Církev, církevní instituce - Střední Čechy

221 - 240 firem z 917 nalezených

Náboženská obec Církve československé husitské Praha 2 - Nové Město

Praha 2-Nové Město, Resslova 300/6 kontakt +420 224 911 069

Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 2 - Novém Městě spravuje kostel sv. Václava Na Zderaze. Sloužíme bohoslužby ( Neděle a svátky 9:30 a 19:00 ) a pobožnosti ( Neděle ( 17:00 v německém jazyce a 18:00 v italském jazyce ) a duchovních setkání. Vyslovujeme svátosti ( křest, svatba, požehnání, rozloučení apod. ). Provozujeme klub pro rodiče s předškoláky, pořádáme setkání nad Biblí. Instalujeme je výstavy, pořádáme koncerty a přednášky a pronajímáme kostel k hudebním produkcím.

web www.zderaz.cz, www.ccsh.cz

Arcibiskupské gymnázium

Praha 2-Vinohrady, Korunní 586/2 kontakt +420 224 251 877

Poskytujeme středoškolské vzdělání na výrazně nadprůměrné úrovni. Zaručujeme výrazně nadprůměrné vztahy mezi lidmi.

web www.arcig.cz

Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 4 - Podolí

Praha 2-Vyšehrad, Vratislavova 30/8 kontakt +420 224 917 450

Bohoslužby, duchovní setkání, prohlídky, koncerty, výstavy, přednášky, sbírky i pomoc potřebným.

web www.husite.wix.com/vysehrad

Římskokatolická farnost u kostela sv. Petra a Pavla Praha - Vyšehrad

Praha 2-Vyšehrad, K rotundě 100/10 kontakt +420 224 911 353

Bohoslužby a duchovní setkání.

web www.kkvys.cz

Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 2 - Vyšehrad

Praha 2-Vyšehrad, Vratislavova 30/8 kontakt +420 224 917 450

Farní úřad CČSH - Praha - Vyšehrad. Naše církev vychází z obecného kněžství Kristova lidu. Služby kněžství celé obecné církve Kristovy jsou přenášeny při svěcení kněžstva na muže a od roku 1947 i na ženy. Církev československá husitská je společenstvím lidí, které spojule láska k Hospodinu. A kteří věří, že Církev československá husitská vznikla z Boží vůle a milosti,aby díky ní byli do Boží církve přivedeni lidé, kteří by jinak byli ztraceni v nevíře a beznaději. Nejvyšší autoritou je pro nás…

web husite.wix.com/vysehrad

Sbor Církve adventistů sedmého dne Praha - Vinohrady

Praha 2-Vinohrady, Londýnská 623/30 kontakt +420 224 252 440

Cílem je představit Vám nejen sborový život, ale především bychom chtěli představit život a dílo našeho Pána Ježíše Krista, které konal zde na zemi, a které koná v nebesích až do té doby, než přijde podruhé na tuto zem.

web www.sborvinohrady.cz

Českobratrská církev evangelická

Praha 1, Jungmannova 22 kontakt +420 224 999 211

Českobratrská církev evangelická vznikla v roce 1918 sloučením dvou evangelických církví augsburského a helvetského vyznání. Jejím symbolem byl kalich stojící na Bibli, který vyjadřoval spojení s tradicí české reformace a reformací kalvínskou a luterskou. První ustavující synod Českobratrské církve evangelické zasedal 21. až 25. února 1921. Církev se řídila při správě a organizaci zásadami presbyterně-synodními.

web www.e-cirkev.cz

Apoštolská církev, sbor Maranatha Praha

Praha 2-Vinohrady, náměstí Míru 342/13 kontakt +420 222 514 050

Bohoslužby, duchovní setkání.

web www.acmaranatha.cz

Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce Praha - Nové Město

Praha 2-Nové Město, Ječná 505/2 kontakt +420 221 990 200

V kostele sv. Ignáce z Loyoly na Karlově náměstí v Praze rozvíjíme pastoraci velkoměstského typu. Snažíme se oslovit celou širokou škálu návštěvníků našeho kostela a doprovázet je na cestě jejich duchovního hledání a růstu. Vedle bohoslužeb nabízíme další duchovní a společenské aktivity, informovanosti slouží náš Zpravodaj. V kostele působí jezuité, kteří zajišťují jeho duchovní správu spolu s týmem spolupracovníků. Správa areálu kostela, pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Oslovování…

web www.jesuit.cz, www.ignackostel.webnode.cz

Diakonie Českobratrské církve evangelické

Praha 2-Vinohrady, Belgická 374/22 kontakt +420 242 487 812, (2 pobočky)

Sociální, zdravotní, vzdělávací a pastorační služby pro seniory, osoby s postižením nebo v obtížné životní situaci i pro umírající.

