Výzkumné, zkušební ústavy – Praha 1

Výzkumné ústavy se mnohdy označuji i jako výzkumná střediska nebo výzkumná centra. Jedná se o instituce, které se specializují na základní výzkum nebo aplikovaný výzkum. Přehled výzkumných a zkušebních ústavů v lokalitě Praha 1.

1–10 firem z 39 nalezených Filtry

1Univerzita Karlova - Praha29 poboček

Pražskou univerzitu založil český a římský král Karel IV. listinou ze 7. dubna 1348 jako první z vysokých učení (studií generale) na sever od Alp a na východ od Paříže. Univerzita Karlova tak náleží k starým evropským univerzitám. Řídila se vzorem univerzit v Bologni a v Paříži a v krátkém čase…

2SERVIER s.r.o. - farmaceutická společnost1 pobočka

Jsme farmaceutická společnost, která poskytuje lékařům portfolio léků. Dále se snažíme přispívat k pokroku ve výzkumu a v neposlední řadě je naším cílem podpora profesního růstu a naplnění každého člena společnosti.

3Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.

Provozujeme vědecký výzkum v oblasti paleoslovenistiky a byzantologie, lexikografie současných slovanských jazyků i dějin slavistiky. Studium nejstarších literárních památek Slovanů a jejich vztahů k byzantské kultuře a k latinské středověké tradici.

4Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. (pobočka Praha 1)10 poboček

Specializujeme se na informační technologie, elektronické komunikace, správu sítí, popularizaci vědy a marketingu, výroba audiovizuálních děl a komunikaci s médii. Pořádáme konference, školení i odborné semináře, kulturně-vzdělávací aktivity či výstavy. Provozujeme vlastní ubytovací i stravovací…

5Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost

Specializujeme se na podmínky pro vědeckotechnický rozvoj ve vodním hospodářství a v souvisejících oborech. Provozujeme odbornou činnost. Přispíváme ke vzdělávání vodohospodářů a umožňujeme jejich seberealizaci, rozvoj osobní iniciativy a talentu. Pořádáme konference, semináře a odborná setkání.

6Učená společnost České republiky, o.s.

Naším oborem je podpora svobodného pěstování vědy a šíření vědeckých poznatků. Naším cíle je zvyšování úrovně vzdělanosti. Pořádáme pravidelné přednášky z jednotlivých vědních oborů. Snažíme se o prosazování zájmů české vědy a posilování její společenské prestiže.

7Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. - Kabinet studia jazyků4 pobočky

Kabinet studia jazyků Ústavu pro jazyk český AV ČR se zabývá výukou cizích jazyků, jako je angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, ruština, arabština a čeština pro cizince.

8Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p.

Dřevařský ústav kontroluje a dohlíží na kvalitu staveb a zvyšuje stavební úroveň domů ze dřeva. Nabízí kontroly kvality stavby na českém trhu. Stavební společnosti tak mohou při splnění podmínek předložit investorovi certifikát, který osvědčuje kvalitu jejich prací. Investor a majitel domu tak…

9Evropské dokumentační a informační středisko (EDIS) Univerzity Karlovy v Praze29 poboček

Poskytujeme odborné informační služby a zajišťujeme vzdělávací a výzkumnou činnost. Podporujeme výzkum, výuku a studium otázek evropské integrace. Zabýváme se monitorováním, získáváním a zpracováním evropských dokumentů, předpisů a právních norem.

10Jednota českých matematiků a fyziků

Jednota českých matematiků a fyziků, se sídlem Žitná 609/25, 110 00, Praha-Nové Město, v okrese Praha 1 a v kraji Praha - město, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. L 2233, Městský soud v Praze. Právní forma Spolek. Založení v roce 1991. Pracuje u nás 1 - 5 zaměstnanců. Předmětem podnikání je…


Výzkumné, zkušební ústavy – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Praha 1


Výzkumné, zkušební ústavy v lokalitě Praha 1 – detailní popis

Organizací pro výzkum a šíření znalostí se rozumí subjekt, bez ohledu na jeho právní postavení (zřízený podle veřejného nebo soukromého práva) nebo způsob financování, jehož hlavním cílem je provádět nezávisle základní výzkum, průmyslový výzkum nebo experimentální vývoj či veřejně šířit výsledky těchto činností formou výuky, publikací nebo transferu znalostí. Veřejná výzkumná instituce je právnickou osobou, jejímž hlavním předmětem činnosti je výzkum, včetně zajišťování infrastruktury výzkumu. 

Přehled výzkumných a zkušebních ústavů v České republice

 • Centrum dopravního výzkumu
 • Elektrotechnický zkušební ústav
 • Fyzikálně technický zkušební ústav
 • Strojírenský zkušební ústav
 • Technický a zkušební ústav stavební Praha
 • Textilní zkušební ústav
 • Ústav jaderného výzkumu Řež
 • Výzkumný a vývojový ústav dřevařský
 • Výzkumný ústav bezpečnosti práce
 • Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
 • Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
 • Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha
 • Výzkumný ústav potravinářský
 • Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
 • Výzkumný ústav rostlinné výroby
 • Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví
 • Výzkumný ústav veterinárního lékařství
 • Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
 • Výzkumný ústav zemědělské techniky
 • Výzkumný ústav živočišné výroby