Ministerstva - Praha 8

1 - 4 firem z 4 nalezených

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Praha 8, Křižíkova 148/34 kontakt +420 234 811 111, (2 pobočky)

Provádíme všeobecné činnosti veřejné správy v oblasti školství, vzdělávání a tělovýchovy.

web www.msmt.cz

Ministerstvo obrany - Krajské vojenské velitelství Praha - hlavní město

Praha 8-Karlín, Křižíkova 20/12 kontakt +420 973 205 702, (37 poboček)

Státní správa na území hlavního města Prahy pro fyzické a právnické osoby s trvalým pobytem na tomto území.

web www.kvv_hlavnimestopraha.army.cz

Ministerstvo obrany - Vojenský ústřední archiv

Praha 8-Karlín, Sokolovská 24/136 kontakt +420 973 206 126, (37 poboček)

Zajišťování a ukládání dokumentů Vojenského ústředního archivu z území České republiky i mimo něj.

web www.vuapraha.cz

Ministerstvo financí (pobočka Praha 8)

Praha 8, Voctářova 2145/9 kontakt , (2 pobočky)

Naše ministerstvo se zabývá veřejnými financemi a cly a daněmi a tržní regulací a finančními vztahy mezi ČR a členskými i nečlenskými státy EU a dále hospodařením a také i privatizaci majetku státu a penzijními fondy, zajišťuje činnost zaměřenou proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

web www.mfcr.cz