Geologické práce a geologie - Ústí nad Labem

1 - 6 firem z 6 nalezených

Mgr. Libor Novotný - geologické práce

Ústí nad Labem, Resslova 1760 kontakt +420 602 154 748, (2 pobočky)

Nabízím zpracování geologických podkladů pro přípravu a projektování staveb, inženýrskogeologické a hydrogeologické průzkumy a posudky - včetně posudků pro geotermální vrty, případně provádění geologických dozorů při provádění staveb, geologické dohledy při pilotážích, přejímky základových spár, případně zhodnocení charakteru pozemků z geologického a environmentálního hlediska a zhodnocení významu těchto faktorů pro případnou výstavbu.

web www.geologzusti.cz

Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace (Ústí nad Labem)

Most, Čsl. armády 1360/35 kontakt +420 476 442 111, (2 pobočky)

Muzeum bylo založeno v roce 1888 a zaměřovalo se především na dějiny, vlastivědu a folklór německé části obyvatelstva. V současné době nabízí stálé expozice, výstavy, odborné a kulturní akce pro veřejnost zaměřené především na historii i přírodu Mostecka a okolí.

web www.muzeum-most.cz

Novotný Libor, Mgr. - geologické práce (pobočka Ústí nad Labem)

Ústí nad Labem, Stará 1202/62 kontakt +420 602 154 748, (2 pobočky)

Nabídka geologických a hydrogeologických služeb. Dále poskytuji poradenství v problematice nakládání s odpady (i nebezpečnými), geologický dohled během stavebních prací, kontroly hutnění a podobně.

web www.geologzusti.cz

Gajdoš Pavel, Ing. - IGHS

Ústí nad Labem, U Zoologické zahrady 845/2 kontakt +420 721 887 616

Nabízím služby v oborech inženýrské geologie, geotechniky, sanační geologie a hydrogeologie. Dále zajišťuji průzkumné práce či geologický dozor. Mimo jiné v rámci podzemních staveb provádím odhad mechanických vlastností masivu, zatřídění výrubů do geotechnických klasifikací horninových masivů a další.

web www.gajdos-ighs.cz

Čechová Eliška, RNDr.

Ústí nad Labem, Pod Parkem 2565/32 kontakt +420 472 772 605

Provádění geologických prací i průzkumů.

zobrazit detail

Mgr. Károly Alföldi - GEOfoeld

Ústí nad Labem, Ve Smyčce 2 kontakt +420 731 323 144

Nabízím služby v inženýrské geologii a hydrogeologii. Pro více informací prosím navštivte webové stránky.

web www.geofoeld.webnode.cz