Výzkumné, zkušební ústavy – Praha 3

Výzkumné ústavy se mnohdy označuji i jako výzkumná střediska nebo výzkumná centra. Jedná se o instituce, které se specializují na základní výzkum nebo aplikovaný výzkum. Přehled výzkumných a zkušebních ústavů v lokalitě Praha 3.

1–6 firem z 6 nalezených Filtry

1STEM s.r.o.

Zabýváme se prováděním systematického sociologického výzkumu ekonomických a politických otázek a výzkumu sociálních problémů.

2ČLS JEP - Společnost pro pojivové tkáně123 poboček

Podpora rozvoje výzkumu v oblasti pojivových tkání a šíření nových poznatků. Koordinace spolupráce vědeckých společností.

3CCBR KLINICKÁ CENTRA CZECH, a.s.

Provoz klinického hodnocení v celé řadě medicínských indikací. Podílení se na vývoji léků i výzkumu biologické léčby.

4Institut pro behaviorální a ekonomická studia

Ekonomické zkoumání komplexních katalaktických pravidel společenské kooperace a na behaviorálním přístupu ve zkoumání pravidel jednání každého jednotlivého individua.

5Ústav pro studium totalitních režimů1 pobočka

Ústav zkoumá a hodnotí dobu nesvobody a období komunistické totalitní moci či dokumentuje nacistické a komunistické zločiny.

6AGROSPOL Czech spol. s r.o. (pobočka Praha 3 Žižkov)32 poboček

Zajišťujeme terénní poradenství, polní pokusnictví, skladování a dopravu agrochemikálií i likvidaci obalů. Prodáváme agrochemii a prostředky na ochranu rostlin - mořidla na osiva, pesticidy, herbicidy, fungicidy, insekticidy, repelentní přípravky a hnojiva.


Výzkumné, zkušební ústavy – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Praha 3


Výzkumné, zkušební ústavy v lokalitě Praha 3 – detailní popis

Organizací pro výzkum a šíření znalostí se rozumí subjekt, bez ohledu na jeho právní postavení (zřízený podle veřejného nebo soukromého práva) nebo způsob financování, jehož hlavním cílem je provádět nezávisle základní výzkum, průmyslový výzkum nebo experimentální vývoj či veřejně šířit výsledky těchto činností formou výuky, publikací nebo transferu znalostí. Veřejná výzkumná instituce je právnickou osobou, jejímž hlavním předmětem činnosti je výzkum, včetně zajišťování infrastruktury výzkumu. 

Přehled výzkumných a zkušebních ústavů v České republice

 • Centrum dopravního výzkumu
 • Elektrotechnický zkušební ústav
 • Fyzikálně technický zkušební ústav
 • Strojírenský zkušební ústav
 • Technický a zkušební ústav stavební Praha
 • Textilní zkušební ústav
 • Ústav jaderného výzkumu Řež
 • Výzkumný a vývojový ústav dřevařský
 • Výzkumný ústav bezpečnosti práce
 • Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
 • Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
 • Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha
 • Výzkumný ústav potravinářský
 • Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
 • Výzkumný ústav rostlinné výroby
 • Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví
 • Výzkumný ústav veterinárního lékařství
 • Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
 • Výzkumný ústav zemědělské techniky
 • Výzkumný ústav živočišné výroby