Pečovatelské služby - Most

1 - 10 firem z 10 nalezených

HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.

Most, Svážná 1528 kontakt +420 476 000 166

Hospic je zdravotnické zařízení ošetřovatelského typu, kde se v maximální míře využívá poznatků paliativní medicíny. Je to systém služeb, který podporuje kvalitu života nevyléčitelně nemocných. Specializujeme se na osobní zdravotnickou péči. Součástí hospice jsou i denní bohoslužby.

web www.hospic-most.cz

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

Meziboří, Okružní 104 kontakt +420 476 748 218

Nabídka sociální, pečovatelské a zdravotní péče seniorům včetně zajištění ubytování a stravy. Poskytují pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a zajišťujeme sociálně terapeutické a aktivizační činnosti.

web www.ddmezibori.cz

Městská správa sociálních služeb v Mostě - Domov se zvláštním režimem

Most, Barvířská 495 kontakt +420 476 768 973, (10 poboček)

Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace (dále MSSS v Mostě – p. o.) poskytuje služby sociální péče a sociální poradenství ve formě pobytové, ambulantní i terénní.

web www.msss-most.cz

Sestřičky, s.r.o.

Most, Alej Boženy Němcové 2440/59 kontakt +420 476 702 793

Domácí ošetřovatelská péče. Podávání léků, aplikace injekcí, odběry krve, pravidelné kontroly v DIA poradně i jiné služby. Péče je zajišťována kvalifikovaným zdravotnickým personálem ve spolupráci s ošetřujícím lékařem.

web www.sestrickymost.cz

KDP NADĚJE s.r.o. (pobočka Most)

Most, Moskevská 508 kontakt +420 774 955 487, (6 poboček)

Zajišťujeme zdravotní a ošetřovatelskou péči v domácnosti pacienta a půjčujeme pomůcky.

web www.kdpnadeje.cz

Městská správa sociálních služeb v Mostě - Domov pro seniory

Most, Antonína Dvořáka 2166/51 kontakt +420 476 708 979, (10 poboček)

Domov důchodců s pečovatelskou službou.

web www.msss-most.cz

Městská správa sociálních služeb v Mostě - Domov pro seniory (pobočka Jiřího Wolkera 404)

Most, Jiřího Wolkera 404 kontakt +420 476 700 364, (10 poboček)

Domov důchodců s pečovatelskou službou.

web www.msss-most.cz

Městská správa sociálních služeb v Mostě - Pečovatelská služba

Most, Růžová 2071/35 kontakt +420 478 620 406, (10 poboček)

Terénní pečovatelská služba. Zajištění chodu domácnosti, udržování dosavadních společenských kontaktů.

web www.msss-most.cz

Dušková Marcela - ošetřovatelská péče

Litvínov-Hamr, Podkrušnohorská 86 kontakt +420 476 754 191

Domácí ošetřovatelská péče.

zobrazit detail

Město Meziboří - Dům s pečovatelskou službou

Meziboří, Okružní 117 kontakt +420 476 748 113, (4 pobočky)

Dům s pečovatelskou službou.

web www.mezibori.cz