Vzdělávací zařízení, agentury, kurzy - Střední Čechy

1281 - 1290 firem z 1681 nalezených

,,Centrum pro ekonomiku a politiku´´

Praha 1, Politických vězňů 912/10 kontakt +420 222 192 406

Naším oborem je pořádání seminářů a vydávání publikací. Šíření a podpora idejí liberálního myšlení, svobodné společnosti a tržního hospodářství.

web www.cepin.cz

American diagnostic and imaging center, s.r.o.

Praha 1, Tržiště 366/13 kontakt +420 257 530 640

Naším oborem je poskytování aktuálních informací o politice, historii, ekonomice a americké společnosti. Nabízíme knihovnu s noviny a časopisy, přednášky, kulaté stoly, panelové diskuse, semináře a konference. Pořádáme výstavy, koncerty, promítáme filmy a dokumenty.

web www.americkecentrum.cz

AUROTON COMPUTER, spol. s r.o.

Praha 9 Prosek, Prosecká 63 kontakt +420 283 880 417, (2 pobočky)

IT poradenství a pořádáme školení a kurzy v programu MS Office.

web www.auroton.cz

Neurotrend, o.s.

Praha 1 - Staré Město, Haštalská 760 kontakt +420 266 003 363

Poskytování informací, osvěta a vzdělávání v oblasti neurověd a psychiatrie pro odbornou a laickou veřejnost. Zabýváme se výzkumem i vývojem v oblasti neurověd, kognitivní terapií a rehabilitací a dalšími činnostmi vedoucími ke zkvalitnění neuropsychologické diagnostiky a terapie. Pořádání seminářů.

web www.neurotrend.prosenium.cz

Grombíř Jan - flexibilní kurzy

Praha 10 - Dolní Měcholupy, Ke Kablu 378/24 kontakt

Jan Grombíř poskytuje flexibilní kurzy pro firmy či individuální zájemce.

web www.languageclub.cz

Erudica, s.r.o.

Praha 10 - Malešice, Rektorská 39/22 kontakt

Tato firma provozuje vzdělávací agenturu. Nabízí kurzy účetnictví, personalistiky, legislativy a v oblasti neziskového sektory.

web www.erudica.cz/

Národní akademie Jana Husa, o.p.s.

Praha 1, Štěpánská 704 kontakt +420 296 325 337

Specializujeme se na celoživotní všeobecné či odborné vzdělávání občanů. Pořádáme rekvalifikační a specializované kurzy. Nabízíme pomaturitní studijní pobyt v Rusku.

web www.icme.cz

Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Praha 1, Opletalova 1417 kontakt +420 224 500 500

Specializujeme se na národní vzdělávací fond zabývající se koncepčním, analytickým, metodickým, vzdělávacím a poradenským činnostem. Tyto činnosti jsou podpora strategie rozvoje lidských zdrojů, poradenské služby v zaměstnanosti a vzdělání, administrace.

web www.nvf.cz

Pražská vědeckotechnická společnost

Praha 1, Novotného lávka 200 kontakt +420 221 082 227

Specializujeme se na rozšiřování vědeckotechnických poznatků. Přispíváme k trvalému zvyšování odbornosti inženýrů a techniků. Chráníme jejich profesní zájmy. Zaměřujeme se na oblasti elektroenergetiky, teplárenství, kinematografie, vyššího a vysokého školství, stavebnictví a dalších.

web www.csvts.cz/pvts

Ústředí muslimských obcí

Praha 9 Kyje, Blatská 1491 kontakt +420 281 918 876, (1 pobočka)

Ústřední orgán sdružuje jednotlivé obce a na společných vzdělávacích konferencích posiluje vědomí sounáležitosti a solidarity mezi nimi.

web www.umocr.cz