Geologické práce a geologie - Praha 4

1 - 11 firem z 11 nalezených

EKORA s.r.o. - ekologické služby a ochrana životního prostředí

Praha 4 - Nusle, Sinkulova 329/48 kontakt +420 267 914 573, (3 pobočky)

Společnost EKORA s.r.o. se zabývá ochranou životního prostředí a poskytováním ekologických služeb. Provádí ekologické služby, poradenství, průzkumné monitorovací práce, geologie, hydrogeologie, ekologické audity, analýzy rizik, sanace znečištění zemin a vod, sanace odstraňování ekologických zátěží, rekultivace a revitalizace území, posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), integrovaná prevence (IPPC), odpadové hospodářství, bioodpady, ochrana ovzduší i vodní hospodářství. Dále nabízíme…

web www.ekora.cz

GEOACTIV s.r.o.

Praha 4 - Lhotka, Čimelická 958/3 kontakt +420 603 504 811

Zabýváme se inženýrskou a ložiskovou geologií, průzkumem pro zakládání staveb, zabezpečením všech odborných prací při povrchové těžbě nerostných surovin do objemu 500 tis. tun ročně, hydrogeologií a praktickou ekologií.

web www.geoactiv.cz

RNDr. Ivana Ringsmuthová

Praha 4 Braník, Branická 1689/36 kontakt +420 602 663 681

Hydrogeologické posudky a průzkumy, povolení odběru a vypouštění vod, průzkum znečištění, ekologické audity a havarijní plány, služby v oblasti zhotovení vrtaných studní, pasportů zdrojů vody, havarijních plánů, provozních řádů vodovodů, kanalizací a další.

web www.frohlichova.cz

Teplý Radek, Ing.

Praha 4- Nusle, U Pernštejnských 1369/2 kontakt +420 220 801 267

Zabývám se projektovou a inženýrskou činností. Nabízím služby v oblasti geologie, životního prostředí.

zobrazit detail

Hampl Richard, Mgr.

Praha 4- Kunratice, K Zeleným domkům 681/24 kontakt +420 606 051 012, (1 pobočka)

Nabízíme geologické a ekologické práce.

zobrazit detail

1.GEOLOGICKÁ v.o.s.

Praha 4- Nusle, U křížku 1392 kontakt +420 487 520 644

Geologický průzkum pro zakládání staveb. Ekologické odstraňování odpadů.

zobrazit detail

Energoprůzkum Praha , spol. s r.o.

Praha 4- Braník, Pod svahem 757 kontakt +420 244 467 240

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd, provádění geologických a hydrogeologických průzkumných prací.

zobrazit detail

Stavební geologie - Geometra spol. s r.o.

Praha 4- Krč, Olbrachtova 1047 kontakt +420 241 441 052

Provádíme geologické práce, vyhotovování geometrických plánů, zaměřování staveb ke kolaudaci a vytyčování pozemků.

web www.geometra.cz

Očadlík Tomáš, Mgr.- RGP SERVIS

Praha 4- Kunratice, U zeleného ptáka 1150/2 kontakt +420 271 913 222

Provádění inženýrskogeologických průzkumů či měření radonu a radioaktivity. Zajištění vyhledávacích geofyzikálních prací.

web www.mujweb.cz/ocadlikrgp

GammaX s.r.o.

Praha 4- Nusle, U Pernštejnských 1369/2 kontakt +420 603 514 081

Zabýváme se projektovou a inženýrskou činností. Nabízíme služby v oblasti geologie, životního prostředí či zpracování dat.

web gammax.wz.cz

Sklenář Jan, Ing.- Geokonsult

Praha 12- Modřany, Pirinská 3243/4 kontakt +420 603 337 731

Nabízím inženýrsko-geologické průzkumy pro stavby všeho druhu, přejímky základových spár a odborný dozor při výstavbě.

web www.geokonsult.cz