Pečovatelské služby - Ústí nad Labem

1 - 17 firem z 17 nalezených

Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s.

Ústí nad Labem, Štefánikova 651 kontakt

Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s. je poskytovatel služeb základního a odborného sociálního poradenství a služeb osobní asistence s dlouhodobou tradicí.

web www.krcentrum.cz

ACME Domácí péče s.r.o.

Ústí nad Labem, Střekov, Železničářská 908/24 kontakt +420 475 216 331

Nabízíme a poskytujeme rehabilitační a fyzioterapeutickou péči dětem i dospělým v domácím prostředí a zajišťujeme také domácí hospicovou péči v kombinaci s péčí ošetřovatelskou a lékařskou i také psychologickou a duchovní. Přepravujeme klienty k lékařům a na rehabilitace a do dalších zdravotnických zařízení.

web www.acmepece.cz

Kamarád - LORM, příspěvková organizace (Ústí nad Labem)

Žatec, Zeyerova 859 kontakt +420 415 710 475, (1 pobočka)

Zajišťujeme sociální služby a základní ošetřovatelskou péči osobám s mentálním postižením a kombinovanými vadami od 3 let věku. Dále se zaměřujeme na podporu kontaktu uživatelů s běžným prostředím a začleňování do společenského dění formou návštěv kulturních, společenských a sportovních akcí.

web www.kamarad-lorm.cz

KDP NADĚJE s.r.o. (pobočka Ústí nad Labem-centrum)

Ústí nad Labem-centrum, Velká hradební 484/2 kontakt +420 475 232 532, (6 poboček)

Agentura Komplexní domácí péče NADĚJE s.r.o. vznikla v roce 1995 v Roudnici nad Labem. Naším cílem je umožnit občanům, pokud si to přejí a pokud to jejich zdravotní stav dovolí, léčbu ve vlastním sociálním prostředí. Naše nestátní zdravotnické zařízení postupem času rozšířilo svoji působnost i na území Ústeckého, Libereckého i Středočeského kraje a na území Prahy. Dnes se řadí mezi velké organizace.

web www.kdpnadeje.cz

Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu (pobočka Ústí nad Labem, Krásné Březno)

Ústí nad Labem, Krásné Březno, Na Sklípku 373/37 kontakt +420 725 114 125, (2 pobočky)

Děláme a nabízíme odborné sociální poradenství.

web www.prosapia-zu.cz

Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu (pobočka Ústí nad Labem, Klíšská)

Ústí nad Labem, Klíšská 446/87 kontakt , (2 pobočky)

Provozujeme a nabízíme zdravotní i sociální péči pro seniory v denních centrech a zajišťujeme pečovatelské služby seniorům postiženým depresemi i také osobám s chronickým duševním onemocněním a s Parkinsonovou chorobou.

web www.prosapia-zu.cz

Home Care Services & Supplies, s.r.o. (pobočka Ústí nad Labem-centrum)

Ústí nad Labem-centrum, Solvayova 1597/3, (1. patro) kontakt +420 475 201 199, (4 pobočky)

Jsme nestátní zdravotnické zařízení poskytující zdravotní péči přímo v domácnostech pacientů. Ve vyspělých zemích je domácí zdravotní péče Home Care považována za systém zdravotní péče, který udržuje rodinu pohromadě v době nemoci a zlepšuje psychický stav nemocných.

web www.homecare.cz

Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, příspěvková organizace

Ústí nad Labem, Severní Terasa, Orlická 2893/1 kontakt +420 472 773 335

Domov pro seniory Orlická poskytuje sociální služby od roku 1987. V tento rok byl zahájen provoz a zařízení neslo název Domov penzion pro důchodce. Byly zde poskytovány služby občanům, kteří pobírali starobní nebo plný invalidní důchod a byli schopni vést relativně samostatný život s tím, že zařízení jim poskytovalo za úhradu vhodnou formu bydlení a s tím spojenou základní péči.

web www.orlicka.cz

Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace

Ústí nad Labem, Krásné Březno, Rozcestí 798/9 kontakt +420 472 733 057

Provozujeme domov pro seniory a nabízíme ubytování a stravování. Poskytujeme zdravotní a ošetřovatelskou péči, nabízíme i pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Zajišťujeme zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, aktivizační a terapeutické činnosti a jiné.

web www.dpskb.cz

Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace

Ústí nad Labem, Severní Terasa, Šrámkova 3305/38a kontakt +420 472 772 902

Nabízíme poskytování celoročního ubytování s bezbariérovým přístupem a péčí o seniory.

web www.dd-dobetice.cz

Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace

Ústí nad Labem, Bukov, Za Vozovnou 783/1 kontakt +420 475 600 429

Nabízíme zajištění sociální a zdravotní péče o seniory i fyzicky handicapované dospělé. Uživatelům sociálních služeb je zpracováván individuální plán podpory péče s ohledem na jejich potřeby, přání a cíle. K dispozici je klubovna, zájmová dílna, knihovna a tělocvična.

web www.domovbukov.cz

Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace

Chlumec, Pod Horkou 85 kontakt +420 475 223 642

Nabízíme poskytování sociálních služeb občanům v důchodovém věku, kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní ošetřovatelskou péči.

web www.ddchl.cz

Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace

Velké Březno, Klášterní 2 kontakt +420 475 317 171

Poskytujeme sociální péči seniorům i klientům s onemocněním demence. Nabízíme ubytování s celkovou kapacitou 92 lůžek.

web www.domov-brezno.cz

PAMPELIŠKA, o.p.s.

Velké Březno, Ústecká 318 kontakt +420 720 590 440, (2 pobočky)

Naším oborem je domácí péče o seniory.

web www.pampeliska-ss.cz

CLEMENTIA, o.p.s. (pobočka Ústí nad Labem)

Ústí nad Labem, Solvayova 1597/3, (1. patro) kontakt +420 475 201 199, (5 poboček)

Nabízíme pečovatelské a ošetřovatelské služby pro nemocné, seniory, děti a osoby s postižením. Provozujeme pečovatelskou službu, kterou poskytujeme osobám se sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.

web www.clementia.cz

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Ústí nad Labem, Svojsíkova 2733/52 kontakt +420 472 772 141

Poskytujeme služby denního stacionáře s kapacitou 25 osob. K dispozici je chráněné bydlení, denní i týdenní stacionář.

web www.dozp-ul.cz

Rezková Jaroslava

Ústí nad Labem, Klíše, Vilová Ulička 477/14 kontakt +420 604 350 721

Poskytujeme domácí zdravotní péči.

zobrazit detail