Pečovatelské služby – Příbram

Pečovatelská služba je sociální služba poskytovaná osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, které potřebují pomoc jiné fyzické osoby. Přehled pečovatelských služeb v Příbram.

1–10 firem z 11 nalezených Filtry

1Pečovatelská služba města Dobříše

Zajišťujeme sociální služby osobám se sníženou soběstačností a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, v jejich domácnosti a v zařízení Pečovatelské služby. Ostatní veřejnosti nabízíme masáže, vířivé koupele, pedikúru, praní, mandlování, žehlení.

2CENTRUM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB MĚSTA PŘÍBRAM

3.5
★★★★★
★★★★★
(2)
Brodská 100, Příbram VIII
Dnes už má zavřeno

Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram je příspěvkovou organizací zřizovanou městem Příbram. Vznikla 1.7.2015 sloučením Pečovatelské služby města Příbram, Městských jeslí a rehabilitačního stacionáře, azylového domu a Poradny města Příbram. Její hlavní předmět činnosti a okruhy…

3Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb

Domov Sedlčany vznikl v červenci roku 1977. Na Severním sídlišti města byly postupně otevírány tři sedmipodlažní panelové domy s malometrážními byty jako Domov důchodců. Kapacita domova pro seniory – 246 lůžek. Kapacita domova se zvláštním režimem – 54 lůžek.

4Domov seniorů Dobříš

Poskytování péče o staré občany. Nabídka sociálních služeb, rehabilitací i zdravotnické péče.

5Charita Příbram

5.0
★★★★★
★★★★★
(17)
Jiráskovy sady 240, Příbram
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Zajištění ošetřovatelské a domácí zdravotní péče pro pacienty. Dále poskytujeme veškeré sociální služby, provozujeme denní stacionář a nabízíme pomoc v nouzi dětem a celým rodinám. V případě nouze se na nás obraťte. Bližší informace o poskytovaných službách najdete na našich internetových…

6JITKA BRŮČKOVÁ,OŠETŘOVATELSKÉ STŘEDISKO PRENATÁL NÍ PÉČE

Poskytujeme prenatální kurzy, přípravu k poradu, nácvik dýchání, uvolňovací polohy, cvičení v těhotenství i přípravu budoucích otců na porod.

7Blatoňová Marie

Nabízíme poskytování ošetřovatelské péče.

8Stolaříková Romana

Nabízím domácí ošetřovatelské péče.

9MEDITERRA - Sedlčany, s.r.o.

2.2
★★★★★
★★★★★
(20)
Tyršova 161, Sedlčany Bezdlužná

Poskytování základní i specializované léčebné a ošetřovatelské péče.

10Arcidiecézní charita Praha - Farní charita Starý Knín32 poboček

náměstí Jiřího z…, Nový Knín
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Pečovatelské, asistenční a ošetřovatelské služby. Služby seniorům a občanům se zdravotním postižením.


Pečovatelské služby – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Příbram


Pečovatelské služby v lokalitě Příbram – detailní popis

Poskytujeme vám pečovatelskou službu terénní nebo ambulantní formou. Ve vymezeném čase ve vaší domácnosti nebo v zařízení sociálních služeb vám pomůžeme při zvládání běžných úkonů péče o vaši osobu, pomůžeme vám při osobní hygieně nebo poskytneme podmínky pro osobní hygienu, poskytneme vám stravu nebo vám pomůžeme při zajištění stravy, pomůžeme vám při zajištění chodu vaší domácnosti a zprostředkujeme vám kontakt se společenským prostředím.

Mezi základní služby, které vám nabízíme patří: pomoc při přípravě jídla, pomoc při podávání jídla, pomoc při osobní hygieně, pomoc při oblékání, pomoc při pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, dovoz oběda, nákupy, běžný úklid domácnosti a poradenství.

Mezi nadstandardní služby, které vám nabízíme patří: žehlení, praní, úprava vlasů, úprava nehtů, přeprava osob a zapůjčení kompenzačních pomůcek.

Maximální výše úhrady za poskytování pečovatelské služby je stanovena vyhláškou č. 505/2006 Sb. Výši úhrady naleznete v ceníku jednotlivých pečovatelských služeb.

Potřebujete najít pečovatelskou službu ve vašem kraji nebo okrese? Registr poskytovatelů sociálních služeb vám s tím pomůže. V registru naleznete terénní i ambulantní péči. Nebo hledáte pečovatelskou službu, jejímž poskytovatelem je přímo Charita ČR? Pečovatelskou službu poskytují také soukromé pečovatelské služby.

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou neboli dům s byty zvláštního určení nabízí samostatné bytové jednotky, které poskytují soukromí. Klienty domů s pečovatelskou službou jsou většinou senioři a osoby se zdravotním postižením, jejichž zdravotní stav nevyžaduje komplexní celodenní péči. Pečovatelská služba je podle daného zařízení poskytována daným zařízením nebo externě.