Charita, charitativní organizace - Praha - město

1 - 20 firem z 48 nalezených

Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava Praha - Praha 9 Prosek

Praha 9 - Prosek, U Proseckého kostela 5/3 kontakt +420 286 891 071, (2 pobočky)

Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava Praha - Prosek (IV. pražský vikariát) pořádání bohoslužeb a duchovních setkání, duchovní koncerty, charitativní akce pro věřící. Administrátor farnosti je Stanislav Prokop , ThDr. (*9. 7. 1946 v Praze) římskokatolický kněz (o. 26. 6. 1971, Praha). Od roku 1983 působil jako odborný asistent na Katolické teologické fakultě UK v Praze, kde přednášel pastorální teologii. Od roku 1979 farářem u kostela sv. Václava na Proseku. Pravidelné bohoslužby: Po,…

web www.kkvys.cz

Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava Praha - Praha 9 Prosek (Praha)

Praha 9 - Prosek, U proseckého kostela 5 kontakt +420 286 891 071, (2 pobočky)

Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava Praha - Prosek (IV. pražský vikariát) pořádání bohoslužeb a duchovních setkání, duchovní koncerty, charitativní akce pro věřící. Administrátor farnosti je Stanislav Prokop , ThDr. (*9. 7. 1946 v Praze) římskokatolický kněz (o. 26. 6. 1971, Praha). Od roku 1983 působil jako odborný asistent na Katolické teologické fakultě UK v Praze, kde přednášel pastorální teologii. Od roku 1979 farářem u kostela sv. Václava na Proseku. Pravidelné bohoslužby: Po,…

web www.kkvys.cz

Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava Praha - Praha 9 Prosek (Praha 8)

Praha 9 - Prosek, U Proseckého kostela 5/3 kontakt +420 286 891 071, (2 pobočky)

Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava Praha - Prosek (IV. pražský vikariát) pořádání bohoslužeb a duchovních setkání, duchovní koncerty, charitativní akce pro věřící. Administrátor farnosti je Stanislav Prokop , ThDr. (*9. 7. 1946 v Praze) římskokatolický kněz (o. 26. 6. 1971, Praha). Od roku 1983 působil jako odborný asistent na Katolické teologické fakultě UK v Praze, kde přednášel pastorální teologii. Od roku 1979 farářem u kostela sv. Václava na Proseku. Pravidelné bohoslužby: Po,…

web www.kkvys.cz

Nadace Charty 77 KONTO BARIÉRY

Praha 1 - Staré Město, Melantrichova 504/5 kontakt +420 224 214 452

Cílem nadace je pomoci lidem se zdravotním postižením vrátit se zpátky do života. Přispívá na vozíky, na odstranění architektonických bariér, ale i na počítače a vzdělávání.

web www.kontobariery.cz, www.sensen.cz

Farní charita Praha 4 - Chodov

Praha 4, U Modré školy 1/2337 kontakt +420 272 941 972

Hlavním cílem služeb domácí péče Farní charity Praha 4 - Chodov je pomoc se zajištěním kvalitního a plnohodnotného života seniorů a zdravotně postižených občanů v jejich domovech.

web web.charitapraha4.cz, www.charitapraha4.com

Farní charita Praha 1 - Malá Strana

Praha 1, Jungmannovo náměstí 753/18 kontakt +420 222 230 026

Naším oborem je zajištění charitativní a humanitární pomoci určené lidem v nouzi. Pomáháme při řešení zadluženosti, uplatňování práv i jako doprovod k úředním jednáním.

web www.programmari.cz

Život dětem, o.p.s.

