Církev, církevní instituce - Střední Čechy

221 - 240 firem z 918 nalezených

Apoštolská církev, sbor Maranatha Praha

Praha 2-Vinohrady, náměstí Míru 342/13 kontakt +420 222 514 050

Bohoslužby, duchovní setkání.

web www.acmaranatha.cz

Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce Praha - Nové Město

Praha 2-Nové Město, Ječná 505/2 kontakt +420 221 990 200

V kostele sv. Ignáce z Loyoly na Karlově náměstí v Praze rozvíjíme pastoraci velkoměstského typu. Snažíme se oslovit celou širokou škálu návštěvníků našeho kostela a doprovázet je na cestě jejich duchovního hledání a růstu. Vedle bohoslužeb nabízíme další duchovní a společenské aktivity, informovanosti slouží náš Zpravodaj. V kostele působí jezuité, kteří zajišťují jeho duchovní správu spolu s týmem spolupracovníků. Správa areálu kostela, pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Oslovování…

web www.jesuit.cz, www.ignackostel.webnode.cz

Diakonie Českobratrské církve evangelické

Praha 2-Vinohrady, Belgická 374/22 kontakt +420 242 487 812, (2 pobočky)

Sociální, zdravotní, vzdělávací a pastorační služby pro seniory, osoby s postižením nebo v obtížné životní situaci i pro umírající.

web www.diakoniecce.cz

Konvent sester alžbětinek v Praze

Praha 2-Nové Město, P.O. Box 36 Na slupi 448/6 kontakt +420 224 920 888

Bohoslužby a náboženská setkání.

web www.alzbetinkypraha.websnadno.cz

Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 10 - Strašnice

Praha 10 - Strašnice, Vinohradská 1505/161 kontakt +420 271 770 606

Naše náboženská obec pořádá bohoslužby a duchovní setkání. Zaměřujeme se na modlitby, požehnání, slavnosti, křest, pokání, biřmování. Zajišťujeme uzavírání manželství, biblické hodiny, roznášení pastoračních dopisů, návštěvy členů sboru, půjčování křesťanské literatury a schůzky mládeže.

web www.ccsh.cz/no.php?obec=218

Římskokatolická duchovní správa kostela sv. Ignáce

Praha 2-Nové Město, Ječná 505/2 kontakt +420 221 990 200

V kostele sv. Ignáce z Loyoly na Karlově náměstí v Praze rozvíjíme pastoraci velkoměstského typu. Snažíme se oslovit celou širokou škálu návštěvníků našeho kostela a doprovázet je na cestě jejich duchovního hledání a růstu. Vedle bohoslužeb nabízíme další duchovní a společenské aktivity, informovanosti slouží náš Zpravodaj. V kostele působí jezuité, kteří zajišťují jeho duchovní správu spolu s týmem spolupracovníků.

web www.kostelignac.cz, www.ignackostel.webnode.cz

Sbor Křesťanské společenství Prague Christian Fellowship

Praha 2-Nové Město, Ječná 545/19 kontakt +420 222 505 020

Bohoslužby a duchovní setkání v anglickém jazyce.

zobrazit detail

Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia Praha

Praha 9, náměstí 25. března 17 kontakt +420 731 626 033

Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia (IV. pražský vikariát) pořádá bohoslužby a duchovní setkání. Každý první pátek v měsíci bezprostředně po mši svaté následuje adorace Nejsvětější svátosti s modlitbou litanií. Příležitost k přijetí svátosti smíření před každou mší svatou (zpovědnice se nachází v boční kapli). Ve čtvrtek následuje po mši svaté půlhodinová tichá adorace Nejsvětější svátosti. Zároveň je možné přijmout svátost smíření. V pátek (vyjma prvního pátku v měsíci) se po mši…

web www.farnostcakovice.cz

Místní komunita Salesiánů Dona Boska v Praze 2

Praha 2-Nové Město, Salmovská 1538/8 kontakt +420 283 029 111

Společnost svatého Františka Saleského (Salesiáni Dona Boska, SDB) je kongregace v katolické církvi. Cílem výchovy zakladatele salesiánů Jana Boska bylo vychovat dobré křesťany a čestné občany. Programy pro děti a mládež. Především prostřednictvím pestré nabídky volnočasových aktivit chceme vychovávat mladého člověka v ovzduší osobního přístupu a přátelského prostředí a v duchu evangelních hodnot k ušlechtilému lidství a životu z víry.

web www.sdb.cz, www.strediskokobylisy.cz,

Římskokatolická farnost u kostela sv. Vojtěcha Příbram VI - Březové Hory

Příbram, náměstí J. A. Alise 284 kontakt +420 318 622 203

Farnost Březové Hory.

