Geologické práce a geologie - Praha 5

1 - 18 firem z 18 nalezených

INGES, spol. s r.o. - Drtiče, třídiče a podvalníky (McCloskey, Portafill)

Praha 5 - Stodůlky, Archeologická 2636/3 kontakt +420 251 621 991, (6 poboček)

Naším oborem je prodej, pronájem a servis mobilních třídičů a drtičů, kameniva a sutí MCCLOSKEY, servis a dodávky použitých strojů EXTEC, suť. Provádíme prodej a servis mobilní třídičů a drtičů McCloskey, Portafill a Extec a také silničních, zemědělských a lesnických podvalníků Damco. Geologicko – průzkumná divize INGES s.r.o. provádí a zajišťuje tyto práce: inženýrskogeologický průzkum, hydrogeologický průzkum, analýzy rizik, průzkum skládek a kontaminovaných ploch, průzkum radonového rizika,…

web www.ingespraha.cz, www.mccloskeyinternational.com, www.portafill.com

ArtepGeo s.r.o.

Praha 5 - Radlice, Radlická 2485/103 kontakt +420 224 826 496, (2 pobočky)

Provádíme jádrové, hydrogeologické a maloprůměrové vrty a geologické průzkumy. Nabízíme laboratorní zkoušky zemin, hornin a kameniva a rozbory vod.

web www.artepgeo.cz

ARCADIS CZ a.s., divize Geotechnika

Praha 5 - Hlubočepy, Geologická 988/4 kontakt +420 234 654 111, (3 pobočky)

Poradenství, supervize, stavebně geologický průzkum, monitoring a zkušebnictví v inženýrských stavbách, především v geotechnice. Zakládání staveb v pozemních a podzemních stavbách. Další námi poskytované služby jsou aplikovaný výzkum, geofyzika, hydrogeologie, numerické modelování, sanace skalních stěn a zemní práce.

web www.arcadis.com/cs/czech

ARCADIS CZ a.s.

Praha 5-Hlubočepy, Geologická 988/4 kontakt +420 234 654 111, (3 pobočky)

Nabízíme konzultační a projekční služby v oblasti geotechniky - projekty, inženýring, technické audity, project a cost management, v oborech geotechnika, geologie, ekologie, geodézie, podzemní a pozemní stavby, energetika, vodohospodářství, administrativní budovy a bytové výstavby.

web www.arcadis.com/cs/czech

HYDROGEOLOGICKÁ SPOLEČNOST, s.r.o.

Praha 5 - Zbraslav, U Národní galerie 478 kontakt +420 224 317 748, (1 pobočka)

Těžiště činností naší společnosti spočívá v průzkumu a nakládání s vodami, zejména podzemními, v oblasti ekologie a v průzkumech a sanacích znečištění. Fungujeme od roku 2001.

web www.hgspol.cz

RMT VZ, a.s.

Praha 5, Jindřicha Plachty 535 kontakt +420 257 225 647

Hydrogeologie, staré ekologické zátěže, posudky, audity, průzkumy znečištění, sanace kontaminovaného horninového prostředí a podzemní vody, specializované sanační práce, risk management, hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, výzkum a vývoj.

web www.rmtvz.cz

GEOINDUSTRY, a.s.

Praha 5-Smíchov, Jindřicha Plachty 535/16 kontakt +420 220 875 762

Specializujeme se na regionální geochemické mapování včetně terénních prací a vzorkovací práce s využitím moderních metod globálních navigačních systémů.

web www.geoindustry.cz

Česká geologická služba (pobočka Praha 5 - Hlubočepy)

Praha 5 - Hlubočepy, Geologická 577/6 kontakt +420 251 085 111, (6 poboček)

Zabýváme se tvorbou, úschovou a poskytováním nestranných expertních geologických informací pro státní správu, soukromý sektor a veřejnost. Nabízíme služby geochemické a biochemické laboratoře, poskytujeme data z geodatabází, vypracováváme analýzy a posudky.

web www.geology.cz

Dobeš Pavel, Ing.- Geodetické práce

Praha 5- Stodůlky, U jezera 2034 kontakt +420 603 983 332

Provádíme geodetické práce, geometrické plány.

web www.geodetickeprace.com

Biskup Tomáš

Praha 5- Smíchov, Kotevní 1252 kontakt +420 257 319 549

Provádíme geologické práce. Nabídka vyhledání a zpracování historie rodiny.

web www.tomasbiskup.cz

Česká kapitálová, s.r.o.

Praha 5- Zličín, Bertrámová 313 kontakt +420 603 487 817

Provozujeme realitní kancelář. Poskytujeme hypotéky. Nabízíme také geodetické práce, vytýčení staveb pro výstavbu, zaměřování inženýrských sítí a geometrické plány pro zaměření staveb a rozdělení pozemků.

web www.ceskakapitalova.cz

Hauf Ivo, Ing.

Praha 5- Motol, V úvalu 84/1 kontakt +420 224 436 088

Provádíme geodetické práce. Vypracování geometrických plánů a vytyčení vlastnických hranic.

zobrazit detail

ARCHEOCENTRUM - Institut pro archeologii a památkovou péči středních Čech o.p.s.

Praha 5- Smíchov, Malátova 395 kontakt +420 773 558 374

Provádíme předstihové a záchranné archeologické výzkumy na lokalitách ohrožených stavební činností.

web www.archeocentrum.cz

Čepelík Jan, Mgr.- EIA-IG

Praha 5- Stodůlky, Bellušova 1847 kontakt +420 602 549 354

Realizujeme hydrogeologické posudky pro studny, zasakování dešťových vod a čistírny odpadních vod. Provádíme inženýrsko-geologické průzkumy pro zakládání rodinných domů, bytových domů, hal, výrobních budov, apod.

web www.eia-ig.cz

GEOTIP s.r.o.

Praha 5- Smíchov, Jindřicha Plachty 1810/3 kontakt +420 257 325 512

Nabízíme projektové práce. Nabízíme projektování a vyhodnocování geologických prací v oboru hydrogeologie.

zobrazit detail

GEPARD s.r.o.- Geodezie

Praha 5- Smíchov, Štefánikova 77 kontakt +420 257 322 000

Nabízíme geodetické práce, geografické informační systémy a pozemkové úpravy či digitální mapy a geometrické plány.

web www.gepard.cz

GIS - GEOINDUSTRY, s.r.o.

Praha 5- Smíchov, Jindřicha Plachty 535/16 kontakt +420 220 875 762

Provádíme regionální geochemické mapování, včetně terénních, sanačních, báňských, vrtných a geologických prací, vzorkovací práce.

web www.geoindustry.cz

ARENAL, s.r.o.

Praha 5-Hlubočepy, Gabinova 823/2 kontakt +420 266 009 319

Provádíme geofyzikální monitoring.

zobrazit detail