Výzkumné, zkušební ústavy - Praha 1

1 - 10 firem z 34 nalezených

Česká společnost pro nedestruktivní testování (Praha)

Brno, Technická 2896/2 kontakt +420 541 143 229, (1 pobočka)

Účelem činnosti České společnosti pro nedestruktivní testování (ČNDT) je podporovat rozvoj a aplikace nedestruktivního zkoušení tím, že sdružuje pracovníky v oboru, informuje je a seznamuje s novými technologiemi zkoušení a moderní přístrojovou technikou. Tomu odpovídá i struktura ČNDT a její činnost vycházející z dlouhodobé tradice našeho nedestruktivního zkoušení. Pro nedestruktivní zkoušení a měření materiálu se používají tyto hlavní fyzikální metody: magneticko-prášková (MT); prozařování…

web www.cndt.cz

Univerzita Karlova - Praha

Praha 1, Ovocný trh 3-5 kontakt +420 224 491 111, (28 poboček)

Pražskou univerzitu založil český a římský král Karel IV. listinou ze 7. dubna 1348 jako první z vysokých učení (studií generale) na sever od Alp a na východ od Paříže. Univerzita Karlova tak náleží k starým evropským univerzitám. Řídila se vzorem univerzit v Bologni a v Paříži a v krátkém čase dosáhla mezinárodního věhlasu. Univerzita nabízí studium na sedmnácti fakultách přírodovědeckého a humanitního zaměření.

web www.cuni.cz

SERVIER s.r.o. - farmaceutická společnost

Praha 1-Florenc, Na Florenci 2116/15 kontakt +420 222 118 111, (1 pobočka)

Jsme farmaceutická společnost, která poskytuje lékařům portfolio léků. Dále se snažíme přispívat k pokroku ve výzkumu a v neposlední řadě je naším cílem podpora profesního růstu a naplnění každého člena společnosti.

web www.servier.cz

Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.

Praha 1, Valentinská 91/1 kontakt +420 224 800 251

Provozujeme vědecký výzkum v oblasti paleoslovenistiky a byzantologie, lexikografie současných slovanských jazyků i dějin slavistiky. Studium nejstarších literárních památek Slovanů a jejich vztahů k byzantské kultuře a k latinské středověké tradici.

web www.slu.cas.cz

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. (pobočka Praha 1)

Praha 1, Národní 1009 kontakt +420 221 403 111, (10 poboček)

Specializujeme se na informační technologie, elektronické komunikace, správu sítí, popularizaci vědy a marketingu, výroba audiovizuálních děl a komunikaci s médii. Pořádáme konference, školení i odborné semináře, kulturně-vzdělávací aktivity či výstavy. Provozujeme vlastní ubytovací i stravovací zařízení.

web www.ssc.cas.cz

Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost

Praha 1 Staré Město, Novotného lávka 200/5 kontakt +420 221 082 386

Specializujeme se na podmínky pro vědeckotechnický rozvoj ve vodním hospodářství a v souvisejících oborech. Provozujeme odbornou činnost. Přispíváme ke vzdělávání vodohospodářů a umožňujeme jejich seberealizaci, rozvoj osobní iniciativy a talentu. Pořádáme konference, semináře a odborná setkání.

web www.cvtvhs.cz

Učená společnost České republiky, o.s.

Praha 1, Národní 1009/3 kontakt +420 221 403 384

Naším oborem je podpora svobodného pěstování vědy a šíření vědeckých poznatků. Naším cíle je zvyšování úrovně vzdělanosti. Pořádáme pravidelné přednášky z jednotlivých vědních oborů. Snažíme se o prosazování zájmů české vědy a posilování její společenské prestiže.

web www.learned.cz

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. - Kabinet studia jazyků

Praha 1, Hybernská 1000/8 kontakt +420 221 403 932, (4 pobočky)

Kabinet studia jazyků Ústavu pro jazyk český AV ČR se zabývá výukou cizích jazyků, jako je angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, ruština, arabština a čeština pro cizince.

web www.langdpt.cas.cz, www.psu.cas.cz

Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p.

Praha 1, Na Florenci 1686 kontakt +420 221 773 711

Dřevařský ústav kontroluje a dohlíží na kvalitu staveb a zvyšuje stavební úroveň domů ze dřeva. Nabízí kontroly kvality stavby na českém trhu. Stavební společnosti tak mohou při splnění podmínek předložit investorovi certifikát, který osvědčuje kvalitu jejich prací. Investor a majitel domu tak získá nezávislou kontrolu průběhu výstavby.

web www.vvud.cz

Americké vědecké informační středisko, o.p.s.

Praha 1, Senovážné náměstí 977 kontakt +420 777 149 093

Naším oborem jsou informační, poradenské a servisní služby v oblasti mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu.

web www.amvis.cz
« předchozí 1 2 3 4 další »