Organizace a sdružení - Most

1 - 20 firem z 88 nalezených

Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.

Most, Jana Žižky 835/9 kontakt +420 476 704 465, (1 pobočka)

Archeologický výzkum a odborná publikační činnost.

web www.uappmost.cz

Klub důchodců

Most, Javorová 3102 kontakt +420 476 703 825, (3 pobočky)

Klub důchodců pro občany města Most.

web www.mesto-most.cz

Obecní úřad Havraň

Havraň, Havraň 11 kontakt +420 476 109 101, (1 pobočka)

Obecní úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje obec.

web www.ouhavran.cz

Destinační agentura Krušné hory o.p.s.

Klíny, Klíny 61 kontakt +420 724 808 070

Snaha o zvýšení návštěvnosti regionu Krušných hor, zajišťování jednotné propagace Krušných hor.

web www.krusne-hory.org

Středisko volného času Most

Most, Albrechtická 414 kontakt +420 603 565 150

Zájmové vzdělávání, kulturně sportovně společenské akce, výtvarné, hudební, pohybové a sportovní kroužky. Dále zařizujeme nejrůznější o tábory a výlety. Zabezpečuje zájmovou, kulturní, sportovní a vzdělávací činnost pro všechny věkové kategorie.

web www.svc-most.cz

Dia Help o.s.

Most, Báňská 287 kontakt

Pomoc pro pacienty trpící Diabetes Mellitus i jejich rodinám. Nabízí zprostředkování odborné lékařské pomoci. Dále nabízí organizaci kulturních a sportovních akcí, organizaci jednodenních edukačních seminářů a pobytových edukačních víkendů.

web www.diahelp.cz

Oblastní spolek Českého červeného kříže Most

Most, Moskevská 12 kontakt +420 476 768 835

Zdravotnická, záchranná, sociální a humanitární služba, organizace a podpora sociální a zdravotní výchovy mládeže.

web www.cckmost.cz

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Most

Most-Velebudice, Stavbařů 32 kontakt +420 476 442 109

Vytváření podmínek pro účinnou ochranu života a zdraví občanů, majetku před požáry, poskytování pomoci při živelních pohromách a událostech.

web www.dh.cz

Občané městu, město občanům

Most, Moskevská 1463 kontakt

Politické hnutí občanů s cílem politické profilace jejich názorů, představ a řešení na celostátní úrovni.

web www.hnutiommo.cz

ZŠ Most, J. A. Komenského

Most, J. A. Komenského 474 kontakt +420 737 939 034

Základní škola s rozšířenou výukou informatiky, výpočetní techniky s kapacitou 620 žáků s vlastní jídelnou, klubem a školní družinou. Nabízí také kroužek stolního hokeje a tenisu, házené, míčových her a keramiky.

web www.mostzs15.cz

ISACHAR

Litvínov-Chudeřín, Opltova 155 kontakt +420 777 908 702

Spolupráce a podpora při práci s mládeží mezi církvemi severozápadního regionu, pořádání konferencí, biblických škol a dětských táborů.

web www.isachar.zde.cz

Klub přátel Základní umělecké školy v Mostě, Moskevská 13

Most, Moskevská 13 kontakt +420 476 703 466

Sdružení osob za účelem prosazování společných zájmů základní umělecké školy.

zobrazit detail

Romské křesťanské sdružení

Obrnice, Nová výstavba 180 kontakt +420 476 118 091

Duchovní setkání se snahou o řešení sociálních problémů.

zobrazit detail

HORNICKÁ SPOLEČNOST PODKRUŠNOHORSKÉ OBLASTI

Most, tř. Budovatelů 2830 kontakt +420 605 468 508

Dobrovolné, nezávislé a nepolitické zájmová organizace, získávání a rozšiřování poznatků z hornické činnosti.

web www.hspo.cz

Centrum pro děti a mládež SLON, o.s.

Most, Chomutovská 2227 kontakt +420 721 122 207

Volnočasové aktivity a víkendové pobyty.

web www.cdmslon.wz.cz

ROLNIČKA MOST o.s.

Most, W. A. Mozarta 2424 kontakt

Získávání prostředků na provoz, rozvoj, modernizaci mateřské školy, organizování akcí pro děti.

web www.rolnickamost.estranky.cz

Krušnohorské koňské stezky o.s.

Klíny, Klíny 19 kontakt +420 603 205 926

Sdružení zaobírajících se horskou koňskou turistikou s cílem stát se centrem všeho koňského dění v Krušných horách.

zobrazit detail

KŽM MOLDAVÁČEK SVAZ MODELÁŘŮ ČR

Litvínov-Horní Litvínov, Podkrušnohorská 1589 kontakt +420 606 475 129

Klub železničních modelářů.

web www.moldavacek.cz

Sdružení komunálních služeb

Most, Dělnická 164 kontakt +420 476 453 220

Sdružení právnických osob které se zabývají technickou údržbou měst a obcí.

web www.sdruzeniks.cz

Komunitní centrum Chánov

Most, Zlatnická 206 kontakt +420 476 000 036

Pomoc zlepšování sociální situace Rómů především pro oblasti zaměstnanosti, kultury bydlení, životního prostředí.

web www.chanov.cz/drupal
« předchozí 1 2 3 4 5 další »