Církev, církevní instituce - Praha 2

1 - 20 firem z 64 nalezených

Blanka Koutecká

Praha 2 - Nové Město, Ječná 506/4 kontakt +420 224 921 501

PRO ECCLESIA CATOLICA - obchod v centru Prahy s dlouholetou tradicí, který se specializuje na prodej devocionálií, liturgických předmětů, duchovní literatury a křesťanského výtvarného umění. Prodáváme knihy, růžence, svíčky, sochy i sošky, svaté obrázky, ikony, mešní vína, pohlednice, přání, medailonky, přívěsky, kříže, křestní roušky a svíčky, dárky (ke křtu, svatému přijímání, biřmování, svatbě, svěcení), potřeby pro liturgii, kněžské a liturgické oděvy, kadidla na dobírku nebo při větším…

web www.proecclesiacatolica.cz

Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

Praha 2 - Vyšehrad, K rotundě 100/10 kontakt +420 224 911 353

Vyšehradská kapitula je ve smyslu Kodexu církevního práva přímo podřízena arcibiskupovi pražskému. Královskou kolegiátní kapitulu sv. Petra a Pavla na Vyšehradě tvoří celkem 14 osob: 2 dignitáři – preláti tj. probošt kapituly a kapitulní děkan, 6 kanovníků sídelních a 6 kanovníků nesídelních – čestných. Probošt kapituly je první dignita v kapitule, předsedá kapitule a zastupuje ji navenek. Kapitulní děkan je druhá dignita v kapitule. V chóru zaujímá druhé místo po proboštovi. Vede správu…

web www.kkvys.cz

Církev bez hranic Praha - součást Apoštolské církve

Praha 2-Vinohrady, Korunní 926/30 kontakt , (2 pobočky)

Církevní organizace. Prezentace křesťanství moderním způsobem. Pořádání bohoslužeb, konferencí, modlitebních shromáždění, církevně - naučných akcí pro děti a mládež. Zaměřujeme se i na společenské akce. Podporujeme v osobním růstu.

web www.jinacirkev.cz

Církev adventistů sedmého dne

Praha 2-Nové Město, Londýnská 623/30 kontakt +420 241 471 939

Ústřední orgán, sdružení jednotlivých sborů a posilování vědomí sounáležitosti a solidarity mezi nimi na společných vzdělávacích konferencích. Společenství Bible – inspirovaného Božího slova. Církev adventistů sedmého dne vychází z učení a zásad Bible, kterou považuje za inspirované Boží slovo. Adventisté sedmého dne přijímají Bibli za své jediné vyznání víry.

web www.casd.cz

Česká křesťanská akademie, z. s. - ČKA, křesťanská škola Praha

Praha 2-Nové Město, Vyšehradská 320/49 kontakt +420 224 917 210, (32 poboček)

ČKA - Česká křesťanská akademie v křesťanském duchu pomáhá rozvoji svobodné české společnosti na poli kultury, politiky a ekonomie. Je to nezávislé sdružení občanů, které je otevřeno křesťanům všech církví a lidem, kteří cítí odpovědnost za uplatňování křesťanských kulturních a morálních hodnot ve společnosti. Je nestátní, neziskové a nadstranické. Žije z členských příspěvků a darů. Ve všech oblastech své činnosti spolupracuje ČKA s řadou zahraničních partnerů. ČKA dále vydává knihy a časopis…

web www.krestanskaakademie.cz

Lauderova mateřská škola, základní škola a gymnázium při Židovské obci v Praze

Praha 2, Belgická 67/25 kontakt +420 246 080 784

Lauderovy školy sestávají ze tří škol – základní školy (1. stupně), osmiletého gymnázia a mateřské školy v jedné budově v Belgické ulici v Praze. Představují jedinečný vzdělávací projekt Židovské obce v Praze, který byl uveden v život díky podpoře Nadace R. S. Laudera. Škola není určena jen dětem židovského původu, od všech ale vyžadujeme respekt k židovským náboženským, kulturním a etickým tradicím a hodnotám. Ve škole se vyučuje podle specifického školního vzdělávacího programu Le Chajim…

web www.lauder.cz

Evangelická církev metodistická v České Republice

Praha 2-Nové Město, Ječná 545/19 kontakt +420 224 919 608, (1 pobočka)

V České a Slovenské republice má dnes Evangelická církev metodistická 20 farností a koná svá shromáždění na více než 40 místech. Ve sborech se konají nedělní bohoslužby, biblické hodiny, schůzky dětí, mládeže, sester a pěveckých sborů, ale také malé skupiny – třídy -, které se scházejí také po domácnostech. To vše přispívá duchovnímu růstu jednotlivců i sborů. Diakonie Evangelické církve metodistické pomáhá farnostem, sborům, střediskům křesťanské pomoci Evangelické církve metodistické…

web www.umc.cz, www.mmladez.cz, www.novabrana.cz

ASI-CS O.S.

Praha 2-Vinohrady, Londýnská 623/30 kontakt +420 603 864 711

ASI- CS je dobrovolným sdružením fyzických osob členů Církve adventistů sedmého dne a právnických osob, které působí v České republice a v zahraničí.

web www.asi-cs.cz

Asociace kolegií katolických lékařů České republiky

Praha 2-Nové Město, Albertov 2048/4 kontakt +420 224 968 123

Dobrovolné sdružení diecézních kolegií katolických lékařů České republiky. Vypracovávání posudků pro státní orgány a profesní organizace, přispívání k humanizaci medicíny, prosazování mezi zdravotníky i ve společnosti úctu k lidskému životu, a pomoc katolickým lékařům prohlubovat vzdělání.

web www.akkl.webpark.cz

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II.