Praha 8 - Libeň, Lindnerova 998/6 kontakt +420 284 840 516

Nabízíme pomoc nemocným a handicapovaným a opuštěným dětem. Podporujeme nemocniční zařízení, stacionáře a dětské domovy. Pořádáme charitativní večery.

web www.zivotdetem.cz

Farní charita Holešovice

Praha 7 - Holešovice, Dukelských hrdinů 974 kontakt +420 266 710 712

Nabídka pečovatelských a ošetřovatelských služeb ve snaze umožnění seniorům setrvat v prostředí svého domova.

web www.charitap7.cz

Farní charita Praha 6 - Břevnov

Praha 6 - Břevnov, Markétská 1/28 kontakt +420 220 406 232

Zajištění charitativní i humanitární pomoci určené lidem v nouzi.

zobrazit detail

Církev adventistů sedmého dne

Praha 2-Nové Město, Londýnská 623/30 kontakt +420 241 471 939

Ústřední orgán, sdružení jednotlivých sborů a posilování vědomí sounáležitosti a solidarity mezi nimi na společných vzdělávacích konferencích. Společenství Bible – inspirovaného Božího slova. Církev adventistů sedmého dne vychází z učení a zásad Bible, kterou považuje za inspirované Boží slovo. Adventisté sedmého dne přijímají Bibli za své jediné vyznání víry.

web www.casd.cz

World´s Green Lungs - Záchrana pralesů

Praha 14 - Kyje, K viaduktu 1494 kontakt +420 777 840 314

Vedeme sdružení které se stará o ochranu deštného pralesa, zajišťujeme humanitární pomoc. Členy naší organizace jsou jak čeští experti tak náčelníci domorodých pigmejských kmenů. V provincii Maniema v Demokratické republice Kongo (DRK) spravujeme oblast o rozloze 17 700 km2. Zde se snažíme ochránit 11 000 km2 pralesa a znovu zalesňujeme 5000 km2 neúrodné savany.

web www.greenlungs.net

Arcidiecézní charita Praha - pomoc obětem domácího násilí

Praha 2-Vinohrady, Londýnská 13/44 kontakt +420 251 552 790, (32 poboček)

Pomoc obětem domácího násilí a obchodování s lidmi.

web www.praha.charita.cz

OBČANÉ PROTI HAZARDU, o. s.

Praha 2-Vinohrady, Mánesova 1374/53 kontakt

Občanské sdružení hájící zájmy v boji proti hazardu. Cílem je změnit současný stav hazardu v ČR, informovat obyvatelstvo o nebezpečném fenoménu, vyvolávat veřejné diskuse na dané téma, působit v oblasti prevence této závislosti a mapovat sociální dopad.

web www.obcaneprotihazardu.cz

Nadační fond Českého rozhlasu - Světluška

Praha 2-Vinohrady, Vinohradská 1409/12 kontakt +420 221 551 217

Světluška pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením.

web www.rozhlas.cz/svetluska/portal/

Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 4 - Podolí

Praha 2-Vyšehrad, Vratislavova 30/8 kontakt +420 224 917 450

Bohoslužby, duchovní setkání, prohlídky, koncerty, výstavy, přednášky, sbírky i pomoc potřebným.

web www.husite.wix.com/vysehrad

Diakonie Českobratrské církve evangelické

Praha 2-Vinohrady, Belgická 374/22 kontakt +420 242 487 812, (2 pobočky)

Sociální, zdravotní, vzdělávací a pastorační služby pro seniory, osoby s postižením nebo v obtížné životní situaci i pro umírající.

web www.diakoniecce.cz

Farní charita sv. Petra Praha

Praha 1, Jungmannovo náměstí 753 kontakt +420 222 353 845

Farní charita pro nevidomé.

web www.blind.charita.cz

ROSA - centrum pro ženy,z.s.

Praha 4, Podolská 242 kontakt +420 241 432 466

Provozujeme centrum pro týrané a osamělé ženy, poskytujeme komplexní pomoc ženám - obětem domácího násilí a jejich dětem: poradenství v informačním a poradenském centru, azylové ubytování s utajenou adresou, telefonickou krizovou intervenci, internetové poradenství, telefonickou krizovou pomoc.

web www.rosa-os.cz

DORKAS - Dobrovolná organizace každé spolupráce

Praha 1, Malostranské náměstí 3/26 kontakt +420 257 530 436

Naším oborem je pomoc lidem v obtížných životních situacích.

web www.boromejky.cz

Nadační fond Kapka naděje

Praha 1, Revoluční 1200 kontakt +420 222 312 335

Naším oborem je nabídka pomoci nemocným dětem zejména s poruchou krvetvorby a dětem, jejichž onemocnění vyžaduje transplantaci kostní dřeně.

web www.kapkanadeje.cz
« předchozí 1 2 3 další »