Výzkumné, zkušební ústavy - Praha 8

1 - 10 firem z 24 nalezených

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i.

Praha 8 - Kobylisy, Chaberská 57 kontakt +420 266 773 400

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. (ÚFE) je veřejná výzkumná instituce, která provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. V těchto oblastech ÚFE rozšiřuje vědecké poznání a zabývá se vývojem nových špičkových technologií. ÚFE je zapojeno jak do vysokoškolského, tak postgraduálního vzdělávání a ve spolupráci s univerzitami přispívá k rozvoji vzdělávání jak v tradičních, tak v nově vznikajících vědních oborech.

web www.ufe.cz

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.

Praha 8 - Libeň, Za Slovankou 1782/3 kontakt +420 266 052 052, (3 pobočky)

Vědecký výzkum fyziky plazmatu a jeho aplikací.

web www.ipp.cas.cz

SQZ, s.r.o.

Praha 8, Rohanský ostrov 1 kontakt +420 224 812 153, (2 pobočky)

Provádění průkazních a kontrolních zkoušek v oblasti dopravního a inženýrského stavitelství.

web www.sqz.cz

INPEK spol. s r.o.

Praha 8-Libeň, V Holešovičkách 94/41 kontakt +420 284 681 611

Nabízíme své služby v oboru ekologie se zaměřením na kontrolu znečišťování ovzduší. Provádíme autorizovaná měření emisí, technická a garanční měření a autorizované posudky. Zajišťujeme poradenskou činnost v oblasti ekologie a zpracování studií.

web www.inpek.cz

Ricardo Prague s.r.o.

Praha 8 -Karlín, Thámova 183/11, (Palác Karlín) kontakt +420 221 729 150, (1 pobočka)

Naše společnost poskytuje technická řešení téměř ve všech oblastech výzkumu a vývoje pro automobilový průmysl a jako jsou konstrukce a motory i převodovky a vozidla a technické výpočty a zároveň působí v oblastech Control & Electronics a vývoje komečního SW.

web www.ricardo.com

Celostátní služba osobní dozimetrie, s.r.o.

Praha 8 - Libeň, Na Truhlářce 39/64 kontakt +420 210 320 259

Jsme soukromá společnost poskytující více než 20 let služby osobní dozimetrie externího ozáření a to filmová a termoluminiscenční a neutronová dozimetrie a také i v oblasti dozimetrie ionizujícího záření nabízíme testování a měření i také analýzy a výzkum i vývoj a také i poradenství.

web www.csod.cz

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Praha 8 - Libeň, Na Slovance 1999/2 kontakt +420 266 052 110, (1 pobočka)

Provádíme výzkum v oblastech fyziky elementárních částic, kondenzovaných systémů, pevných látek, optiky a plazmatu. Realizujeme výzkum ve fyzice elementárních částic, který uskutečňujeme v rámci velkých mezinárodních korporací. Zabýváme se astročásticovou fyzikou a dále se věnujeme interakci laserového záření s hmotou.

web www.fzu.cz

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. (pobočka Praha 8)

Praha 8-Karlín, Thámova 221/7 kontakt +420 548 423 763, (2 pobočky)

Nabízíme řešení výzkumných a vývojových úkolů v oblasti dopravy a poskytování expertních i poradenských služeb pro státní i soukromé zadavatele.

web www.cdv.cz

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Praha 8 - Libeň, V Holešovičkách 41 kontakt +420 266 009 111

Vědecké pracoviště zabývající se výzkumem jak přirozených hornin a horninového prostředí zemské kůry, tak i uměle vytvořených geomateriálů.

web www.irsm.cas.cz

Ricardo Prague s.r.o. (pobočka Praha 8 - Karlín)

Praha 8 - Karlín, Thámova 289/13 kontakt +420 221 729 150, (1 pobočka)

Zajišťujeme technická řešení ve všech oblastech výzkumu i vývoje pro automobilový průmysl.

zobrazit detail
« předchozí 1 2 3 další »