web www.farnostbrezovehory.maweb.eu

Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kladně

Kladno, nám. Starosty Pavla 2 kontakt +420 312 242 628

Pořádání bohoslužeb a charitativních sbírek.

web www.farnostkladno.cz

Sbor Církve bratrské v Neratovicích

Neratovice, Na Výsluní 1305/9 kontakt

Sbor Církve bratrské v Neratovicích je skupinou lidí, kteří společně vyznávají víru v Ježíše Krista. Věříme, že Bůh není pouhým výplodem lidské fantazie, ale že je naším Stvořitelem a že má moc měnit lidské životy. Místo bohoslužeb ZUŠ Neratovice, Vojtěšská 1219.

web www.cb.cz/neratovice

Římskokatolická farnost Neratovice

Kojetice, Moravcova 6 kontakt

Římskokatolická farnost Neratovice je součástí pražské arcidiecéze. Kromě města Neratovic (Byškovice, Horňátky, Korycany, Lobkovice, Mlékojedy) do ní patří i obce Dřínov, Hostín u Vojkovic, Chlumín, Kojetice, Libiš, Obříství, Předboj, Újezdec, Úžice - Netřeba, Vojkovice (Bukol, Dědibaby, Křivousy), Zálezlice (Kozárovice) a Zlonín. Ve farnosti se nachází 10 kostelů, na sedmi místech jsou pravidelné bohoslužby.

web www.farnostneratovice.cz

Náboženská obec Církve československé husitské v Liberci

Liberec, nám. Českých bratří 35/2 kontakt +420 606 547 920

Církev českoskovenská husitská organizuje bohoslužby a duchovní setkání, a dále také výuku náboženství.

web www.liberec.ccshhk.cz

Církev živého Boha sbor Archa víry Příbram

Příbram, Pivovarská 132 kontakt

Církev živého Boha sbor Archa víry Příbram. Jsme státem registrovanou církví patříme do společenství sborů Církev živého Boha. Chceme ukazovat především na Ježíše Krista, všechno, co děláme, je k Jeho slávě. Veřejná shromáždění se konají pravidelně každou neděli v Příbrami, Blatné a v Praze.

web www.archaviry.cz

Salesiánské středisko mládeže, o.p.s. - Praha Kobylisy

Praha 8 - Kobylisy, Kobyliské náměstí 640/11 kontakt +420 283 029 111

Salesiánské středisko mládeže o.p.s. je nestátní nezisková organizace. Je zřízena Provincií salesiánů Dona Boska. Posláním Salesiánského střediska mládeže je pomáhat mladým lidem růst a přebírat zodpovědnost za svůj život. Společnost svatého Františka Saleského (Salesiáni Dona Boska, SDB) je kongregace v katolické církvi. Cílem zakladatele salesiánů Jana Boska bylo vychovat dobré křesťany a čestné občany. Především prostřednictvím pestré nabídky volnočasových aktivit chceme vychovávat mladého…

web www.strediskokobylisy.cz, www.sdb.cz

Královská kanonie premonstrátů na Strahově - Strahovská knihovna

Praha 1 - Hradčany, Strahovské nádvoří 132 kontakt +420 233 107 718, (1 pobočka)

Jedná se o premonstrátský klášter založený v roce 1140. Dnešní barokní podoba kláštera pochází z konce 17. století. Od roku 1950 byl klášter uzavřen, v letech 1992 – 1993 prošel rozsáhlou rekonstrukcí. STRAHOVSKÝ KLÁŠTER NABÍZÍ DVA SAMOSTATNÉ NÁVŠTĚVNICKÉ OKRUHY: 1. Strahovská knihovna 2. Strahovská obrazárna v konventní budově Pro každý objekt je nutné zakoupit samostatnou vstupenku. Podrobnosti naleznete na stránkách našeho webu.

web www.strahovmonastery.cz, www.strahovskyklaster.cz

Global University

Kolín, Kmochova 248 P.O.Box 108 kontakt +420 737 125 720

Výuka teologie korespondenční formou.

web www.globaluniversity.cz

Apoštolská církev

Kolín II, V Zídkách 402 kontakt +420 321 720 457, (1 pobočka)

Ústřední orgán sdružuje jednotlivé sbory a na společných vzdělávacích konferencích posiluje vědomí sounáležitosti a solidarity mezi nimi.

web www.apostolskacirkev.cz

Křesťanský sbor Kolín

Kolín II, Pražská 16 kontakt

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

zobrazit detail
« předchozí 1 9 10 11 12 13 14 15 24 35 46 další »