Základní školy - Praha 4

1 - 20 firem z 29 nalezených

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ

Praha 11 - Chodov, Křejpského 1501 kontakt +420 272 930 617

Základní škola a střední škola waldorfská je státní škola spadající do sítě speciálního školství. Na základě principů a zásad waldorfské pedagogiky pracuje s dětmi a mladými lidmi se zdravotním postižením a se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

web www.waldorfska.cz

Základní škola Praha 4, Nedvědovo náměstí 140

Praha 4- Podolí, Nedvědovo náměstí 140/13 kontakt +420 222 993 501, (1 pobočka)

Základní škola Nedvědovo náměstí je plně organizovaná škola s 1. – 9. ročníkem s družinou a jídelnou. Zaměřujeme se na sportovní aktivity především plavecký výcvik.

web www.zs-podoli.cz

PORG - gymnázium a základní škola, o.p.s. (pobočka Praha 4 - Krč)

Praha 4 - Krč, Jánošíkova 1300/6 kontakt +420 244 403 650, (1 pobočka)

Provozujeme soukromé všeobecné osmileté gymnázium pro 832 žáků a kombinujeme požadavky českého učebního plánu pro gymnázia a to s mezinárodními programy a dále i pořádáme mimoškolní aktivity jako je divadelní a také i šachový klub a basketbalový oddíl a biologický kroužek a další.

web www.porg.cz

Zařízení pro děti - cizince, diagnostický ústav, středisko výchovné péče a základní škola, Praha 5, Radlická 30 (Praha 4)

Praha 5 - Smíchov, Radlická 795/30 kontakt +420 251 560 516, (1 pobočka)

Zařízení pro děti - cizince, diagnostický ústav, dětský domov se školou, výchovný ústav, středisko výchovné péče, základní i praktická škola.

web www.ddc.cz, www.zacpraha.cz

The Prague British School - britská výuka angličtiny

Praha 4 - Kamýk, K lesu 558/2 kontakt +420 226 096 200, (1 pobočka)

Naše pražská soukromá škola nabízí britské základní a středoškolské vzdělání.

web www.pbschool.cz, www.vyuka-anglickeho-jazyka.cz

Křesťanská základní škola a mateřská škola Elijáš

Praha 4 - Michle, Baarova 360/24 kontakt , (12 poboček)

Křesťanská základní škola a mateřská škola Elijáš poskytuje celostní vzdělání a výchovu cca 150 žákům 1.-9. ročníku ZŠ. Principy školy jsou na křesťanských základech. všechny děti jsou přijímány jako dar od Boha, tzn. jedinečnou osobnost. Vzdělávací a výchovné cíle školy Elijáš jsou zaměřeny na rozvoj klíčových dovedností dětí a žáků, které jsou potřebné v dnešním moderním a globálním světě.

web www.elijas.cz

Základní škola Mendíků

Praha 4 - Michle, Mendíků 1000/2 kontakt +420 261 214 006

Základní škola a mateřská škola s rozšířenou výukou matematiky od 6. ročníku, společné akce pro ZŠ a MŠ, družina, vzdělávací program Škola s mosty do života, výuka Aj od 1. roč., přípravná třída pro předškoláky, organizujeme ozdravné pobyty a ŠVP.

web www.zsmendiku.cz

Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594

Praha 11 - Chodov, Mikulova 1594/4 kontakt +420 272 926 739

Základní škola.

web www.zsmikulova.cz

Základní škola, Praha 4, Na Líše 16

Praha 4 - Michle, Na Líše 936/16 kontakt +420 241 480 693

Základní škola s rozšířenou výukou cizích jazyků, výtvarné výchovy a informatiky. Bezbarierová škola.

web www.zsnalise.cz

Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400

Praha 11 - Chodov, Ke Kateřinkám 1400/2 kontakt +420 226 809 702

Základní školy.

web www.zskaterinky.cz

ZŠ CAMPANUS

Praha 4 - Chodov, Jírovcovo nám. 1782/1 kontakt +420 222 366 511

Základní škola.

web www.campanus.cz

Základní škola, Praha 4, Školní 700

Praha 4 - Braník, Školní 700/5 kontakt +420 226 802 052

Na naší základní škole panuje rodinná atmosféra, používáme moderní metody vyučování, jako projekty, práce ve skupinách, metody tvořivé školy a činnostního učení. Zvláštní pozornost věnujeme výuce cizích jazyků. Od 1. ročníku se děti učí angličtině, od 6. ročníku pak přibývá výuka německého jazyka.

