Úřady, instituce – Daleké Dušníky okres Příbram

Úřad je státní nebo veřejnoprávní institucí zřízený orgán, který vykonává úřední činnosti prostřednictvím příslušných úředních osob. Přehled úřadů v lokalitě Daleké Dušníky.

1–10 firem z 381 nalezených Filtry

1TJ SOKOL DALEKÉ DUŠNÍKY

Činnost tělovýchovného sdružením s oddílem kopané.

2SDH Svaté Pole

3.0 km Svaté Pole 12, Svaté Pole
Otevřeno do 24:00
Bezdlužná

SDH Svaté Pole, se sídlem Svaté Pole 12, 263 01, Svaté Pole, v okrese Příbram a v kraji Střední Čechy, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. L 32426, Městský soud v Praze. Právní forma Pobočný spolek. Založení v roce 1995. Více informací naleznete na našich webových stránkách. Zdroj: výpis z…

3Římskokatolická farnost Svaté Pole

4.7
★★★★★
★★★★★
(15)
3.0 km Svaté Pole 14, Svaté Pole

Římskokatolická farnost organizuje bohoslužby a duchovních setkání.

4Obecní úřad Obořiště

Obecní úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje obec.

5Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Obořiště 1

3.1 km Obořiště 1, Obořiště Bezdlužná

Státní školská instituce organizující ústavní výchovu a vzdělání.

6Sbor dobrovolných hasičů Obořiště

3.2 km Obořiště 107, Obořiště
Otevřeno do 24:00
Bezdlužná

Sbor dobrovolných hasičů Obořiště, se sídlem Obořiště 107, 262 12, Obořiště, v okrese Příbram a v kraji Střední Čechy, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. L 36801, Městský soud v Praze. Právní forma Pobočný spolek. Založení v roce 1996. Více informací naleznete na našich webových stránkách. …

7Veselá rodina, z.ú.

3.3 km Drhovy 74, Drhovy Bezdlužná

Veselá rodina, z.ú., se sídlem Drhovy 74, 263 01, Drhovy, v okrese Příbram a v kraji Střední Čechy, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. U 134, Městský soud v Praze. Právní forma Ústav. Založení v roce 2014. Předmětem podnikání je: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3…

8Obecní úřad Svaté Pole

3.6 km Svaté Pole 36 , Dobříš Bezdlužná

Obecní úřad Svaté Pole. Na území žije 385 obyvatel.

9SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Višňová

3.9 km Višňová 142, Višňová Bezdlužná

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Višňová, se sídlem Višňová 142, 262 61, Višňová, v okrese Příbram a v kraji Střední Čechy, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. L 33814, Městský soud v Praze. Právní forma Pobočný spolek. Založení v roce 1995. Více informací naleznete na našich webových…

10Obecní úřad Nečín

4.2 km Nečín 18, Nečín Bezdlužná

Obecní úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje obec.


Úřady, instituce – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Příbram


Úřady, instituce v lokalitě Daleké Dušníky – detailní popis

Obecní úřad

Obecní úřad je jeden z orgánů obce. Jelikož jsou v České republice města a městyse obcemi, ve městech se obecní úřad označuje jako městský úřad, ve statutárních městech magistrát a v městysech úřad městyse. Obecní úřad plní úkoly samostatné působnosti obce uložené zastupitelstvem obce nebo radou obce a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Dále plní úkoly přenesené působnosti obce. V čele obecního úřadu stojí starosta. Kromě něj tvoří úřad místostarosta nebo místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci obce, kteří jsou do obecního úřadu zařazení. Obecní úřad je povinen zřídit obecní desku a umístit ji na veřejně přístupné místo.

Krajský úřad 

Krajský úřad je jedním z orgánů kraje. Mezi další orgány kraje patří: zastupitelstvo kraje, rada kraje, hejtman kraje a zvláštní orgány kraje. Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti, které mu ukládá zákon, zastupitelstvo kraje a rada kraje. Dále napomáhá činnosti výborů a komisí. K jeho dalším činnostem patří výkon zákonem stanovené státní správy – přenesená působnost. Krajský úřad se člení na jednotlivé odbory a oddělení. V čele krajského úřadu stojí ředitel. Kromě něj tvoří úřad zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu. V čele jednotlivých odborů a jejich oddělení stojí vedoucí.

Odbory krajského úřadu

 • Odbor kanceláře ředitele krajského úřadu
 • Odbor kanceláře hejtmana kraje
 • Odbor majetkový
 • Odbor organizační, právní a krajský živnostenský úřad
 • Odbor finanční
 • Odbor územního plánování a stavebního úřadu 
 • Odbor regionálního rozvoje
 • Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
 • Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
 • Odbor sociálních věcí
 • Odbor zdravotnictví
 • Odbor dopravy a silničního hospodářství
 • Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

Úřad práce

Úřad práce je správní úřad, který spadá pod správu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Pracovní úřad se dělí do menších administrativních celků, které působí na jednotlivých krajských pobočkách a kontaktních pracovištích po celé České republice. Hlavní činností úřadu práce je poskytování informací z oblasti pracovního trhu, evidence uchazečů o zaměstnání a evidence volných pracovních míst. Úřad práce vyplácí podporu uchazečům o zaměstnání, kteří splňují podmínky dané MPSV.

Úřad práce působí v těchto oblastech

 • Zaměstnanost 
 • Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
 • Státní sociální podpora
 • Dávky pro osoby se zdravotním postižením 
 • Příspěvek na péči 
 • Pomoc v hmotné nouzi 
 • Inspekce sociálně-právní ochrany dětí 
 • Dávky pěstounské péče 

Úřad práce České republiky 

Finanční úřad

Finanční úřad je státní instituce, která je určena především pro správu daní.

Činnosti finančních úřadů

 • Vykonávají správu daní, odvodů a záloh na tyto příjmy
 • Provádějí řízení o přestupcích v oblasti své působnosti
 • Ukládají pokuty
 • Vybírají poplatky, odvody, úhrady, pokuty a penále
 • Spravují dotace
 • Rozhodují o výši pohledávky na daních a jimi spravovaných příjmech
 • Poskytují mezinárodní pomoc při správě daní a provádějí vymáhání peněžitých pohledávek

Finanční správa

Katastrální úřad

Katastrální úřad je správní úřad, který především vykonává státní správu katastru nemovitostí České republiky, spravuje základní státní mapová díla, schvaluje změny hranic katastrálních území nebo změny pomístního názvosloví.

Státní správa zeměměřictví a katastru

Orgány veřejné moci

 • Státní orgány – např. ministerstva, soudy, policie, různé správní úřady 
 • Orgány samosprávy – územní (např. obecní policie) nebo profesní (např. disciplinární komise veřejnoprávních profesních komor)