Ministerstva - Praha 1

1 - 10 firem z 15 nalezených

Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny

Praha 1, Sněmovní 176/4 kontakt +420 257 171 111

Naším oborem je zajišťování úkolů spojených s činností Poslanecké sněmovny, jejich orgánů, poslanců a funkcionářů.

web www.psp.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Praha 1, Na Františku 1039/32 kontakt +420 224 851 111, (3 pobočky)

Naším oborem je poskytování služeb v oblasti zahraničního obchodu a podnikání, ochrany spotřebitele, statistického zjišťování, průmyslu a stavebnictví.

web www.mpo.cz

Ministerstvo obrany - Hradní stráž

Praha 1-Hradčany, Loretánská 181/4 kontakt +420 973 209 311, (37 poboček)

Zabezpečení vnější ostrahy i obrany objektů užívaných prezidentem republiky. Organizování a realizace vojenských poct.

web www.hrad.army.cz

Probační a mediační služba (pobočka Praha 1, Hybernská)

Praha 1, Hybernská 1006/18 kontakt +420 224 424 414, (78 poboček)

Zajišťujeme účinné a společensky prospěšné řešení konfliktů spojených s trestnou činností.

web www.pmscr.cz

Ministerstvo zemědělství - Agentura pro zemědělství a venkov Praha 1

Praha 1-Nové Město, Těšnov 65/17 kontakt +420 221 811 111, (62 poboček)

Ústřední orgán státní správy pro zemědělství, potravinářský průmysl, lesy, myslivost a rybářství.

web www.eagri.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (pobočka Praha 1)

Praha 1, Karmelitská 529/7 kontakt +420 234 811 111, (2 pobočky)

Specializujeme se na činnosti veřejné správy v oblasti školství, vzdělávání a tělovýchovy.

web www.msmt.cz

Velvyslanectví Francouzské republiky

Praha 1, Velkopřevorské náměstí 486/2 kontakt +420 251 171 711

Naším oborem je zastupování zájmů francouzských občanů. Nabídka služeb konzulárního oddělení.

web www.france.cz

Ministerstvo kultury

Praha 1, Maltézské náměstí 471/1 kontakt +420 257 085 111, (1 pobočka)

Naším oborem je poskytování služeb odboru památkové péče, odboru umění a knihoven, odboru regionální a národnostní kultury a informační kanceláře.

web www.mkcr.cz

ZO Odborového svazu státních orgánů a organizací

Praha 1, Ve Smečkách 599/29 kontakt +420 950 179 400

Provozujeme úřad pro inspekci práce. Orgán státní správy, jehož hlavním úkolem je kontrola dodržováni povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. K základní úkolům úřadu patří poradenská, konzultační a osvětová činnost.

web www.suip.cz/oip04

Ministerstvo pro místní rozvoj (pobočka Praha 1)

Praha 1, Staroměstské náměstí 932/6 kontakt +420 224 861 111, (2 pobočky)

Jsme ústředním orgánem státní správy ve věcech regionální a investiční politiky, politiky bydlení, stavebního řádu a cestovního ruchu.

web www.mmr.cz
« předchozí 1 2 další »