web www.diakoniecce.cz

Konvent sester alžbětinek v Praze

Praha 2-Nové Město, P.O. Box 36 Na slupi 448/6 kontakt +420 224 920 888

Bohoslužby a náboženská setkání.

web www.alzbetinkypraha.websnadno.cz

Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 10 - Strašnice

Praha 10 - Strašnice, Vinohradská 1505/161 kontakt +420 271 770 606

Naše náboženská obec pořádá bohoslužby a duchovní setkání. Zaměřujeme se na modlitby, požehnání, slavnosti, křest, pokání, biřmování. Zajišťujeme uzavírání manželství, biblické hodiny, roznášení pastoračních dopisů, návštěvy členů sboru, půjčování křesťanské literatury a schůzky mládeže.

web www.ccsh.cz/no.php?obec=218

Římskokatolická duchovní správa kostela sv. Ignáce

Praha 2-Nové Město, Ječná 505/2 kontakt +420 221 990 200

V kostele sv. Ignáce z Loyoly na Karlově náměstí v Praze rozvíjíme pastoraci velkoměstského typu. Snažíme se oslovit celou širokou škálu návštěvníků našeho kostela a doprovázet je na cestě jejich duchovního hledání a růstu. Vedle bohoslužeb nabízíme další duchovní a společenské aktivity, informovanosti slouží náš Zpravodaj. V kostele působí jezuité, kteří zajišťují jeho duchovní správu spolu s týmem spolupracovníků.

web www.kostelignac.cz, www.ignackostel.webnode.cz

Sbor Křesťanské společenství Prague Christian Fellowship

Praha 2-Nové Město, Ječná 545/19 kontakt +420 222 505 020

Bohoslužby a duchovní setkání v anglickém jazyce.

zobrazit detail

Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia Praha

Praha 9, náměstí 25. března 17 kontakt +420 731 626 033

Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia (IV. pražský vikariát) pořádá bohoslužby a duchovní setkání. Každý první pátek v měsíci bezprostředně po mši svaté následuje adorace Nejsvětější svátosti s modlitbou litanií. Příležitost k přijetí svátosti smíření před každou mší svatou (zpovědnice se nachází v boční kapli). Ve čtvrtek následuje po mši svaté půlhodinová tichá adorace Nejsvětější svátosti. Zároveň je možné přijmout svátost smíření. V pátek (vyjma prvního pátku v měsíci) se po mši…

web www.farnostcakovice.cz

Místní komunita Salesiánů Dona Boska v Praze 2

Praha 2-Nové Město, Salmovská 1538/8 kontakt +420 283 029 111

Společnost svatého Františka Saleského (Salesiáni Dona Boska, SDB) je kongregace v katolické církvi. Cílem výchovy zakladatele salesiánů Jana Boska bylo vychovat dobré křesťany a čestné občany. Programy pro děti a mládež. Především prostřednictvím pestré nabídky volnočasových aktivit chceme vychovávat mladého člověka v ovzduší osobního přístupu a přátelského prostředí a v duchu evangelních hodnot k ušlechtilému lidství a životu z víry.

web www.sdb.cz, www.strediskokobylisy.cz,

Římskokatolická farnost u kostela sv. Vojtěcha Příbram VI - Březové Hory

Příbram, náměstí J. A. Alise 284 kontakt +420 318 622 203

Farnost Březové Hory.

web www.farnostbrezovehory.maweb.eu

Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kladně

Kladno, nám. Starosty Pavla 2 kontakt +420 312 242 628

Pořádání bohoslužeb a charitativních sbírek.

web www.farnostkladno.cz

Sbor Církve bratrské v Neratovicích

Neratovice, Na Výsluní 1305/9 kontakt

Sbor Církve bratrské v Neratovicích je skupinou lidí, kteří společně vyznávají víru v Ježíše Krista. Věříme, že Bůh není pouhým výplodem lidské fantazie, ale že je naším Stvořitelem a že má moc měnit lidské životy. Místo bohoslužeb ZUŠ Neratovice, Vojtěšská 1219.

web www.cb.cz/neratovice

Římskokatolická farnost Neratovice

Kojetice, Moravcova 6 kontakt

Římskokatolická farnost Neratovice je součástí pražské arcidiecéze. Kromě města Neratovic (Byškovice, Horňátky, Korycany, Lobkovice, Mlékojedy) do ní patří i obce Dřínov, Hostín u Vojkovic, Chlumín, Kojetice, Libiš, Obříství, Předboj, Újezdec, Úžice - Netřeba, Vojkovice (Bukol, Dědibaby, Křivousy), Zálezlice (Kozárovice) a Zlonín. Ve farnosti se nachází 10 kostelů, na sedmi místech jsou pravidelné bohoslužby.

web www.farnostneratovice.cz
« předchozí 1 9 10 11 12 13 14 15 24 35 46 další »