Ústřední orgány státní správy - Litoměřice

1 - 3 firem z 3 nalezených

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (pobočka Litoměřice-Předměstí)

Litoměřice-Předměstí, Na Valech 525/12 kontakt +420 416 715 111, (50 poboček)

Jednáme v řízení před soudy a úřady v oblasti majetku státu namísto organizačních složek.

web www.uzsvm.cz

Povodí Ohře, státní podnik (pobočka Terezín)

Terezín, Pražská 319 kontakt +420 416 707 811, (5 poboček)

Specializujeme se na správu a ochranu povrchových a podzemních vod. Provozujeme a udržujeme vodní díla.

web www.poh.cz

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (pobočka Libochovice)

Libochovice, Nová 135 kontakt +420 737 267 332, (38 poboček)

Specializujeme se na kontru krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz. Zaměřujeme se na kontroly ekologického zemědělství a vydáváme výjimky pro použití konvenčního osiva a sadby. Organizujeme semináře a vydáváme odborné publikace.

web www.eagri.cz/public/web/ukzuz/portal