Pečovatelské služby - Praha - východ

1 - 9 firem z 9 nalezených

Domov pro seniory Dřevčický Park - Dřevčická o.p.s.

Dřevčice, Dřevčice 15 kontakt +420 326 329 158

Nabízíme vysokou kvalitu služeb, jistotu pomoci v nadstandardně vybaveném a zajímavě architektonicky řešeném komplexu bezbariérových apartmánů. Budete mít po ruce veškerý komfort, ošetřovatelskou službu a pravidelnou lékařskou péči. Poskytneme Vám dlouhodobé pobyty. Zařízení je vhodné jak pro aktivní seniory, tak i pro klienty, kteří v závislosti na svém zdravotním stavu vyžadují zvýšenou péči. Domov se zvláštním režimem, domov pro seniory.

web www.drevcickypark.com

DPS SENIOR a stacionář Olga Říčany, příspěvková organizace

Říčany, Komenského náměstí 1850 kontakt +420 323 604 244

Dům s pečovatelskou služnou SENIOR byl zařízen zastupitelstvem města Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný právní subjekt v roce 1996. Od roku 2009 je samostatným pravním subjektem. V roce 2015 byl otevřen nový denní stacionář, který poskytuje ambulantní služby lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení. Základním posláním a činností je poskytování ubytovacích a stravovacích služeb, zajištění pečovatelských služeb a dalších doplňkových…

web dps.ricany.cz, www.stacionar-olga.cz

Domov seniorů Úvaly, poskytovatel sociálních služeb

Úvaly, Náměstí Svobody 1475 kontakt +420 281 980 919

Cílem Domova seniorů Úvaly je zajistit klientovi podmínky k důstojnému životu, podpořit ho v samostatnosti, soběstačnosti, aktivizovat ho, nebo alespoň pomoci mu udržet jeho zbývající fyzické i psychické schopnosti. Zapojit klienta do okolní společnosti, aby využíval běžně dostupné služby a žil obvyklým životem, jako jeho vrstevníci.

web www.dsuvaly.cz

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze (Praha-východ)

Praha 2 - Vinohrady, Varšavská 738/37 kontakt +420 222 514 040, (4 pobočky)

SOS centrum poskytuje lidem v obtížné či krizové životní situaci odbornou pomoc, podporu, informace, pomáhá jim obdobným situacím předcházet a podporuje je v řešení problému vlastními silami. Cílovou skupinou služby jsou osoby od 16 let (jedinci, páry, rodiny), které prožívají krizi nebo obtížnou životní situaci nebo se s ní setkávají ve svém okolí. Nejčastěji jde o individuální krize osob (problémy se sebou samým) a krize pramenící ze vztahových problémů. Spouštěče krize mohou být různého…

web www.skp.diakonie.cz

Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel sociálních služeb

Jenštejn, Vinořská 78 kontakt +420 736 754 011

Poskytujeme pečovatelské služby zahrnující chod domácnosti, stravu a další péči klientům.

web www.psjenstejn.cz

CLEMENTIA, o.p.s.

Úvaly, nám. Svobody 1570 kontakt +420 281 861 396, (5 poboček)

Nabízíme pečovatelské a ošetřovatelské služby.

web www.clementia.cz

CLEMENTIA, o.p.s. (pobočka Úvaly)

Úvaly, nám. Svobody 1570 kontakt +420 281 861 396, (5 poboček)

Nabízíme pečovatelské a ošetřovatelské služby pro nemocné, seniory, děti a osoby s postižením.

web www.clementia.cz

Bendová Alena

Dobřejovice, Žitná 173 kontakt +420 323 638 202, (1 pobočka)

Poskytování domácí zdravotní péče.

web home.tiscali.cz/alenabendova

Home Care Services & Supplies, s.r.o. (centrála Úvaly)

Úvaly, nám. Svobody 1570 kontakt +420 281 861 396, (4 pobočky)

Poskytujeme domácí ošetřovatelskou péči.

web www.homecare.cz