Ústřední orgány státní správy - Praha 7

1 - 4 firem z 4 nalezených

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze (pobočka Praha 7 - Holešovice)

Praha 7 - Holešovice, Dukelských hrdinů 347/11 kontakt +420 233 087 720, (7 poboček)

Vydávání rozhodnutí, povolení, osvědčení a plnění dalších úkolů státní správy v ochraně veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru. Podání informací o epidemiologii, komunální hygieně, povodních, očkování i o nebezpečných výrobcích.

web www.hygpraha.cz

Úřad pro ochranu osobních údajů

Praha 7 - Holešovice, Pplk. Sochora 727/27 kontakt +420 234 665 111

Provádíme dozor nad dodržování zákonů stanovených povinností při zpracování osobních údajů.

web www.uoou.cz

Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu

Praha 7 - Holešovice, Poupětova 1339/3 kontakt +420 284 090 461

Provozujeme sdružení hájící společné zájmy členů a prosazující je vůči orgánům státní správy. Podílíme se na tvorbě právních předpisů souvisejících s podnikatelskou i zaměstnavatelskou činností členů. Podporujeme rozvoj vnějších ekonomických vztahů v zájmu zvyšování konkurenceschopnosti odvětví.

web www.szdp.cz

Státní plavební správa, Praha

Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1534/4 kontakt +420 234 637 111, (2 pobočky)

Plavební úřad plní úkoly státní správy a státního dozoru ve vnitrozemské plavbě. Cílem je zabezpečit rozvoj, bezpečný a plynulý provoz. Vydáváme lodní osvědčení, cejchovní průkazy i průkazy způsobilosti. Provádíme technické prohlídky. Vybíráme správní poplatky.

web www.plavebniurad.cz