Základní umělecké školy – Praha 1

Poskytují žákům základy uměleckého vzdělávání v hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém oboru. Žáci jsou do studia přijímáni na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky. Přehled základních uměleckých škol v lokalitě Praha 1.

1–9 firem z 9 nalezených Filtry

1Základní umělecká škola, Praha 1

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Biskupská 1276, Praha 1 - Nové Město
Otevřeno do 20:00
Bezdlužná

Na hudebním oboru jsou vyučovány předměty: přípravná hudební výchova, hudební nauka, klavír, housle, violoncello, kontrabas, háčková harfa, akordeon, elektrické klávesy, zobcová i příčná flétna, kytara, elektrická kytara, klarinet, trubka, pozoun, lesní roh, bicí nástroje a sólový i sborový zpěv.…

2Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

4.2
★★★★★
★★★★★
(9)
Václavské náměstí…, Praha 1 Nové Město Bezdlužná

Ochrana přírodního a kulturního dědictví a úsilí směřujícímu k trvale udržitelnému a ekologicky chápanému rozvoji lidských sídel, krajiny a humanitárních programů realizovaných výstavbou stavebních děl a objektů a jejich údržbou.Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství vznikla v roce 1990 na…

3Soukromá základní umělecká škola Orphenica, spol. s r.o.

Provoz soukromé základní umělecké školy pro 210 žáků se zaměřením na výuku hudebních a výtvarných oborů. Žáci se mohou učit na zobcovou a příčnou flétnu, kytaru a klavír. Výtvarná výchova pro žáky ve věkovém rozmezí od 4 let do 15 let. Připravujeme děti k talentovým zkouškám na střední umělecké…

4Základní umělecká škola Praha 1

Naše škola nabízí výuku v hudebním a tanečním oboru. Leží ve středu města na polovině cesty mezi Hlavním nádražím a Jindřišskou věží, pět minut chůze z Václavského náměstí. Díky dobré dopravní dostupnosti (prostředky MHD i vlakovým spojům z Hlavního i Masarykova nádraží) navštěvují naši školu děti…

5Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Praha 1, Křížovnická 7

Historie školy sahá až do roku 1945, kdy bylo výnosem Ministerstva školství a osvěty na Státní konzervatoři v Praze zřízeno taneční oddělení. Tím byl položen základ přípravy profesionálních tanečních umělců, nezbytný pro další vývoj tanečního umění v poválečném Československu. Taneční oddělení…

6Veselá škola - církevní základní škola a základní umělecká škola

3.2
★★★★★
★★★★★
(3)
Soukenická 1088/10, Praha 1 - Nové Město Bezdlužná

Církevní základní škola a základní umělecká škola učí žáky základům vzdělání a umění. Plný název školy zní Veselá škola – církevní základní škola a základní umělecká škola.

7Škola Jaroslava Ježka, Mateřská škola, základní škola, praktická škola a…1 pobočka

Škola Jaroslava Ježka, Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené zajišťuje pro děti a mládež s postižením zraku všestrannou péči včetně výuky speciálních dovedností, jejichž zvládnutí zvýší samostatnost a soběstačnost zrakově postižených a tím…

8Škola Jaroslava Ježka, Mateřská škola, základní škola, praktická škola a…1 pobočka

Zajišťujeme výuku tříletého oboru obráběč kovů. Vedeme kroužek historické techniky, stolního tenisu nebo stavby motokár a minikár.

9Spolek rodičů a přátel školy při ZUŠ Praha 1, Biskupská 12

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Biskupská 1276, Praha 1 - Nové Město Bezdlužná

Nabízíme dětem od 5 do 18 let studium na hudebním, výtvarném a literárně dramatickém oboru.


Základní umělecké školy – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Praha 1


Základní umělecké školy v lokalitě Praha 1 – detailní popis

Základní umělecké vzdělávání na základních uměleckých školách (ZUŠ) poskytuje základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech. Základní umělecké školy mohou vyučovat umělecký obor hudební, taneční, výtvarný nebo literárně-dramatický. Mohou vyučovat i více uměleckých oborů. 

Organizace základních uměleckých škol

Školy organizují přípravné studium, základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studium pro dospělé. Přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně může mít maximálně 2 ročníky. Do přípravného studia jsou přijímáni žáci od pěti let věku. Základní studium I. stupně tvoří 7 ročníků a je určeno pro žáky od 7 let věku. Základní studium II. stupně tvoří 4 ročníky a je určeno pro žáky od 14 let věku. Ke vzdělávání v základním studiu II. stupně je možné zorganizovat přípravné studium, které má nejvýše 1 ročník. Toto přípravné studium je určeno pro žáky, kteří nenavštěvovali nebo neukončili úspěšně základní studium I. stupně. 

Studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin je určeno pro nadané a mimořádně nadané žáky základního studia. Tito žáci musí prokázat předpoklady pro splnění vzdělávacího obsahu definovaného ve školním vzdělávacím programu pro studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin.

Studium pro dospělé je tvořeno nejvýše 4 ročníky. Délka vzdělávání ve studiu pro dospělé se určuje podle individuálních schopností žáka s přihlédnutím k jeho věku.

Ukončení základní umělecké školy

Vzdělávání na základní umělecké škole je ukončeno vykonáním závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška může mít podobu absolventského vystoupení, výstavy výtvarných prací nebo jinou formu prezentace, která umožňuje hodnocení výsledků vzdělávání žáka.

Základní umělecké školy připravují své žáky na další vzdělávání na středních školách uměleckého zaměření a na konzervatořích. Případně pro studium na vysokých školách s uměleckým zaměřením.