web www.zsskolni.cz

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Praha 4, Filosofská 3

Praha 4 - Braník, Filosofská 1166 kontakt +420 241 493 926

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Vyučuje se ve dvou školských objektech. Ve školském objektu ZŠ Filosofská probíhá rozšířená výuka jazyků. Od 1.ročníku anglický jazyk, od 6.ročníku si žáci volí druhý cizí jazyk (němčina, španělština nebo francouzština). Školní vzdělávací program "Jazyky sbližují". Ve druhém školském objektu v Jitřní ulici nabízíme od 6.ročníku rozšířenou výuku tělesné výchovy se zaměřením na atletiku. Nově k dispozici…

web www.zsfilosofska.cz

Jedličkův ústav a školy (JÚŠ) - MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA

Praha 4, Sevřená 1707/12 kontakt +420 241 083 100, (1 pobočka)

Jedličkův ústav a školy (JÚŠ) - kvalitní bezbariérová škola, která ucelenou rehabilitací připravuje děti a mládež s tělesným postižením k integraci do života. Poskytuje školské a sociální služby mladým lidem s tělesným postižením po dobu jejich školní docházky a během přípravy na budoucí povolání. Součástí organizace jsou mateřská škola, základní škola, střední školy, zdravotně rehabilitační pracoviště, domov mládeže, speciálně pedagogické centrum, rekreační zařízení Buková. JÚŠ je dostupný…

web www.smssevrena.cz, www.jus.cz

Soukromá základní umělecká škola Music Art v.o.s. (pobočka Praha 12 - Modřany - Platónova)

Praha 12 - Modřany, Platónova 3287/26 kontakt +420 608 023 345, (4 pobočky)

Jsme soukromá základní umělecká škola pro 1400 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů, dále vyučujeme hru na klavír, kytaru, housle, bicí nástroje, flétnu a lesní roh i počítačovou animaci, kresbu, keramiku i lidové tance, irský step a street dance.

web www.musicart.cz

Základní škola, Praha 4, Bítovská 1

Praha 4 - Michle, Bítovská 1246 kontakt +420 261 261 887

Škola s nadstandardním vybavením, rozšířenou výukou jazyků a informatiky. Areál školy má výborné zázemí pro sportovní a mimoškolní aktivity. Naši žáci jsou úspěšní ve vědomostních i sportovních soutěžích a v přijetí na gymnázia a střední školy.

web www.zsbitovska.cz

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Jeremenkova 1003

Praha 4 - Braník, Jeremenkova 1003 kontakt +420 244 001 211

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků (anglický, německý, francouzský, španělský, italský, ruský), informačních technologií, školní jídelnou a družinou. Škola pořádá zahraniční studijní pobyty a poznávací zájezdy, ozdravné pobyty, lyžařský kurz, plavecký výcvik i letní tábor pro naše žáky.

web www.zs-jeremenkova.cz

Základní škola T.G. Masaryka v Praze 12

Praha 12- Modřany, Modřanská 1375 kontakt +420 241 773 132

Základní škola se školním vzdělávacím programem – START .Základní škola s družinou a jídelnou. Od 6. ročníku rozšířené vyučování tělesné výchovy se zaměřením na lehkou atletiku a míčové hry.

web www.zstgm-praha.cz

Základní škola, Praha 4, Mendelova 550

Praha 4, Mendelova 550/2 kontakt +420 272 088 221

Ve škole pracujeme podle školního vzdělávacího programu "Škola úspěšného života". Škola se ve svém školním vzdělávacím programu zaměřuje především na výuku jazyků, matematiky a informatiky, rozvoj hudebních , výtvarných a sportovních dovedností v široké nabídce kroužků.

web www.zsmendelova.cz

Základní škola profesora Švejcara v Praze 12

Praha 12- Modřany, Mráčkova 3090/2 kontakt +420 241 761 138

Základní škola s družinou a jídelnou. K dispozici jsou kroužky pohybové, sportovní, jazykové, keramiky a informatiky.

web www.mrackova.cz
« předchozí 1 2 další »