Základní školy - Praha 9

1 - 20 firem z 34 nalezených

Základní škola Dr. Edvarda Beneše, nám. Jiřího Berana 500, Praha 9 - Čakovice

Praha 9, náměstí Jiřího Berana 500 kontakt +420 283 932 375

Základní škola pro 775 žáků s jídelnou a družinou. Pořádáme trhy, besídky či sportovní a projektové dny. Vydáváme školní časopis.

web www.zscakovice.cz

Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006

Praha 9 - Černý Most, Generála Janouška 1006 kontakt +420 281 912 168

Provozujeme základní školu pro 800 žáků s družinou, klubem a jídelnou. K dispozici máme knihovnu. Pořádáme výlety, exkurze a další. Nabízíme pohybové, sportovní, zájmové aktivity.

web www.zsgenjanouska.cz

Základní škola Spektrum, s.r.o. - Soukromá ZŠ Praha 9

Praha 9 - Prosek, Kytlická 757/17 kontakt +420 242 483 840

Soukromá základní škola rodinného typu s rozšířenou výukou angličtiny. Školní družina zajišťuje pobyt žáků ve škole od 7 hodin do 17:30. Výuka začíná v 8:30 hodin. Nabízíme pro žáky širokou nabídku zájmových kroužků. Individuální přístup k dětem v menším kolektivu. Stravování žáků je smluvně zajištěno ve školní jídelně Scolarest Průmyslové školy na Proseku.

web www.zsspektrum.cz

Fakultní základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250

Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250 kontakt +420 281 922 171

Provozujeme základní školu pro 630 žáků se školní jídelnou, školním klubem a družinou. K dispozici jsou i sportovní třídy, kroužky. Od školního roku 2007/2008 probíhá na naší škole výuka podle školního vzdělávacího programu ŠKOLA PRO ŽIVOT. Důraz klademe na výuku cizích jazyků, na výuku informatiky, na výuku tělesné výchovy, na rozvoj individuálního zájmu žáků širokou nabídkou volitelných předmětů na 2. stupni, na péči o žáky s poruchami učení a na kvalitní přípravu žáků k přijímacích zkouškám…

web www.fzschodovicka.cz

Soukromá základní škola UNIVERZUM s.r.o. - Praha Střížkov

Praha 9 - Střížkov, Českolipská 373 kontakt +420 283 061 581

Soukromá základní škola UNIVERZUM s.r.o. na Praze 9 Střížkov. Škola poskytuje základní vzdělání žákům od 1. do 9. třídy. Anglický jazyk je povinně vyučován od 1. třídy. Škola zabezpečuje komplexní základní vzdělání se zvýšeným zřetelem na individuální zvláštnosti dětí. Usilujeme o dosažení takových studijních výsledků, které odpovídají schopnostem dětí.

web www.zsuniverzum.cz

Překlady a výuka jazyků - Burianová Petra

Praha 9 - Prosek, Litvínovská 491 kontakt +420 605 974 730, (1 pobočka)

Zajišťuji standardní jazykové kurzy, překlady, tlumočení a výuka angličtiny, španělštiny, němčiny, francouzštiny, hebrejštiny a čínštiny všech úrovní a pokročilosti. Výuka může probíhat buďto přímo v prostorách vaší firmy nebo v prostorech PB agentury. Překládám tyto jazyky: NJ-ČJ, AJ-ČJ, ŠJ-ČJ a naopak.všechny běžné typy dokumentů. Specializuji se na texty lékařské (prezentace farmaceutických firem), na texty z oblasti biologie, fyzioterapie, jógy, z oblasti zdravé výživy, dále na technické…

web www.petra-jazyky.cz

Základní umělecká škola, Praha 9, U Prosecké školy 92

Praha 9 - Prosek, U prosecké školy 92/19 kontakt +420 286 886 138

Nabízíme vzdělávání v uměleckých předmětech a to v hudebním, tanečním, výtvarném a literárně dramatickém oboru. Výuka hudební (klávesy, dechy, smyčce, zpěv a kytara), výtvarné předměty (kresba, malba, plastika, fotografie), tanec (klasický, moderní, lidový tanec, irské tance) a literárně dramatická výuka (dramatická výchova, poezie, divadlo).

web www.zuspraha9.cz

Základní škola Litvínovská 600

Praha 9 - Prosek, Litvínovská 600/1 kontakt +420 286 884 227

Základní škola Litvínovská 600, škola s rozšířenou výukou výpočetní techniky pro 560 žáků s družinou a jídelnou. Poskytuje základní vzdělání a připravuje žáky pro studium a praxi. Výuka probíhá podle Rámcového vzdělávacího programu schváleného MŠMT. Vzdělávacím programem je od školního roku 2007/08 vlastní školní vzdělávací program "Šestistovka – rozšířená výuka informatiky a výpočetní techniky".

web www.zslitvinovska6.cz

Základní škola Špitálská - ZŠ Praha 9 Vysočany

Praha 9 - Vysočany, Špitálská 789/4 kontakt +420 283 891 449

Základní škola pro 460 žáků s velkou družinou a vlastní jídelnou. Výuka probíhá v 22 učebnách a dalších odborných pracovištích. Součástí je tělocvična a víceúčelové školní hřiště. Škola má na webových stránkách zřízen aktuální přehled a informační modul pro rodiče, který slouží jako žákovská knížka. Velký výběr pohybových, sportovních, výtvarných, pěveckých a cizojazyčných kroužků. Více informací viz naše webové stránky: www.zs-spitalska.cz.

