Ministerstva - Praha 2

1 - 5 firem z 5 nalezených

Ministerstvo spravedlnosti

Praha 2-Nové Město, Vyšehradská 424/16 kontakt +420 221 997 111

Ústřední orgán státní správy pro soudy, státní zastupitelství a vězeňství. Správa obchodního rejstříku, insolvenčního rejstříku a evidence úpadců. Archiv zajišťuje předarchivní péči a skartační řízení v obvodu své působnosti a zpracovává, eviduje a zpřístupňuje uložené archiválie.

web portal.justice.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí - Posudková komise MPSV

Praha 2-Nové Město, Podskalská 1290/19 kontakt +420 221 921 111, (5 poboček)

Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti osob pro účely vymezeného okruhu opravných řízení na základě požadavku odvolacího správního orgánu nebo soudu. Sestavování posudkových komisí.

web www.mpsv.cz

Ministerstvo zemědělství - Agentura pro zemědělství a venkov Praha 2

Praha 2-Vinohrady, Slezská 100/7 kontakt +420 227 010 424, (62 poboček)

Vedení a aktualizace registru půdních bloků. Realizace dotační politiky resortu. Poradenství.

web www.eagri.cz/public/eagri/venkov

Ministerstvo zdravotnictví

Praha 2-Nové Město, P.O. Box 81 Palackého náměstí 375/4 kontakt +420 224 971 111, (1 pobočka)

Ministerstvo zdravotnictví. Ústřední orgán státní správy pro zdravotní péči, provozuje Státní ústav pro kontrolu léčiv i Státní zdravotní ústav. V přímé působnosti ministerstva zdravotnictví je Endokrinologický ústav, Masarykův onkologický ústav a Ústav zdravotnických informací.

web www.mzcr.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu (pobočka Praha 2-Nové Město)

Praha 2-Nové Město, Gorazdova 1969/24 kontakt +420 224 907 111, (3 pobočky)

Naším oborem je poskytování služeb v oblasti zahraničního obchodu a podnikání, ochrany spotřebitele, statistického zjišťování, průmyslu a stavebnictví.

web www.mpo.cz