Základní školy – Rakovník

Základního vzdělávání je povinno účastnit se každé dítě v ČR. Základní vzdělávání se realizuje na běžné základní škole a speciální základní škole. Jeho cílem je vytvoření základů pro celoživotní učení. Přehled základních škol v lokalitě Rakovník.

1–10 firem z 52 nalezených Filtry

1Město Nové Strašecí3 pobočky

4.0
★★★★★
★★★★★
(2)
Komenského náměstí…, Nové Strašecí Bezdlužná Ověřená

Město Nové Strašecí se nachází v okrese Rakovník ve Středočeském kraji. Nachází se zde městský úřad, radnice, řada historických památek a poskytovaných služeb. Služby Czech point. Součástí města je škola, školka, policie, pošta a zdravotnické zařízení.

22. základní škola, Rakovník, pobočka Martinovského 1761 pobočka

1.5
★★★★★
★★★★★
(1)
Martinovského 176, Rakovník Bezdlužná

Základní škola se věnuje výchově a vzdělávání.

3Závora Jiří, Mgr.

Nabízíme služby soudního znalce pro základní obor kriminalistika se specializací na určování pravosti podpisů a rukou psaných textů.

4Šlegr Jan - Vzdělávací středisko Horizont

4.8
★★★★★
★★★★★
(6)
Sportovní 709 , Nové Strašecí Bezdlužná

Základní a opakovaná školení a kurzy obsluh. Rozšíření strojnického průkazu. Revize a revizní zkoušky. Kurzy pro uživatele PC. Prodej svařovací techniky Migatronic.

5Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Rakovník, příspěvková organizace

4.6
★★★★★
★★★★★
(1)
Frant. Diepolta 1576, Rakovník Bezdlužná

Naše škola je pro všechny své žáky bezpečným prostředím, ve kterém jsou respektovány a v průběhu vzdělávání zohledňovány individuální potřeby a možnosti žáků vyplývající z jejich handicapu. Během vzdělávání činnostního a praktického charakteru jsou uplatňovány speciálně pedagogické metody, postupy,…

6Obecní úřad Šanov (okresRakovník)

4.8
★★★★★
★★★★★
(1)
Šanov 119, Senomaty
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Obec Šanov se nachází v okrese Rakovník, kraj Středočeský, zhruba 7 km západně od Rakovníka. V současné době zde žije 573 obyvatel. První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1296.

7Obecní úřad Zbečno

4.7
★★★★★
★★★★★
(1)
Zbečno 7, Zbečno Bezdlužná

Jak dokládají mohyly halštatské kultury, bylo okolí dnešní obce osídleno již v mladší době bronzové. Samo Zbečno se může pyšnit skutečně dlouhou historií – obec vznikla již v období první kolonizace, pravděpodobně v 10. století, a řadí se tak k nejstarším obcím v Čechách. Původní dřevěný dvorec byl…

8Základní škola Mutějovice, okres Rakovník

Základní škola se věnuje vzdělávání a výchově dětí. k dispozici družina a jídelna.

9Základní škola a Mateřská škola Kněževes, Husovo náměstí1 pobočka

Základní škola se věnuje výuce, vzdělávání, výchově dětí. K dispozici je družina.


Základní školy – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Rakovník


Základní školy v lokalitě Rakovník – detailní popis

Základní vzdělávání probíhá na základních školách, které mají 9 ročníků a dělí se na první a druhý stupeň. První stupeň tvoří první až pátý ročník. Druhý stupeň tvoří šestý až devátý ročník. Zřizují se i základní školy, které nemají všechny ročníky. 

Povinná školní docházka

Plnit školní docházku je povinné po dobu devíti školních roků. Nejdéle však do konce školního roku, ve kterém žák dosáhne sedmnáctého roku věku. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku. Pokud není dítě v tomto věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může rodič požádat o odklad povinné školní docházky o jeden školní rok. Součástí žádosti musí být posudek od školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Cíl základního vzdělávání

Cílem základního vzdělávání je osvojení si potřebné strategie učení a na jejím základě získat motivaci k celoživotnímu učení

Získání základního vzdělání 

Základní vzdělání získá žák úspěšným absolvováním vzdělávacího programu základního vzdělávání v základní škole, na nižším stupni šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo v odpovídající části osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře. Základní vzdělávání lze také získat po splnění povinné školní docházky a zároveň úspěšným ukončením kursu pro získání základního vzdělání uskutečňovaného v základní nebo střední škole. 

Po úspěšném absolvování vzdělávacího programu základního vzdělávání v základní škole speciální získá žák základy vzdělání.