Pečovatelské služby - Příbram

1 - 10 firem z 10 nalezených

Pečovatelská služba města Dobříše

Dobříš, Dukelské náměstí 443 kontakt +420 318 522 874

Zajišťujeme sociální služby osobám se sníženou soběstačností a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, v jejich domácnosti a v zařízení Pečovatelské služby. Ostatní veřejnosti nabízíme masáže, vířivé koupele, pedikúru, praní, mandlování, žehlení.

web psdobris.cz

CENTRUM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB MĚSTA PŘÍBRAM

Příbram VIII, Brodská 100 kontakt +420 318 629 057

Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram je příspěvkovou organizací zřizovanou městem Příbram. Vznikla 1.7.2015 sloučením Pečovatelské služby města Příbram, Městských jeslí a rehabilitačního stacionáře, azylového domu a Poradny města Příbram. Její hlavní předmět činnosti a okruhy doplňkové činnosti jsou vymezeny zřizovací listinou. Otevřeno non stop.

web www.centrumpribram.cz

Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb

Sedlčany, U Kulturního domu 746 kontakt +420 318 841 811

Domov Sedlčany vznikl v červenci roku 1977. Na Severním sídlišti města byly postupně otevírány tři sedmipodlažní panelové domy s malometrážními byty jako Domov důchodců. Kapacita domova pro seniory – 246 lůžek. Kapacita domova se zvláštním režimem – 54 lůžek.

web www.domovsedlcany.cz

Domov seniorů Dobříš

Dobříš, Za Poštou 1660 kontakt +420 318 520 955

Poskytování péče o staré občany. Nabídka sociálních služeb, rehabilitací i zdravotnické péče.

web www.dsdobris.cz

Charita Příbram

Příbram, Jiráskovy sady 240 kontakt +420 318 635 050

Zajištění ošetřovatelské a domácí zdravotní péče pro pacienty. Dále poskytujeme veškeré sociální služby, provozujeme denní stacionář a nabízíme pomoc v nouzi dětem a celým rodinám. V případě nouze se na nás obraťte. Bližší informace o poskytovaných službách najdete na našich internetových stránkách.

web www.pribram.charita.cz

JITKA BRŮČKOVÁ,OŠETŘOVATELSKÉ STŘEDISKO PRENATÁL NÍ PÉČE

Příbram, prof. Karla Pobudy 123 kontakt +420 318 628 186

Poskytujeme prenatální kurzy, přípravu k poradu, nácvik dýchání, uvolňovací polohy, cvičení v těhotenství i přípravu budoucích otců na porod.

web www.kurzyprotehotne.cz

Blatoňová Marie

Příbram VI-Březové Hory, Rožmitálská 168 kontakt +420 318 632 757

Nabízíme poskytování ošetřovatelské péče.

zobrazit detail

Stolaříková Romana

Sedlčany, Tyršova 161 kontakt +420 602 666 431

Nabízím domácí ošetřovatelské péče.

web www.domacipecesedlcany.cz

MEDITERRA - Sedlčany, s.r.o.

Sedlčany, Tyršova 161 kontakt +420 318 841 500

Poskytování základní i specializované léčebné a ošetřovatelské péče.

web www.mediterra-sedlcany.cz

Arcidiecézní charita Praha - Farní charita Starý Knín

Nový Knín, náměstí Jiřího z Poděbrad 47 kontakt +420 318 593 381, (32 poboček)

Pečovatelské, asistenční a ošetřovatelské služby. Služby seniorům a občanům se zdravotním postižením.

web www.socialnipece.cz