Základní školy – Česká Lípa

Základního vzdělávání je povinno účastnit se každé dítě v ČR. Základní vzdělávání se realizuje na běžné základní škole a speciální základní škole. Jeho cílem je vytvoření základů pro celoživotní učení. Přehled základních škol v lokalitě Česká Lípa.

1–10 firem z 66 nalezených Filtry

1Základní škola U Lesa Nový Bor, Boženy Němcové 539, okres Česká Lípa,…

4.5
★★★★★
★★★★★
(1)
Boženy Němcové 539, Nový Bor Bezdlužná Ověřená

Provozujeme základní školu pro 670 žáků. Škola má dvě tělocvičny, družinu, jídelnu a také knihovnu. Naše škola má celkem 35 učeben, kmenových a odborných, z nichž 27 je vybaveno dataprojektorem a interaktivní tabulí, pro možnost moderní výuky. V učebnách je možnost internetového připojení.

2ZŠ a MŠ Mimoň, Pod Ralskem

4.9
★★★★★
★★★★★
(2)
Pod Ralskem 572, Mimoň I Bezdlužná

Základní škola. Pořádáme lyžařský a vodácký výcvik, ozdravné pobyty, adaptační kurzy, exkurze, výlety, turnaje či vědomostní olympiády. Mateřská škola.

3Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace2 pobočky

4.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Sad 5. května 130, Cvikov I

Provozujeme základní školu pro 630 žáků se školní jídelnou a družinou. Vydáváme školní časopis. Pořádáme výlety, zájmové kroužky či tématické dny.

4ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem, Pionýrů2 pobočky

Základní škola. K dispozici je školní hřiště s možností pronájmu pro širokou veřejnost.

5Dětský domov se školou, ZŠ a školní jídelna, Hamr na Jezeře

4.0
★★★★★
★★★★★
(4)
Školní 89, Hamr na Jezeře Bezdlužná

Dětský domov. Poskytujeme služby opuštěným dětem a sirotkům. Zajišťujeme také celodenní stravování pro svěřené děti. Státní základní škola.

6ZŠ a MŠ Dubnice

Dubnice 240, Dubnice Bezdlužná

Provozujeme základní školu. Nabízíme počítačový, pracovní, hudební a výtvarný zájmový kroužek.

7Soukromá mateřská škola Motýlek v.o.s.

4.5
★★★★★
★★★★★
(2)
Dělnická 325, Nový Bor Bezdlužná

Soukromá mateřská škola Motýlek v.o.s. je dvoutřídní s kapacitou 48 dětí. U „červených motýlků“ jsou děti ve věku od 2 do 4 let, u „žlutých motýlků jsou děti od 4 do 6 let. Naše školka je s rodinnou atmosférou, která respektuje individuální potřeby každého jedince. Naše škola nabízí výuku…

8ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem, Máchova2 pobočky

Máchova 299, Stráž pod Ralskem
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Základní škola a Mateřská škola Máchova poskytuje i školní družinu, jídelnu a školní hřiště. Školní hřiště obsahuje atletický ovál, tenisové kurty, basketbalové hřiště a hřiště na malou kopanou.

9ZŠ a MŠ Doksy - Staré Splavy

Jezerní 74, Doksy
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Základní škola zaměřena na děti, které mají problémy s učením nebo chováním. Do poruch je řazena dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, dyspraxie či hyperaktivita. Mateřská škola zaměřena na děti, které mají problémy s učením nebo chováním. Do poruch je řazena dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, dyspraxie…

10ZŠ Nový Bor, Generála Svobody

Základní škola pro 300 žáků s družinou a jídelnou. Pro vyplnění volného času dětí nabízíme mnoho volnočasových aktivit, zájmových kroužků.


Základní školy – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Česká Lípa


Základní školy v lokalitě Česká Lípa – detailní popis

Základní vzdělávání probíhá na základních školách, které mají 9 ročníků a dělí se na první a druhý stupeň. První stupeň tvoří první až pátý ročník. Druhý stupeň tvoří šestý až devátý ročník. Zřizují se i základní školy, které nemají všechny ročníky. 

Povinná školní docházka

Plnit školní docházku je povinné po dobu devíti školních roků. Nejdéle však do konce školního roku, ve kterém žák dosáhne sedmnáctého roku věku. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku. Pokud není dítě v tomto věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může rodič požádat o odklad povinné školní docházky o jeden školní rok. Součástí žádosti musí být posudek od školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Cíl základního vzdělávání

Cílem základního vzdělávání je osvojení si potřebné strategie učení a na jejím základě získat motivaci k celoživotnímu učení

Získání základního vzdělání 

Základní vzdělání získá žák úspěšným absolvováním vzdělávacího programu základního vzdělávání v základní škole, na nižším stupni šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo v odpovídající části osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře. Základní vzdělávání lze také získat po splnění povinné školní docházky a zároveň úspěšným ukončením kursu pro získání základního vzdělání uskutečňovaného v základní nebo střední škole. 

Po úspěšném absolvování vzdělávacího programu základního vzdělávání v základní škole speciální získá žák základy vzdělání.