Úřady, instituce – Kosova Hora okres Příbram

Úřad je státní nebo veřejnoprávní institucí zřízený orgán, který vykonává úřední činnosti prostřednictvím příslušných úředních osob. Přehled úřadů v lokalitě Kosova Hora.

1–10 firem z 382 nalezených Filtry

1SDH Kosova Hora

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
140 m Kosova Hora 240, Kosova Hora Bezdlužná

SDH Kosova Hora, se sídlem Kosova Hora 240, 262 91, Kosova Hora, v okrese Příbram a v kraji Střední Čechy, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. L 37065, Městský soud v Praze. Právní forma Pobočný spolek. Založení v roce 1997. Předmětem podnikání je: Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a…

2Obecní úřad Kosova Hora

4.5
★★★★★
★★★★★
(3)
295 m Kosova Hora 45 , Kosova Hora Bezdlužná

Obecní úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje obec.

3Pionýrská skupina Kosova Hora

295 m Kosova Hora 85, Kosova Hora Bezdlužná

Pionýrská skupina organizuje akce, schůzky a tábory pro děti a mládež.

4Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže (pobočka Kosova Hora)7 poboček

295 m Kosova Hora 23, Kosova Hora Bezdlužná

Kongregace Milosrdných sester organizuje bohoslužby a náboženská setkání.

5Spolek MaPa z.s

328 m Kosova Hora 52, Kosova Hora
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Spolek MaPa z.s, se sídlem Kosova Hora 52, 262 91, Kosova Hora, v okrese Příbram a v kraji Střední Čechy, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. L 62059, Městský soud v Praze. Právní forma Spolek. Založení v roce 2015. Předmětem podnikání je: Silniční motorová doprava - osobní provozovaná…

7Sportovní klub MONA Nechvalice

3.1 km Sedlecká 570, Sedlčany Bezdlužná

Činnost tělovýchovné jednoty.

8A - TOM Jeleni

Činnost turistického oddílu mládeže.

10Sbor Církve adventistů sedmého dne Štětkovice (pobočka Sedlčany)1 pobočka

Sbor Církve adventistů sedmého dne Štětkovice, se sídlem Komenského náměstí 70, 264 01, Sedlčany, v okrese Příbram a v kraji Střední Čechy. Právní forma Evidované církevní právnické osoby. Založení v roce 2010. Více informací naleznete na našich webových stránkách. Zdroj: výpis z dat Registru…


Úřady, instituce – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Příbram


Úřady, instituce v lokalitě Kosova Hora – detailní popis

Obecní úřad

Obecní úřad je jeden z orgánů obce. Jelikož jsou v České republice města a městyse obcemi, ve městech se obecní úřad označuje jako městský úřad, ve statutárních městech magistrát a v městysech úřad městyse. Obecní úřad plní úkoly samostatné působnosti obce uložené zastupitelstvem obce nebo radou obce a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Dále plní úkoly přenesené působnosti obce. V čele obecního úřadu stojí starosta. Kromě něj tvoří úřad místostarosta nebo místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci obce, kteří jsou do obecního úřadu zařazení. Obecní úřad je povinen zřídit obecní desku a umístit ji na veřejně přístupné místo.

Krajský úřad 

Krajský úřad je jedním z orgánů kraje. Mezi další orgány kraje patří: zastupitelstvo kraje, rada kraje, hejtman kraje a zvláštní orgány kraje. Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti, které mu ukládá zákon, zastupitelstvo kraje a rada kraje. Dále napomáhá činnosti výborů a komisí. K jeho dalším činnostem patří výkon zákonem stanovené státní správy – přenesená působnost. Krajský úřad se člení na jednotlivé odbory a oddělení. V čele krajského úřadu stojí ředitel. Kromě něj tvoří úřad zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu. V čele jednotlivých odborů a jejich oddělení stojí vedoucí.

Odbory krajského úřadu

 • Odbor kanceláře ředitele krajského úřadu
 • Odbor kanceláře hejtmana kraje
 • Odbor majetkový
 • Odbor organizační, právní a krajský živnostenský úřad
 • Odbor finanční
 • Odbor územního plánování a stavebního úřadu 
 • Odbor regionálního rozvoje
 • Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
 • Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
 • Odbor sociálních věcí
 • Odbor zdravotnictví
 • Odbor dopravy a silničního hospodářství
 • Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

Úřad práce

Úřad práce je správní úřad, který spadá pod správu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Pracovní úřad se dělí do menších administrativních celků, které působí na jednotlivých krajských pobočkách a kontaktních pracovištích po celé České republice. Hlavní činností úřadu práce je poskytování informací z oblasti pracovního trhu, evidence uchazečů o zaměstnání a evidence volných pracovních míst. Úřad práce vyplácí podporu uchazečům o zaměstnání, kteří splňují podmínky dané MPSV.

Úřad práce působí v těchto oblastech

 • Zaměstnanost 
 • Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
 • Státní sociální podpora
 • Dávky pro osoby se zdravotním postižením 
 • Příspěvek na péči 
 • Pomoc v hmotné nouzi 
 • Inspekce sociálně-právní ochrany dětí 
 • Dávky pěstounské péče 

Úřad práce České republiky 

Finanční úřad

Finanční úřad je státní instituce, která je určena především pro správu daní.

Činnosti finančních úřadů

 • Vykonávají správu daní, odvodů a záloh na tyto příjmy
 • Provádějí řízení o přestupcích v oblasti své působnosti
 • Ukládají pokuty
 • Vybírají poplatky, odvody, úhrady, pokuty a penále
 • Spravují dotace
 • Rozhodují o výši pohledávky na daních a jimi spravovaných příjmech
 • Poskytují mezinárodní pomoc při správě daní a provádějí vymáhání peněžitých pohledávek

Finanční správa

Katastrální úřad

Katastrální úřad je správní úřad, který především vykonává státní správu katastru nemovitostí České republiky, spravuje základní státní mapová díla, schvaluje změny hranic katastrálních území nebo změny pomístního názvosloví.

Státní správa zeměměřictví a katastru

Orgány veřejné moci

 • Státní orgány – např. ministerstva, soudy, policie, různé správní úřady 
 • Orgány samosprávy – územní (např. obecní policie) nebo profesní (např. disciplinární komise veřejnoprávních profesních komor)