Praha 2-Nové Město, Ječná 527/33 kontakt +420 224 942 177

Škola Ječná má v budově tři školy: Církevní střední zdravotnickou školu Jana Pavla II., Vyšší odbornou školu zdravotnickou Suverénního řádu maltézských rytířů, Střední odbornou školu sociální svaté Zdislavy. Církevní střední odborná zdravotnická škola. Čtyřletý obor zdravotnický asistent a praktická sestra.

web www.skolajecna.cz

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 2 - Vinohrady

Praha 2-Vinohrady, Korunní 1440/60 kontakt +420 224 253 550

Pořádáme bohoslužby a náboženská setkání - biblické hodiny, vyučování dětí, křesťanská služba, koncerty. Možnost pronájmu kostela s bezbariérovým přístupem a kapacitou 250 míst k sezení.

web www.vinohrady.evangnet.cz

Farnost Evangelické církve metodistické v Praze 2 - Nové Město

Praha 2-Nové Město, Ječná 545/19 kontakt +420 296 214 146

Sbor v Praze 2 byl založen roku 1921 po sérii evangelizací v pražské Lucerně. Do konce roku 1924 vyrostl početně na 400 členů. V roce 1926 byl slavnostně otevřen nově postavený sborový dům, který slouží dodnes nejen sborovým účelům, ale také jako kancelář ústředí církve. Sbor žije pravidelným způsobem života. Kromě nedělních shromáždění a biblických hodin v týdnu se někteří členové scházejí v domácích skupinkách, probíhá zde sborová biblická škola, čas od času sbor pořádá sborová odpoledne či…

web www.umc.cz/praha2

JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Praha 2-Nové Město, Salmovská 1538/8 kontakt +420 224 920 425

Církevní vyšší odborná škola. Výuka tříletého oboru sociální práce a sociální pedagogika a ve spolupráci s Univerzitou Karlovou i bakalářské studium oboru pastorační a sociální práce. Možnost dálkového studia i kvalifikační kurzy pro sociální pracovníky a pro pedagogy. Bibliograficko-informační služby, meziknihovní výpůjční služby i reprografické služby - knihy, časopisy, videokazety i elektronické publikace zaměřené na sociální práci, pedagogiku, psychologii, filosofii a teologii. K dispozici…

web www.jabok.cz, knihovna.jabok.cz

Náboženská obec Církve československé husitské Praha 2 - Nové Město

Praha 2-Nové Město, Resslova 300/6 kontakt +420 224 911 069

Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 2 - Novém Městě spravuje kostel sv. Václava Na Zderaze. Sloužíme bohoslužby ( Neděle a svátky 9:30 a 19:00 ) a pobožnosti ( Neděle ( 17:00 v německém jazyce a 18:00 v italském jazyce ) a duchovních setkání. Vyslovujeme svátosti ( křest, svatba, požehnání, rozloučení apod. ). Provozujeme klub pro rodiče s předškoláky, pořádáme setkání nad Biblí. Instalujeme je výstavy, pořádáme koncerty a přednášky a pronajímáme kostel k hudebním produkcím.

web www.zderaz.cz, www.ccsh.cz

Arcibiskupské gymnázium

Praha 2-Vinohrady, Korunní 586/2 kontakt +420 224 251 877

Poskytujeme středoškolské vzdělání na výrazně nadprůměrné úrovni. Zaručujeme výrazně nadprůměrné vztahy mezi lidmi.

web www.arcig.cz

Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 4 - Podolí

Praha 2-Vyšehrad, Vratislavova 30/8 kontakt +420 224 917 450

Bohoslužby, duchovní setkání, prohlídky, koncerty, výstavy, přednášky, sbírky i pomoc potřebným.

web www.husite.wix.com/vysehrad

Římskokatolická farnost u kostela sv. Petra a Pavla Praha - Vyšehrad

Praha 2-Vyšehrad, K rotundě 100/10 kontakt +420 224 911 353

Bohoslužby a duchovní setkání.

web www.kkvys.cz

Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 2 - Vyšehrad

Praha 2-Vyšehrad, Vratislavova 30/8 kontakt +420 224 917 450

Farní úřad CČSH - Praha - Vyšehrad. Naše církev vychází z obecného kněžství Kristova lidu. Služby kněžství celé obecné církve Kristovy jsou přenášeny při svěcení kněžstva na muže a od roku 1947 i na ženy. Církev československá husitská je společenstvím lidí, které spojule láska k Hospodinu. A kteří věří, že Církev československá husitská vznikla z Boží vůle a milosti,aby díky ní byli do Boží církve přivedeni lidé, kteří by jinak byli ztraceni v nevíře a beznaději. Nejvyšší autoritou je pro nás…

web husite.wix.com/vysehrad

Sbor Církve adventistů sedmého dne Praha - Vinohrady

Praha 2-Vinohrady, Londýnská 623/30 kontakt +420 224 252 440

Cílem je představit Vám nejen sborový život, ale především bychom chtěli představit život a dílo našeho Pána Ježíše Krista, které konal zde na zemi, a které koná v nebesích až do té doby, než přijde podruhé na tuto zem.

web www.sborvinohrady.cz

Apoštolská církev, sbor Maranatha Praha

Praha 2-Vinohrady, náměstí Míru 342/13 kontakt +420 222 514 050

Bohoslužby, duchovní setkání.

web www.acmaranatha.cz
« předchozí 1 2 3 4 další »