Ministerstva - Ústí nad Labem

1 - 5 firem z 5 nalezených

Probační a mediační služba (pobočka Ústí nad Labem-centrum)

Ústí nad Labem-centrum, Velká hradební 484/2 kontakt +420 475 232 601, (78 poboček)

Zajišťujeme účinné a společensky prospěšné řešení konfliktů spojených s trestnou činností.

web www.pmscr.cz

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (pobočka Ústí nad Labem)

Ústí nad Labem-Bukov, Masarykova 19/275 kontakt +420 475 317 071, (6 poboček)

Naše inspekce kontroluje potraviny a suroviny a to k jejich výrobě a zemědělské i také mýdlařské a saponátové a dále i tabákové výrobky.

web www.szpi.gov.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (pobočka Ústí nad Labem-centrum)

Ústí nad Labem-centrum, Bělehradská 1308/17 kontakt +420 475 220 525, (32 poboček)

Provádíme a zajišťujeme výkon státní správy a to v ochraně přírody a krajiny a sledujeme stavy i také změny a vývojové trendy vybraných biotopů a také i populací ohrožených druhů.

web www.labskepiskovce.ochranaprirody...

Ministerstvo obrany - Krajské vojenské velitelství Ústí nad Labem

Ústí nad Labem-Klíše, Štefánikova 231/2 kontakt +420 973 286 160, (37 poboček)

Naše velitelství vykonává státní správu na území Ústeckého kraje a je příslušné pro fyzické a také i právnické osoby a ty mají trvalý pobyt a to na tomto území.

web www.acr.army.cz/scripts/detail.ph...

Ministerstvo práce a sociálních věcí - Posudková komise MPSV (pobočka Ústí nad Labem)

Ústí nad Labem, Bukov, Masarykova 633/318 kontakt +420 221 921 111, (5 poboček)

Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti osob pro účely vymezeného okruhu opravných řízení na základě požadavku odvolacího správního orgánu nebo soudu. Sestavování posudkových komisí.

web www.mpsv.cz