Církev, církevní instituce - Praha 6

1 - 20 firem z 42 nalezených

Horizont - centrum služeb pro seniory,středisko Diakonie a misie Církve československé husitské

Praha 6 - Sedlec, Na vrchmezí 231 kontakt +420 233 101 421, (3 pobočky)

Zajišťujeme sociální péči pro seniory a dospělé občany s mentálním či fyzickým postižením.

web www.centrumhorizont.cz

VERITÉ CENTRUM - MRÁČEK FRANTIŠEK RNDr.

Praha 6, Kladenská 21 kontakt +420 222 324 617

Provoz vydavatelství DVD, CD, VHS a nakladatelství knih, měsíčníků a časopisů.

web www.verite.cz

Církev československá husitská

Praha 6-Dejvice, Wuchterlova 523/5 kontakt +420 220 398 102

Jako ústřední orgán sdružujeme jednotlivé církevní obce, pořádáme společné vzdělávací konferencí a posilujeme vědomí vzájemné sounáležitosti a solidarity.

web www.ccsh.cz

Římskokatolická farnost u kostela sv. Matěje Praha - Dejvice

Dejvice, U Matěje 198/2 kontakt +420 233 336 351

Římskokatolická farnost u kostela sv. Matěje pravidelně pořádá bohošlužby. Mezi další činnosti patří pořádání různých akcí a výletů. Pořádáme pravidelně dětské tábory nebo dětské mše.

web www.matejstranti.com

Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 6 - Dejvice

Dejvice, Wuchterlova 567/3 kontakt +420 224 323 426

Náboženská obec pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

web www.dejvickysbor-ccsh.cz

Pražská diecéze Církve československé husitské (pobočka Praha 6 - Bubeneč)

Praha 6 - Bubeneč, V tišině 474 kontakt +420 234 760 058, (2 pobočky)

Provoz společenství, které sdružuje jednotlivé náboženské obce a na vzdělávacích konferencích posiluje vědomí sounáležitosti i solidarity mezi nimi.

web www.ccshpraha.cz

Asociace křesťanských sdružení mládeže, o. s.

Praha 6 - Dejvice, Thákurova 676 kontakt +420 220 181 739

Dobrovolné seskupení občanských sdružení dětí a mládeže, které ve své činnosti zohledňují křesťanské principy i zásady. Nabídka práce dobrovolníkům. Pořádání společenských akcí pro mládež.

web aksm.signaly.cz

Biskupský ordinariát starokatolické církve v České republice

Praha 6 - Břevnov, Na bateriích 93 kontakt +420 224 319 528, (1 pobočka)

Pořádáme bohoslužby a náboženská setkání v českém i anglickém jazyce.

web www.starokatolici.cz

Pravoslavná církevní obec v Praze 6/IV - Bubeneč

Praha 6 - Bubeneč, Rooseveltova 597/29 kontakt +420 608 367 589

Pořádání bohoslužeb i duchovních setkání. Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku je autokefální a je součástí jedné, svaté, všeobecné a apoštolské Církve Kristovy.

web pravoslavnacirkev.cz

Farní obec Starokatolické církve pro věřící anglického jazyka v Praze

Praha 6 - Dejvice, Paťanka 2614/11b kontakt +420 233 310 266

Pořádání bohoslužeb i náboženských setkání v anglickém jazyce.

web www.anglican.cz

Pravoslavná církev v českých zemích

Praha 6 - Dejvice, P.O. Box 655 Šárecká 1065/36 kontakt +420 224 315 015

Pravoslavná církev je jedna svatá, všeobecná a apoštolská církev. Byla založena samotným Pánem Ježíšem Kristem, který si vyvolil 12 apoštolů a vyslal je hlásat Evangelium nejprve mezi Izraelem, po svém zmrtvýchvstání pak po všem světě (Mt 28, 16 - 20). Podle Jeho zaslíbení 50. den po Velikonocích, o svátku Letnic, sestoupil v Jeruzalémě na 12 apoštolů Duch Svatý a toto datum se považuje za okamžik vlastního založení svaté Církve. Pravoslavná církev je pravou dědičkou této prvotní církve…

web www.pravoslavnacirkev.cz

VENIO - klášter benediktinek, Opatství Proměnění Páně

Praha 6, Karlovarská 3/6 kontakt +420 235 010 261

Pořádání bohoslužeb i duchovních setkání.

web www.benediktinky.cz

Českomoravská generální delegatura Řádu karmelitánů

Praha 6 - Liboc, Libocká 5/41 kontakt +420 220 611 336

Pořádání bohoslužeb i náboženských setkání.

web www.karmel.cz

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 - Dejvice

Praha 6 - Bubeneč, dr. Zikmunda Wintra 746/15 kontakt +420 224 314 897

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze pořádá bohoslužby a náboženská setkání. V nabídce jsou také akce pro děti, klubová setkání s hosty, debatní kluby, biblické hodiny. Provozování hudebního sboru.

web www.e-cirkev.cz, www.dejvice.evangnet.cz

Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha - Břevnov

Praha 6, Markétská 28/1 kontakt +420 220 406 111

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Pořádáme dětské bohoslužby, farní plesy, poutě, Noc kostelů, sbírky, Mikulášské, Velikonoční i Vánoční setkání.

web www.farnost-brevnov.cz

Římskokatolická farnost u kostela sv. Martina Praha - Řepy

Praha 6 - Řepy, Praha, Řepy kontakt +420 235 300 347

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání. Zajišťujeme sbírky a poskytujeme pomoc potřebným. Konáme svátost křtu, manželství, biřmování, smíření, útěchy nemocných a Večeře Páně, pohřby, biblické hodiny, pobožnost i katecheze.

web www.farnostrepy.estranky.cz

Sbor Bratrské jednoty baptistů v Praze 6 - Šárka Valley Community Church

Praha 6 - Dejvice, Nad Habrovkou 2308 kontakt +420 775 187 423

Sbor pořádá bohoslužby i náboženská setkání v anglickém jazyce.

web www.svcc.cz

Římskokatolická farnost u kostela sv. Cyrila a Metoděje Praha - Nebušice

Praha 6 - Nebušice, Nebušická 118 kontakt +420 602 795 637

Pořádání bohoslužeb i duchovních setkání.

web www.farnostnebusice.webnode.cz

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 - Střešovice

Praha 6 - Střešovice, náměstí Před bateriemi 950 kontakt +420 224 312 107

Sbor pořádá bohoslužby a náboženská setkání. V nabídce je také biblická hodina pro děti, setkávání maminek, mládeže i seniorů.

web www.evangelik.cz

Římskokatolická farnost u kostela sv. Fabiána a Šebestiána Praha - Liboc

Praha 6 - Liboc, Libocká 5/41 kontakt +420 220 611 336

Pořádání bohoslužeb i duchovních setkání.

web www.rkfliboc.cz
« předchozí 1 2 3 další »