Církev, církevní instituce - Praha 2

1 - 10 firem z 63 nalezených

Blanka Koutecká - PRO ECCLESIA CATOLICA

Praha 2 - Nové Město, Ječná 506/4 kontakt +420 224 921 501

Náš obchod v centru Prahy s dlouholetou tradicí se specializuje na prodej devocionálií, liturgických předmětů, duchovní literatury a křesťanského výtvarného umění. V našem sortimentu naleznete knihy, růžence, svíčky, sošky svatých, svaté obrázky, ikony, mešní vína, pohlednice, přání, medailonky, přívěsky, kříže, křestní roušky a svíčky, dárky (ke křtu, svatému přijímání, biřmování, svatbě, svěcení), potřeby pro liturgii, kněžské a liturgické oděvy, kadidla na dobírku nebo při větším…

web www.proecclesiacatolica.cz

Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

Praha 2 - Vyšehrad, K rotundě 100/10 kontakt +420 224 911 353

Vyšehradská kapitula je ve smyslu Kodexu církevního práva přímo podřízena arcibiskupovi pražskému. Královskou kolegiátní kapitulu sv. Petra a Pavla na Vyšehradě tvoří celkem 14 osob: 2 dignitáři – preláti tj. probošt kapituly a kapitulní děkan, 6 kanovníků sídelních a 6 kanovníků nesídelních – čestných. Probošt kapituly je první dignita v kapitule, předsedá kapitule a zastupuje ji navenek. Kapitulní děkan je druhá dignita v kapitule. V chóru zaujímá druhé místo po proboštovi. Vede správu…

web www.kkvys.cz

Církev bez hranic Praha - součást Apoštolské církve

Praha 2-Vinohrady, Korunní 926/30 kontakt , (2 pobočky)

Církevní organizace. Prezentace křesťanství moderním způsobem. Pořádání bohoslužeb, konferencí, modlitebních shromáždění, církevně - naučných akcí pro děti a mládež. Zaměřujeme se i na společenské akce. Podporujeme v osobním růstu.

web www.jinacirkev.cz

Církev adventistů sedmého dne

Praha 2-Nové Město, Londýnská 623/30 kontakt +420 241 471 939

Ústřední orgán, sdružení jednotlivých sborů a posilování vědomí sounáležitosti a solidarity mezi nimi na společných vzdělávacích konferencích. Společenství Bible – inspirovaného Božího slova. Církev adventistů sedmého dne vychází z učení a zásad Bible, kterou považuje za inspirované Boží slovo. Adventisté sedmého dne přijímají Bibli za své jediné vyznání víry.

web www.casd.cz

Česká křesťanská akademie, z. s. - ČKA, křesťanská škola Praha

Praha 2-Nové Město, Vyšehradská 320/49 kontakt +420 224 917 210, (32 poboček)

ČKA - Česká křesťanská akademie v křesťanském duchu pomáhá rozvoji svobodné české společnosti na poli kultury, politiky a ekonomie. Je to nezávislé sdružení občanů, které je otevřeno křesťanům všech církví a lidem, kteří cítí odpovědnost za uplatňování křesťanských kulturních a morálních hodnot ve společnosti. Je nestátní, neziskové a nadstranické. Žije z členských příspěvků a darů. Ve všech oblastech své činnosti spolupracuje ČKA s řadou zahraničních partnerů. ČKA dále vydává knihy a časopis…

web www.krestanskaakademie.cz

Evangelická církev metodistická v České Republice

Praha 2-Nové Město, Ječná 545/19 kontakt +420 224 919 608, (1 pobočka)

V České a Slovenské republice má dnes Evangelická církev metodistická 20 farností a koná svá shromáždění na více než 40 místech. Ve sborech se konají nedělní bohoslužby, biblické hodiny, schůzky dětí, mládeže, sester a pěveckých sborů, ale také malé skupiny – třídy -, které se scházejí také po domácnostech. To vše přispívá duchovnímu růstu jednotlivců i sborů. Diakonie Evangelické církve metodistické pomáhá farnostem, sborům, střediskům křesťanské pomoci Evangelické církve metodistické…

web www.umc.cz, www.mmladez.cz, www.novabrana.cz

ASI-CS O.S.

Praha 2-Vinohrady, Londýnská 623/30 kontakt +420 603 864 711

ASI- CS je dobrovolným sdružením fyzických osob členů Církve adventistů sedmého dne a právnických osob, které působí v České republice a v zahraničí.

web www.asi-cs.cz

Asociace kolegií katolických lékařů České republiky

Praha 2-Nové Město, Albertov 2048/4 kontakt +420 224 968 123

Dobrovolné sdružení diecézních kolegií katolických lékařů České republiky. Vypracovávání posudků pro státní orgány a profesní organizace, přispívání k humanizaci medicíny, prosazování mezi zdravotníky i ve společnosti úctu k lidskému životu, a pomoc katolickým lékařům prohlubovat vzdělání.

web www.akkl.webpark.cz

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II.

Praha 2-Nové Město, Ječná 527/33 kontakt +420 224 942 177

Škola Ječná má v budově tři školy: Církevní střední zdravotnickou školu Jana Pavla II., Vyšší odbornou školu zdravotnickou Suverénního řádu maltézských rytířů, Střední odbornou školu sociální svaté Zdislavy. Církevní střední odborná zdravotnická škola. Čtyřletý obor zdravotnický asistent a praktická sestra.

web www.skolajecna.cz

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 2 - Vinohrady

Praha 2-Vinohrady, Korunní 1440/60 kontakt +420 224 253 550

Pořádáme bohoslužby a náboženská setkání - biblické hodiny, vyučování dětí, křesťanská služba, koncerty. Možnost pronájmu kostela s bezbariérovým přístupem a kapacitou 250 míst k sezení.

web www.vinohrady.evangnet.cz
« předchozí 1 2 3 4 6 7 další »