charita Praha - pomoc obětem domácího násilí

Praha 2-Vinohrady, Londýnská 13/44 kontakt +420 251 552 790, (32 poboček)

Pomoc obětem domácího násilí a obchodování s lidmi.

web www.praha.charita.cz

OBČANÉ PROTI HAZARDU, o. s.

Praha 2-Vinohrady, Mánesova 1374/53 kontakt

Občanské sdružení hájící zájmy v boji proti hazardu. Cílem je změnit současný stav hazardu v ČR, informovat obyvatelstvo o nebezpečném fenoménu, vyvolávat veřejné diskuse na dané téma, působit v oblasti prevence této závislosti a mapovat sociální dopad.

web www.obcaneprotihazardu.cz

Nadační fond Českého rozhlasu - Světluška

Praha 2-Vinohrady, Vinohradská 1409/12 kontakt +420 221 551 217

Světluška pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením.

web www.rozhlas.cz/svetluska/portal/

Diakonie Českobratrské církve evangelické

Praha 2-Vinohrady, Belgická 374/22 kontakt +420 242 487 812, (2 pobočky)

Sociální, zdravotní, vzdělávací a pastorační služby pro seniory, osoby s postižením nebo v obtížné životní situaci i pro umírající.

web www.diakoniecce.cz

Farní charita sv. Petra Praha

Praha 1, Jungmannovo náměstí 753 kontakt +420 222 353 845

Farní charita pro nevidomé.

web www.blind.charita.cz

DORKAS - Dobrovolná organizace každé spolupráce

Praha 1, Malostranské náměstí 3/26 kontakt +420 257 530 436

Naším oborem je pomoc lidem v obtížných životních situacích.

web www.boromejky.cz

Nadační fond Kapka naděje

Praha 1, Revoluční 1200 kontakt +420 222 312 335

Naším oborem je nabídka pomoci nemocným dětem zejména s poruchou krvetvorby a dětem, jejichž onemocnění vyžaduje transplantaci kostní dřeně.

web www.kapkanadeje.cz

Lata Brandis Ladies club

Praha 1, Jánský vršek 350/2 kontakt +420 222 514 422

Naším oborem je provoz dámského klubu, pořádání charitativních akcí.

zobrazit detail

Farní charita Strahov

Praha 1, Pohořelec 113 kontakt +420 608 703 250

Specializujeme se na charitativní činnost. Zajišťujeme projekty Adopce na dálku, Tříkrálová sbírka, Vánoční sbírka hraček, Pomoc Arménii, Pomoc lidem v tísni a FaCha.

web www.charita-strahov.cz

Duha - Voluntary Support

Praha 1, Senovážné náměstí 977/24 kontakt +420 234 621 374

Naším oborem je podpora dobrovolnictví mezi mladými lidmi. Nabídka zahraničních pracovních pobytů, workcampů i v ČR.

web www.trochujinak.cz

Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 1 - Malá Strana

Praha 1, Říční 440/6 kontakt +420 776 366 650

Pořádáme bohoslužby a duchovní setkání. Pořádáme prohlídky, koncerty, výstavy a přednášky. Zajišťujeme sbírky a poskytujeme pomoc potřebným.

web www.husiti.majestat.cz/

Farní charita Praha 5 - Smíchov

Praha 5 - Smíchov, náměstí 14. října 642/17 kontakt +420 724 049 033

Poskytujeme sociální pomoc potřebným.

zobrazit detail

Holy Ghost End Time Ministries International

Praha 5 - Smíchov, Radlická 2000/3 kontakt +420 251 624 869

Kázání evangelia. Zakládání církví a křesťanských skupin. Účast na charitativních akcích.

web www.holyghost.cz
« předchozí 1 2 3 další »