web www.zs-spitalska.cz

Základní škola, příspěvková organizace, Fryčovická 462, Praha 9 - Letňany

Praha 9 - Letňany, Fryčovická 462 kontakt +420 266 722 600, (1 pobočka)

Škola nabízí výuku anglického jazyka od 1. ročníku, možnost navštěvovat přípravnou třídu. Detašované pracoviště je MŠ Malkovského 587.

web www.zsfrycovicka.cz

Základní škola Novoborská - ZŠ Praha 9 Střížkov

Praha 9 - Střížkov, Novoborská 371 kontakt +420 286 006 531

Základní škola pro 748 žáků s družinou a jídelnou. Výuka probíhá dle vzdělávacího programu Šance pro všechny, vždy a ve všem.

web www.novoborska.cz

Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Bří. Venclíků 1140

Praha 9 - Černý Most, Bratří Venclíků 1140/1 kontakt +420 281 000 031

Základní škola pro 810 žáků s družinou a jídelnou, zahradou a sportovním zázemím.

web www.zsvencliku.cz

Masarykova základní škola, Praha 9 - Klánovice, Slavětínská 200

Praha 9 - Klánovice, Slavětínská 200 kontakt +420 281 962 193

Základní škola pro 500 žáků se školní družinou a jídelnou. Zaměřujeme se na výuku dětí se specifickými poruchami učení. Součástí školy je hřiště s umělým povrchem, atletickou dráhou a sportovní hala s dvěma tělocvičnami. Vedeme výtvarný a jazykový kroužek.

web www.zs-kl.cz

Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700

Praha 20 - Horní Počernice, Ratibořická 1700/28 kontakt +420 281 923 296

Vedeme základní školu pro 650 žáků s družinou a klubem, jídelnou. Nabízíme rozšířené vyučování jazyků, k dispozici je žákovská knihovna.

web www.zs-hp.cz

Métis - základní škola s.r.o. - ZŠ Praha 9 Vysočany

Praha 9 - Vysočany, Pod Balkánem 599/2 kontakt +420 604 953 449

Provozujeme soukromou základní školu se školkou. Výuka angličtiny od 1. třídy, zaměření na hudbu, sport, nadané a motivované děti. Výuka s prvky Daltonského plánu a Montessori. Nabízíme dvojjazyčnou výuku s volitelným sportem či hudbou. Poskytujeme možnost návštěvy zájmových kroužků jako je tenis, jóga, flétna, základy práce na PC, klavír, housle a dalších, dětem je k dispozici také jídelna. ZŠ rodinného typu pro šikovné a motivované děti. Individuální přístup k žákům – dbáme na dodržení…

web www.zsmetis.cz

Základní škola Litvínovská - Praha 9 Prosek

Praha 9 - Prosek, Litvínovská 500/5 kontakt +420 286 881 524

Provozujeme základní školu pro 650 žáků s družinou, jídelnou. K dispozici jsou pohybové, jazykové, dramatické a výtvarné kroužky.

web www.litvinovska500.cz

Základní škola a Mateřská škola, Praha 9 - Horní Počernice, Spojenců 1408

Praha 9 - Horní Počernice, Spojenců 1408 kontakt +420 773 573 846

Vedeme základní školu prvního stupně pro 150 žáků s jídelnou a družinou. K dispozici je zahrada a hřiště. Škola úzce spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou. V rámci hudební výchovy se děti od druhé třídy nenásilnou formou učí hrát na zobcovou flétnu.

web www.zsspojencu.cz

Masarykova základní škola, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690

Praha 21 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690 kontakt +420 281 011 511, (2 pobočky)

Vedeme základní školu pro 900 žáků se školní družinou, jídelnou a školním klubem a k dispozici je hudební, výtvarný i filmový kroužek, kroužek vědy, anglického jazyka, sportovních her, grafiky a animace na PC, keramiky, golfu i šachů a provoz klubu malého diváka.

web www.zspolesna.cz

Mateřská škola speciální, Základní škola praktická a Základní škola speciální, Praha 9, Bártlova 83

Praha 9, Bártlova 83 kontakt +420 281 920 835

Škola zajišťuje výchovu a vzdělávání dětí a žáků s mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku od 3 do 16 let (ve výjimečných případech do 26 let věku). Při práci upřednostňujeme individuální přístup k žákům. Žáky je možné průběžně přeřazovat ze základní školy praktické do základní školy speciální a popřípadě i naopak. Po absolvování povinné školní docházky žáci nejčastěji odcházejí do odborných učilišť a praktických škol, popřípadě do chráněných dílen.

web www.skolabartlova.cz

Základní škola Livingston

Praha 9 - Čakovice, Vážská 998/2 kontakt +420 797 995 995

Livingston je soukromá ZŠ s placeným školným, která místo tradiční výuky otvírá dětem přirozený prostor jejich vlastního talentu. Špičkoví učitelé – kterých se vaše dítě nebude bát. Učitel Livingstona je pro děti hlavně rádcem. Škola snů a škola hrou, vybavení nové ZŠ Livingston, je moderní a takové aby se do školy těšilo každé dítě. Školní wi-fi ve všech prostorách, icon-tablety, PC a větší monitory v každé třídě, IT jako běžná součást výuky dalších předmětů. Soukromá ZŠ v Čakovicích – Praha…

web www.zslivingston.cz
« předchozí 1 2 další »