Pečovatelské služby - Ústí nad Labem

1 - 17 firem z 17 nalezených

Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s.

Ústí nad Labem, Štefánikova 651 kontakt

Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s. je poskytovatel služeb základního a odborného sociálního poradenství a služeb osobní asistence s dlouhodobou tradicí.

web www.krcentrum.cz

ACME Domácí péče s.r.o.

Ústí nad Labem, Střekov, Železničářská 908/24 kontakt +420 475 216 331

Nabízíme a poskytujeme rehabilitační a fyzioterapeutickou péči dětem i dospělým v domácím prostředí a zajišťujeme také domácí hospicovou péči v kombinaci s péčí ošetřovatelskou a lékařskou i také psychologickou a duchovní. Přepravujeme klienty k lékařům a na rehabilitace a do dalších zdravotnických zařízení.

web www.acmepece.cz

Kamarád - LORM, příspěvková organizace (Ústí nad Labem)

Žatec, Zeyerova 859 kontakt +420 415 710 475, (1 pobočka)

Zajišťujeme sociální služby a základní ošetřovatelskou péči osobám s mentálním postižením a kombinovanými vadami od 3 let věku. Dále se zaměřujeme na podporu kontaktu uživatelů s běžným prostředím a začleňování do společenského dění formou návštěv kulturních, společenských a sportovních akcí.

web www.kamarad-lorm.cz

KDP NADĚJE s.r.o. (pobočka Ústí nad Labem-centrum)

Ústí nad Labem-centrum, Velká hradební 484/2 kontakt +420 475 232 532, (6 poboček)

Agentura Komplexní domácí péče NADĚJE s.r.o. vznikla v roce 1995 v Roudnici nad Labem. Naším cílem je umožnit občanům, pokud si to přejí a pokud to jejich zdravotní stav dovolí, léčbu ve vlastním sociálním prostředí. Naše nestátní zdravotnické zařízení postupem času rozšířilo svoji působnost i na území Ústeckého, Libereckého i Středočeského kraje a na území Prahy. Dnes se řadí mezi velké organizace.

web www.kdpnadeje.cz

Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu (pobočka Ústí nad Labem, Krásné Březno)

Ústí nad Labem, Krásné Březno, Na Sklípku 373/37 kontakt +420 725 114 125, (2 pobočky)

Děláme a nabízíme odborné sociální poradenství.

web www.prosapia-zu.cz

Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu (pobočka Ústí nad Labem, Klíšská)

Ústí nad Labem, Klíšská 446/87 kontakt , (2 pobočky)

Provozujeme a nabízíme zdravotní i sociální péči pro seniory v denních centrech a zajišťujeme pečovatelské služby seniorům postiženým depresemi i také osobám s chronickým duševním onemocněním a s Parkinsonovou chorobou.

web www.prosapia-zu.cz

Home Care Services & Supplies, s.r.o. (pobočka Ústí nad Labem-centrum)

Ústí nad Labem-centrum, Solvayova 1597/3, (1. patro) kontakt +420 475 201 199, (4 pobočky)

Jsme nestátní zdravotnické zařízení poskytující zdravotní péči přímo v domácnostech pacientů a ve vyspělých zemích je domácí zdravotní péče a to Home Care považována za systém zdravotní péče a tím udržuje rodinu pohromadě a v době nemoci a dále také zlepšuje psychický stav nemocných.

web www.homecare.cz

Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, příspěvková organizace

Ústí nad Labem, Severní Terasa, Orlická 2893/1 kontakt +420 472 773 335

Domov pro seniory Orlická poskytuje sociální služby od roku 1987. V tento rok byl zahájen provoz a zařízení neslo název Domov penzion pro důchodce. Byly zde poskytovány služby občanům, kteří pobírali starobní nebo plný invalidní důchod a byli schopni vést relativně samostatný život s tím, že zařízení jim poskytovalo za úhradu vhodnou formu bydlení a s tím spojenou základní péči.

web www.orlicka.cz

Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace

Ústí nad Labem, Krásné Březno, Rozcestí 798/9 kontakt +420 472 733 057

Provozujeme domov pro seniory a nabízíme ubytování a stravování i také zdravotní a ošetřovatelskou péči a nabízíme i pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím i dále aktivizační a terapeutické činnosti a jiné.

web www.dpskb.cz

Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace

Ústí nad Labem, Severní Terasa, Šrámkova 3305/38a kontakt +420 472 772 902

Nabízíme poskytování celoročního ubytování a to s bezbariérovým přístupem a péčí o seniory.

web www.dd-dobetice.cz

Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace

Ústí nad Labem, Bukov, Za Vozovnou 783/1 kontakt +420 475 600 429

Provádíme a nabízíme zajištění sociální a zdravotní péče o seniory i fyzicky handicapované dospělé a uživatelům sociálních služeb je zpracováván individuální plán podpory péče s ohledem na jejich potřeby a přání a cíle poskytované služby a k dispozici je klubovna a zájmová dílna a knihovna a také i tělocvična.

web www.domovbukov.cz

Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace

Chlumec, Pod Horkou 85 kontakt +420 475 223 642

Nabízíme poskytování sociálních služeb občanům v důchodovém věku a pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní ošetřovatelskou péči.

web www.ddchl.cz

Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace

Velké Březno, Klášterní 2 kontakt +420 475 317 171

Máme nabídku služeb sociální péče seniorům i klientům s onemocněním demence a provádíme poskytování ubytování s celkovou kapacitou 92 lůžek.

web www.domov-brezno.cz

PAMPELIŠKA, o.p.s.

Velké Březno, Ústecká 318 kontakt +420 720 590 440, (2 pobočky)

Naším oborem je domácí péče o seniory.

web www.pampeliska-ss.cz

CLEMENTIA, o.p.s. (pobočka Ústí nad Labem-centrum)

Ústí nad Labem-centrum, Solvayova 1597/3, (1. patro) kontakt +420 475 201 199, (5 poboček)

Nabízíme a provozujeme pečovatelské a ošetřovatelské služby pro nemocné a seniory a děti a osoby s postižením a provozujeme pečovatelskou službu a tu poskytujeme osobám se sníženou soběstačnost z důvodu věku a chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.

web www.clementia.cz

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Ústí nad Labem, Svojsíkova 2733/52 kontakt +420 472 772 141

Děláme nabídku služeb denního stacionáře a kapacita zařízení je 25 osob a k dispozici je chráněné bydlení a denní i dále týdenní stacionář.

web www.dozp-ul.cz

Rezková Jaroslava

Ústí nad Labem, Klíše, Vilová Ulička 477/14 kontakt +420 604 350 721

Provádíme a nabízíme poskytování domácí zdravotní péče.

zobrazit detail