Pečovatelské služby – Ústí nad Labem

Pečovatelská služba je sociální služba poskytovaná osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, které potřebují pomoc jiné fyzické osoby. Přehled pečovatelských služeb v Ústí nad Labem.

1–10 firem z 19 nalezených Filtry

1Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s.

Na Popluží 821/11, Ústí nad Labem
Otevřeno od 8:00
Bezdlužná Ověřená

Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s. je poskytovatel služeb základního a odborného sociálního poradenství a služeb osobní asistence s dlouhodobou tradicí.

2ACME Domácí péče s.r.o.

5.0
★★★★★
★★★★★
(6)
Železničářská 908/24, Ústí nad Labem,… Bezdlužná

Nabízíme a poskytujeme rehabilitační a fyzioterapeutickou péči dětem i dospělým v domácím prostředí a zajišťujeme také domácí hospicovou péči v kombinaci s péčí ošetřovatelskou a lékařskou i také psychologickou a duchovní. Přepravujeme klienty k lékařům a na rehabilitace a do dalších zdravotnických…

3KDP NADĚJE s.r.o. (pobočka Ústí nad Labem-centrum)6 poboček

3.0
★★★★★
★★★★★
(2)
Velká hradební 484/2, Ústí nad Labem… Bezdlužná

Agentura Komplexní domácí péče NADĚJE s.r.o. vznikla v roce 1995 v Roudnici nad Labem. Naším cílem je umožnit občanům, pokud si to přejí a pokud to jejich zdravotní stav dovolí, léčbu ve vlastním sociálním prostředí. Naše nestátní zdravotnické zařízení postupem času rozšířilo svoji působnost i na…

4Home Care Services & Supplies, s.r.o. (pobočka Ústí nad Labem-centrum)4 pobočky

Jsme nestátní zdravotnické zařízení poskytující zdravotní péči přímo v domácnostech pacientů. Ve vyspělých zemích je domácí zdravotní péče Home Care považována za systém zdravotní péče, který udržuje rodinu pohromadě v době nemoci a zlepšuje psychický stav nemocných.

5Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, příspěvková…

4.5
★★★★★
★★★★★
(2)
Orlická 2893/1, Ústí nad Labem,… Bezdlužná

Domov pro seniory Orlická poskytuje sociální služby od roku 1987. V tento rok byl zahájen provoz a zařízení neslo název Domov penzion pro důchodce. Byly zde poskytovány služby občanům, kteří pobírali starobní nebo plný invalidní důchod a byli schopni vést relativně samostatný život s tím, že…

6Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace

4.5
★★★★★
★★★★★
(8)
Rozcestí 798/9, Ústí nad Labem,… Bezdlužná

Provozujeme domov pro seniory a nabízíme ubytování a stravování. Poskytujeme zdravotní a ošetřovatelskou péči, nabízíme i pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Zajišťujeme zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, aktivizační a terapeutické činnosti a jiné.

7Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace

3.0
★★★★★
★★★★★
(9)
Šrámkova 3305/38a, Ústí nad Labem,… Bezdlužná

Nabízíme poskytování celoročního ubytování s bezbariérovým přístupem a péčí o seniory.

8Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace

Nabízíme zajištění sociální a zdravotní péče o seniory i fyzicky handicapované dospělé. Uživatelům sociálních služeb je zpracováván individuální plán podpory péče s ohledem na jejich potřeby, přání a cíle. K dispozici je klubovna, zájmová dílna, knihovna a tělocvična.

9Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace

Nabízíme poskytování sociálních služeb občanům v důchodovém věku, kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní ošetřovatelskou péči.

10Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace

5.0
★★★★★
★★★★★
(15)
Klášterní 2, Velké Březno

Poskytujeme sociální péči seniorům i klientům s onemocněním demence. Nabízíme ubytování s celkovou kapacitou 92 lůžek.


Pečovatelské služby – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Ústí nad Labem


Pečovatelské služby v lokalitě Ústí nad Labem – detailní popis

Poskytujeme vám pečovatelskou službu terénní nebo ambulantní formou. Ve vymezeném čase ve vaší domácnosti nebo v zařízení sociálních služeb vám pomůžeme při zvládání běžných úkonů péče o vaši osobu, pomůžeme vám při osobní hygieně nebo poskytneme podmínky pro osobní hygienu, poskytneme vám stravu nebo vám pomůžeme při zajištění stravy, pomůžeme vám při zajištění chodu vaší domácnosti a zprostředkujeme vám kontakt se společenským prostředím.

Mezi základní služby, které vám nabízíme patří: pomoc při přípravě jídla, pomoc při podávání jídla, pomoc při osobní hygieně, pomoc při oblékání, pomoc při pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, dovoz oběda, nákupy, běžný úklid domácnosti a poradenství.

Mezi nadstandardní služby, které vám nabízíme patří: žehlení, praní, úprava vlasů, úprava nehtů, přeprava osob a zapůjčení kompenzačních pomůcek.

Maximální výše úhrady za poskytování pečovatelské služby je stanovena vyhláškou č. 505/2006 Sb. Výši úhrady naleznete v ceníku jednotlivých pečovatelských služeb.

Potřebujete najít pečovatelskou službu ve vašem kraji nebo okrese? Registr poskytovatelů sociálních služeb vám s tím pomůže. V registru naleznete terénní i ambulantní péči. Nebo hledáte pečovatelskou službu, jejímž poskytovatelem je přímo Charita ČR? Pečovatelskou službu poskytují také soukromé pečovatelské služby.

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou neboli dům s byty zvláštního určení nabízí samostatné bytové jednotky, které poskytují soukromí. Klienty domů s pečovatelskou službou jsou většinou senioři a osoby se zdravotním postižením, jejichž zdravotní stav nevyžaduje komplexní celodenní péči. Pečovatelská služba je podle daného zařízení poskytována daným zařízením nebo externě.