Základní školy - Praha 3

1 - 18 firem z 18 nalezených

Základní škola, Praha 3, nám.Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

Praha 3, náměstí Jiřího z Poděbrad 1685/7,8 kontakt +420 222 725 404, (1 pobočka)

Fakultní základní škola vyučuje podle vlastního vzdělávacího programu Duhová škola. Výuka angličtiny probíhá od 1. ročníku, od 4. ročníku pak rozšiřující výuka jazyků. Výuková metoda CLIL. Dále nabízíme pronájem svých prostor. K pronájmu jsou také učebny a tělocvična, i školní jídelna.

web www.skola-jirak.cz

Základní škola, Praha 3, Cimburkova 600/18

Praha 3 - Žižkov, Cimburkova 600/18 kontakt +420 222 782 169

Základní škola Cimburova nabízí vzdělávání v multikulturním prostředí. V rámci jedné školy je uplatňován diferencovaný přístup ke vzdělávacím potřebám dětí. Nadané děti jsou úspěšné při přijímání na SŠ. Řadu let se škola zabývá i vzděláváním žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Je pro ně vytvořen komplexní výchovně vzdělávací program. Výuka dětí probíhá v malých třídních kolektivech s využitím speciálně pedagogických metod a technik. Tyto třídy mají za úkol podporovat děti se…

web www.cimburacka.cz

Základní škola T. G. Masaryka Praha 7, Ortenovo náměstí 34 (Praha 3)

Praha 7 - Holešovice, Ortenovo náměstí 34 kontakt +420 220 806 074, (2 pobočky)

Od roku 2016 naše škola nabízí výuku podle studijního programu Step by step (Začít spolu) a výuku angličtiny od 1. třídy (i s rodilým mluvčím), němčinu od 7. třídy. V rámci zvyšování kvality výuky je již od 2. ročníku v rámci školního vzdělávacího plánu posilována výuka češtiny a matematiky. Od září 2014 jsme otevřeli pro zájemce anglickou družinu, kde se budou děti jednou týdně dorozumívají celé odpoledne pouze anglicky. Provozujeme velké množství kroužků (sportovní, jazykové (angličtina),…

web www.zstgm7.cz

Baby Bee s.r.o. - Beehive International School

Praha 3 – Královské Vinohrady, Soběslavská 2072/64 kontakt +420 272 653 130, (1 pobočka)

Britská soukromá mateřská a základní škola - Beehive International School nabízí vzdělávání v anglickém jazyce již od útlého věku dítěte/od jesliček a přechází přes mateřskou školu k plně bilingvnímu vzdělávání na 1. stupni základní školy až po středoškolské vzdělání na víceletém gymnaziu od 11 do 18let. Výuka v jednotlivých stupních na sebe plynně navazuje a zajišťuje tak komplexní rozvoj dítěte. Program vychází z britského kurikula a z českých osnov pro ZŠ. Mezinárodní škola pro děti, od 6…

web www.beehive.cz

Základní škola, Praha 3, Jeseniova 2400/96

Praha 3 - Žižkov, Jeseniova 2400/96 kontakt +420 222 103 433

Základní škola pro Prahu 3 a okolí. Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy pro 652 žáků, s družinou a jídelnou. K dispozici jsou zájmové kroužky keramiky, hudby, počítačů, sportu, výtvarné výchovy i jazykové kroužky.

web zsjeseniova.cz

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Praha 3 - Vinohrady, náměstí Jiřího z Lobkovic 121 kontakt +420 272 734 869

Základní škola - fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Vzdělávací program: ŠVP pro základní vzdělávání - Škola pro život. Zaměření školy: díky volitelným předmětům je možné zvolit si zaměření na: matematiku a informatiku, přírodovědné předměty, florbal a výtvarnou výchovu. Zájmová a mimoškolní činnost: škola nabízí rozsáhlou mimoškolní činnost v různých kroužcích a kurzech se zaměřením např. na informatiku, psaní na počítači, hrátky s češtinou, cizí jazyky, výtvarnou činnost včetně…

web www.lobkovicovo.cz

Základní umělecká škola, Praha 3, Štítného 5

Praha 3 - Žižkov, Štítného 520/5 kontakt +420 222 780 750

Škola se svým speciálním zaměřením na výtvarný a literárně - dramatický obor zaujímá jedno z předních míst v pražské síti základních uměleckých škol.

