Inženýrské sítě – Liberec

Inženýrská síť je základem infrastruktury území. Je důležitá pro rozvody vody, plynu, elektřiny, telefonních kabelů a kanalizací u jednotlivých domácností. Přehled firem nabízejících inženýrské sítě v lokalitě Liberec.

1–10 firem z 36 nalezených Filtry

1GASSERVIS s.r.o.

4.5
★★★★★
★★★★★
(9)
Jeronýmova 564/10 , Liberec VII-Horní…
Otevřeno do 15:30
Bezdlužná

Specializujeme se na výstavbu plynovodů a plynovodních přípojek z oceli a lineárního polyetylenu. Dále se zabýváme projektováním a výstavbou či rekonstrukcemi inženýrských sítí.

2JOSTAV spol. s r.o.

4.7
★★★★★
★★★★★
(13)
Stará 35, Stráž nad Nisou Bezdlužná

Naším oborem je výstavba inženýrských sítí (kanalizace vodovody), provádění veškerých zemních prací. Rekonstrukce rybníků, vodních nádrží, realizace a opravy lesních cest. Disponujeme širokou škálou stavební mechanizace a stavební nákladní dopravy včetně transportu.

3ASTAV GROUP, s.r.o.

Firma je na trhu od roku 1993. V současné době nabízí komplexní realizace staveb, inženýrských sítí, zemních a cestářských prací. Dále nabízí inženýrskou činnost, odborné vedení a dozorování staveb.

4HBAPS, s.r.o.

Naším oborem je výstavba rodinných domů, realizace pozemních, vodohospodářských, lesotechnických staveb a výstavba opěrných zdí z lomového kamene a gabionů, výstavba rybích přechodů, regulace vodních toků.

5GEOMETRICKÉ PLÁNY, v.o.s.1 pobočka

Rumjancevova 696/3, Liberec
Otevřeno do 16:00
Bezdlužná

Specializujeme se na poskytování geodetických prací a dalších služeb s tím spojených.

61.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

4.5
★★★★★
★★★★★
(8)
Pražská 392, Hodkovice nad… Bezdlužná

Specializujeme se na vodohospodářské, zemní a výkopové práce. Provádíme zpevnění plochy, gabionové zdi, plochy ze zámkové dlažby a asfaltového betonu.

7Melichar Liberec, s.r.o.

4.1
★★★★★
★★★★★
(20)
Kateřinská 83, Liberec XIV…
Otevřeno do 16:00

Nabízíme autodopravu a zemní práce. Zajišťujeme demoliční a těžební práce s odvozem, stabilizaci zemin, recyklaci a výstavbu komunikací.

8Integra stavby, a.s.

3.7
★★★★★
★★★★★
(7)
Hrádecká 156, Liberec 33
Otevřeno do 15:30

Specializujeme se na zemní práce, především velkého rozsahu zahrnující zakládání staveb, zajištění stavebních jam, sanace a stabilizace zemin.

9WARMNIS spol. s r.o.

5.0
★★★★★
★★★★★
(4)
Ovocná 157, Liberec Bezdlužná

Komplexní nabídka služeb v oblasti energetiky a tepelné techniky, projektování, realizace.

10Ještědská stavební společnost, spol. s r.o.

Naším oborem je výstavba inženýrských sítí, kanalizací, vodovodů, čistíren odpadních vod a vodojemů. Nabídka pozemního stavitelství.


Inženýrské sítě – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Liberec


Inženýrské sítě v lokalitě Liberec – detailní popis

Pod pojmem inženýrská síť je označován přívod vody, elektřiny, kanalizace, plynu a telefonu na pozemek. Pro správu inženýrských sítí se využívají geografické informační systémy. U veškeré činnosti související s inženýrskými sítěmi je nutné postupovat dle stavebního zákona.

Připojení stavby na sítě

  • Vodovody a kanalizace – jedná se o veřejnou vodovodní síť, která zajišťuje dodávku pitné vody pro obyvatelstvo. Kanalizační síť zajišťuje odvod dešťových a splaškových vod.
  • Plynovod – zajišťuje distribuci plynu pro širokou veřejnost. Náklady na zřízení plynové přípojky hradí stavebník.
  • Elektrické vedení – slouží pro přenos elektrické energie od rozvoden ke spotřebitelům. Pro připojení k distribuční elektrické síti se využívá přípojka nízkého napětí.

Ochranná pásma sítí

Při stavbě sítí technického vybavení je nutné dodržovat zásady jejich prostorového uspořádání, např. nejmenší vodorovné a svislé vzdálenosti při souběhu nebo křížení sítí. Ochranná pásma se stanovují z důvodu, aby nedocházelo k jejich poškození při stavebních pracích.

Technická mapa inženýrských sítí

V technické mapě se potkávají a uchovávají informace, které se získali během geometrického měření v rámci stavebních a projekčních prací. Mapa se využívá v oblasti správy majetku, pasportu majetku, k řešení havarijních situací, evidenci průběhu inženýrských sítí a pro podklady pro projektování staveb.