Úřady, instituce – Dobříš okres Příbram

Úřad je státní nebo veřejnoprávní institucí zřízený orgán, který vykonává úřední činnosti prostřednictvím příslušných úředních osob. Přehled úřadů v lokalitě Dobříš.

1–10 firem z 315 nalezených Filtry

1Finanční úřad Dobříš215 poboček

160 m Mírové náměstí 1551, Dobříš
Dnes už má zavřeno

Finanční úřad vykonává správu daní, provádí řízení o správních deliktech, převádí výnosy daní, které vybírá a vymáhá a které nejsou příjmem státního rozpočtu, přijímá a eviduje splátky návratných finančních výpomocí poskytnutých Ministerstvem zemědělství v letech 1991 až 1995 včetně a případné…

2Živnostenský úřad Dobříš2 pobočky

3.5
★★★★★
★★★★★
(3)
170 m Mírové náměstí 230, Dobříš Bezdlužná

Zabezpečuje vydávání živnostenských oprávnění, včetně jejich změn, vede evidenci zemědělských podnikatelů, provádí kontroly podnikatelských subjektů v režimu svých pravomocí a plní funkci jednotného kontaktního místa.

3Městský úřad Dobříš2 pobočky

3.5
★★★★★
★★★★★
(3)
300 m Mírové náměstí 119, Dobříš
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Městský úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem města, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje město.

4SVAZEK OBCÍ DOBŘÍŠSKA A NOVOKNÍNSKA

300 m Mírové náměstí 119, Dobříš
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

SVAZEK OBCÍ DOBŘÍŠSKA A NOVOKNÍNSKA, se sídlem Mírové náměstí 119, 263 01, Dobříš, v okrese Příbram a v kraji Střední Čechy. Právní forma Svazek obcí. Založení v roce 1994. Pracuje u nás 1 - 5 zaměstnanců. Více informací naleznete na našich webových stránkách. Zdroj: výpis z dat Registru Ares,…

5Brdy - Vltava o.p.s.

4.5
★★★★★
★★★★★
(2)
340 m náměstí Komenského…, Dobříš Bezdlužná

Sdružení pro místní rozvoj.

6Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Dobříši

4.6
★★★★★
★★★★★
(5)
350 m Husova 1556, Dobříš Bezdlužná

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Dobříši, se sídlem Husova 1556, 263 01, Dobříš, v okrese Příbram a v kraji Střední Čechy. Právní forma Evidované církevní právnické osoby. Založení v roce 1994. Více informací naleznete na našich webových stránkách. Zdroj: výpis z dat Registru Ares,…

7Trnkový květ, z.s.

380 m Příbramská 938, Dobříš Bezdlužná

Trnkový květ, z.s., se sídlem Příbramská 938, 263 01, Dobříš, v okrese Příbram a v kraji Střední Čechy, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. L 63173, Městský soud v Praze. Právní forma Spolek. Založení v roce 2015. Předmětem podnikání je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3…

8D FIGHT o.s.

480 m Luční 1626, Dobříš Bezdlužná

Občanské sdružení pořádající sportovně kulturní akce.

9Policie Příbram - Obvodní oddělení Dobříš92 poboček

560 m 28. října 66, Dobříš Bezdlužná

Ochrana veřejného pořádku. Příjem oznámení od veřejnosti. Šetření přestupků a trestných činů v místě působnosti.

10RESTART

4.8
★★★★★
★★★★★
(1)
570 m Příbramská 1214, Dobříš Bezdlužná

Sdružení pro zdravotně postižené organizuje přístrojového potápění pro lidi ochrnuté po poškození míchy.


Úřady, instituce – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Příbram


Úřady, instituce v lokalitě Dobříš – detailní popis

Obecní úřad

Obecní úřad je jeden z orgánů obce. Jelikož jsou v České republice města a městyse obcemi, ve městech se obecní úřad označuje jako městský úřad, ve statutárních městech magistrát a v městysech úřad městyse. Obecní úřad plní úkoly samostatné působnosti obce uložené zastupitelstvem obce nebo radou obce a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Dále plní úkoly přenesené působnosti obce. V čele obecního úřadu stojí starosta. Kromě něj tvoří úřad místostarosta nebo místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci obce, kteří jsou do obecního úřadu zařazení. Obecní úřad je povinen zřídit obecní desku a umístit ji na veřejně přístupné místo.

Krajský úřad 

Krajský úřad je jedním z orgánů kraje. Mezi další orgány kraje patří: zastupitelstvo kraje, rada kraje, hejtman kraje a zvláštní orgány kraje. Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti, které mu ukládá zákon, zastupitelstvo kraje a rada kraje. Dále napomáhá činnosti výborů a komisí. K jeho dalším činnostem patří výkon zákonem stanovené státní správy – přenesená působnost. Krajský úřad se člení na jednotlivé odbory a oddělení. V čele krajského úřadu stojí ředitel. Kromě něj tvoří úřad zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu. V čele jednotlivých odborů a jejich oddělení stojí vedoucí.

Odbory krajského úřadu

 • Odbor kanceláře ředitele krajského úřadu
 • Odbor kanceláře hejtmana kraje
 • Odbor majetkový
 • Odbor organizační, právní a krajský živnostenský úřad
 • Odbor finanční
 • Odbor územního plánování a stavebního úřadu 
 • Odbor regionálního rozvoje
 • Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
 • Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
 • Odbor sociálních věcí
 • Odbor zdravotnictví
 • Odbor dopravy a silničního hospodářství
 • Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

Úřad práce

Úřad práce je správní úřad, který spadá pod správu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Pracovní úřad se dělí do menších administrativních celků, které působí na jednotlivých krajských pobočkách a kontaktních pracovištích po celé České republice. Hlavní činností úřadu práce je poskytování informací z oblasti pracovního trhu, evidence uchazečů o zaměstnání a evidence volných pracovních míst. Úřad práce vyplácí podporu uchazečům o zaměstnání, kteří splňují podmínky dané MPSV.

Úřad práce působí v těchto oblastech

 • Zaměstnanost 
 • Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
 • Státní sociální podpora
 • Dávky pro osoby se zdravotním postižením 
 • Příspěvek na péči 
 • Pomoc v hmotné nouzi 
 • Inspekce sociálně-právní ochrany dětí 
 • Dávky pěstounské péče 

Úřad práce České republiky 

Finanční úřad

Finanční úřad je státní instituce, která je určena především pro správu daní.

Činnosti finančních úřadů

 • Vykonávají správu daní, odvodů a záloh na tyto příjmy
 • Provádějí řízení o přestupcích v oblasti své působnosti
 • Ukládají pokuty
 • Vybírají poplatky, odvody, úhrady, pokuty a penále
 • Spravují dotace
 • Rozhodují o výši pohledávky na daních a jimi spravovaných příjmech
 • Poskytují mezinárodní pomoc při správě daní a provádějí vymáhání peněžitých pohledávek

Finanční správa

Katastrální úřad

Katastrální úřad je správní úřad, který především vykonává státní správu katastru nemovitostí České republiky, spravuje základní státní mapová díla, schvaluje změny hranic katastrálních území nebo změny pomístního názvosloví.

Státní správa zeměměřictví a katastru

Orgány veřejné moci

 • Státní orgány – např. ministerstva, soudy, policie, různé správní úřady 
 • Orgány samosprávy – územní (např. obecní policie) nebo profesní (např. disciplinární komise veřejnoprávních profesních komor)