web www.zus-stitneho.net

Základní škola, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966

Praha 3 - Žižkov, V zahrádkách 1966 kontakt +420 284 860 650

Naše základní škola je školou takzvaně „rodinného typu“, vzdělává žáky mladšího školního věku (1. – 5. ročník). Výuka probíhá podle našeho Školního vzdělávacího programu Základní škola Jarov - Malá škola pro všechny.

web www.zsjarov.cz

ZŠ a MŠ CHMELNICE, Praha 3, K Lučinám 18/2500

Praha 3 Žižkov, K lučinám 2500/18 kontakt +420 284 824 709, (1 pobočka)

Ekoškola s prohloubenou ekologickou výchovou. Klademe důraz na výuku informatiky a projektové vyučování.

web www.zschmelnice.cz

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614

Praha 3 - Žižkov, Chelčického 2614/43 kontakt +420 222 592 504, (2 pobočky)

Základní škola s kapacitou až 1 150 žáků. Škola je zapojena do projektu MLÉKO DO ŠKOL a OVOCE DO ŠKOL. Samozřejmou součástí školy je školní družina, školní jídelna, řada kroužků pro děti a další zájmové činnosti či soutěže. Na odloučeném pracovišti Žerotínova je umístěna MŠ a třídy prvního stupně (1.–5.).

web www.zschelcickeho.cz

Základní škola Pražačka

Praha 3 - Žižkov, Nad Ohradou 1700/25 kontakt +420 222 592 044

Základní škola pro 335 žáků s družinou pro 119 dětí a jídelnou, specializované třídy pro žáky s poruchami učení. K dispozici je žákovská knihovna. Nabízíme sportovní a výtvarný kroužek včetně docházky do pěveckého sboru, školy v přírodě, výlety a dětské akce.

web www.zsprazacka.cz

MŠ, Praha 3, Perunova

Praha 3 Vinohrady, Perunova 975/6 kontakt +420 267 310 296, (1 pobočka)

Mateřská a základní škola pro 150 dětí s jídelnou.

web www.perunka.cz

Základní škola Zahrádka, Praha 3, U Zásobní zahrady 8

Praha 3 - Žižkov, U Zásobní zahrady 2445/8 kontakt +420 222 584 841

Základní škola Zahrádka je speciální škola pro děti s těžkým kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra. Škola má má 6 tříd s kapacitou 36 žáků - pět rehabilitačních tříd a jednu specializovanou třídu pro žáky s poruchami autistického spektra. Každý žák školy je vzděláván podle svého individuálního výchovně vzdělávacího plánu.

web www.zszahradka.cz

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 (pobočka Praha 3 Žižkov)

Praha 3 Žižkov, Žerotínova 1100/36 kontakt +420 271 774 432, (2 pobočky)

Základní škola pro 1150 žáků s družinou, jídelnou a kroužky aerobicu, florbalu, dramaticko-recitační, keramické a kroužky vaření a stolního tenisu. Poskytování služeb výchovného poradce. Možnost pronájmu tělocvičny. Pořádáme projektové dny, návštěvy muzeí a další.

web www.zschelcickeho.cz

ZŠ, Praha 3, Perunova

Praha 3 Vinohrady, Perunova 975/6 kontakt +420 267 310 296, (1 pobočka)

základní školu pro 1100 žáků s družinou a jídelnou, nabízíme rozšířenou výuku matematiky, přírodovědných předmětů, výtvarné výchovy i florbalu. Vlastníme sportovní areál.

web www.perunka.cz

Základní škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800

Praha 3 Žižkov, Vlkova 800 kontakt +420 222 716 600, (1 pobočka)

Základní škola pro 510 žáků s družinou a jídelnou. Máme běžné, speciální a autistické třídy, školní poradenské pracoviště. Vydáváme časopis Blábol. Pořádáme vzdělávací a kulturní akce, besedy a výlety. Zúčastňujeme se sportovních soutěží.

web www.zsvlkova.cz

Mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800

Praha 3 Žižkov, Vlkova 800 kontakt +420 222 712 764, (1 pobočka)

Mateřská škola pro 75 dětí s jídelnou.

web www.zsvlkova.cz

Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200

Praha 3 Žižkov, Lupáčova 1200 kontakt +420 222 719 321

Základní škola pro 735 žáků s družinou, klubem a jídelnou. Zaměřujeme se na rozšířenou výuku jazyků. Pro žáky vedeme kroužek anglického jazyka, hudební, aerobiku, florbalu, hry na kytaru, stolního tenisu nebo latinsko-amerických tanců. Pro dospělé výuku španělštiny nebo tvorbu webových stránek.

web www.lupacovka.cz