Geodetické práce a služby, geodezie - Chomutov

1 - 8 firem z 8 nalezených

Kanta Ivan, Ing. - GEOSTA

Jirkov, Březenec 137 kontakt +420 411 130 519

Speciální geodetické práce - zaměření a výpočty kubatur, příčné a podélné profily. Průmyslová geodezie, geodézie v katastru nemovitostí , geodetické podklady a mapování pro projekty.

web www.geostacv.cz

GEOPROJEKT , spol. s r.o.

Chomutov, Nerudova 63/16 kontakt +420 474 624 284

Zaměřují se na inženýrskou a průmyslovou geodézii. Realizují mapové podklady, vytyčení staveb, zaměřování kolejišť, dopravních staveb i vodních toků, měření a výpočty kubatur pro projekty terénních prací, vyhledávání stávajících inženýrských sítí detektorem. Zajišťují odpovědného geodeta.

web www.geoprojekt-cv.cz

Ing. Miroslava Stibůrková - Geodetické práce

Chomutov, Školní 3650 kontakt +420 732 237 173

Geodetická kancelář provádí zeměměřičské práce pro katastr nemovitostí a projekční a stavební činnost včetně vytyčení a zaměření inženýrských sítí.

web www.geodetickeprace-chomutov.cz

Latinák Petr- Geodetické práce

Chomutov, Šafaříkova 2836 kontakt

Provádíme veškeré geodetické práce: vytyčování hranic pozemků, geometrické plány, inženýrská geodézie.

web www.geo-prace.cz

Ing. Jana Sasová - geodetické služby

Chomutov, Nerudova 957/7 kontakt +420 474 650 447

Poskytujeme poradenství v oboru katastru nemovitostí. Vyhotovujeme geometrické plány. Vytyčování vlastnických hranic pozemků.

web www.sasova.cz

Falešník Daniel

Jirkov, Jirkov 285 kontakt +420 474 622 884

Provádíme geodetické a geometrické práce a vytyčování hranic a pozemků a zaměřování inženýrských sítí i také jeřábových drah a mapové podklady a liniové stavby (plynovody, vodovody, elektrická vedení, ...) a technické mapy měst a závodů a dále také signalizace a její zaměření pro potřeby letecké fotogrammetrie.

web www.falesnik.com

Honáková Petra, Ing. - geodetické služby

Chomutov, Zdeňka Štěpánka 3973 kontakt +420 777 145 995

Provádím zaměření staveb, vytyčení hranic pozemků, zpracování geometrických plánů, vytyčení základů pro stavby, mapové podklady, zaměření sítí, podklady pro zápis do katastru nemovitostí.

web www.geosluzby.cz

Geodetické služby - Ing. Petra Honáková

Chomutov, Zdeňka Štěpánka 3973 kontakt

Provádíme vyhotovení geometrických plánů pro nové stavby, rozdělení pozemku, věcná břemena. Vytyčujeme hranice pozemků, zaměření sítí, vyhotovení mapových podkladů, dokumentace skutečného provedení staveb, poradenství v oboru geodézie, podklady pro zápis .

web www.geosluzby.cz