Základní školy - Praha 5

1 - 20 firem z 45 nalezených

Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Košíře, Weberova 1/1090

Praha 5 - Košíře, Weberova 1090/1 kontakt +420 257 210 794

Nejsme jen tak nějaká škola! Náš tým pedagogů má ke své práci a k našim studentům krásný vztah. Soustředíme se nejen na výuku, ale také na výchovu dětí ke sportu, umění, kultuře, zdravému životnímu stylu, úctě k okolí a životu. Máme nádherné sportoviště, bazén a naše jídelna vaří kvalitní a chutná jídla z čerstvých potravin. Naše škola vyhrála v soutěži NE DROGÁM a pohárů ze sportovních soutěží máme plné police.

web www.zsweberova.cz

ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5 - ZŠ

Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo náměstí 615/1 kontakt +420 251 816 720

Základní škola a mateřská škola Barrandov se nachází na sídlišti Barrandov v Praze 5 v bezprostřední blízkosti Prokopského údolí. Součástí školy jsou mateřská škola (kapacita 167 dětí), přípravná třída a školní družina určená pro žáky 1. – 4. ročníku (kapacita 280 žáků). V současnosti škola vzdělává 650 žáků od 1. do 9. ročníku. Škola klade důraz na čtení s porozuměním, jež považuje za nejdůležitější předpoklad pro úspěch v dalším celoživotním vzdělávání. Využíváme inovativní formy a metody…

web www.zsbarr.cz

Zařízení pro děti - cizince, diagnostický ústav, středisko výchovné péče a základní škola, Praha 5, Radlická 30

Praha 5 - Smíchov, Radlická 795/30 kontakt +420 251 560 516, (1 pobočka)

Zařízení pro děti - cizince, diagnostický ústav, dětský domov se školou, výchovný ústav, středisko výchovné péče, základní i praktická škola.

web www.ddc.cz, www.zacpraha.cz

Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5 - Jinonice

Praha 5 - Jinonice, U Tyršovy školy 430 kontakt +420 235 510 253, (1 pobočka)

Jsme ZŠ a MŠ, držitel certifikátu Ekoškola. Škola rodinného typu. Celý areál je bezbariérový. Specializujeme se na školní vzdělávací program Tvořivost, zodpovědnost, respekt.

web www.tyrsova.cz

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol, Praha 5, V Úvalu 1

Praha 5, V Úvalu 84 kontakt +420 224 435 700

V současné době naše škola působí při Dětské fakultní nemocnici v Motole. Její součástí jsou kromě základní školy, mateřská i škola zvláštní.

web www.skolamotol.cz

Fakultní ZŠ s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 - Smíchov

Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1861/1 kontakt +420 257 327 427

Budova byla vystavěna pro městské dívčí reformní reálné gymnázium v roce 1928. Od roku 1945 zde byla střední pedagogická škola. Základní škola sídlí v budově od školního roku 1953/54. Rozšířená výuka jazyků byla zavedena mezi prvními několika školami v republice od školního roku 1966/67. Od školního roku 2005/06 byl zde otevřen 1. ročník s výukou angličtiny.

web www.zsdrtinova.cz

Fakultní ZŠ profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK

Praha 5 - Stodůlky, Fingerova 2186/17 kontakt +420 235 513 117

Základní škola s rozšířenou výukou cizích jazyků. 1.9. 2009 vznikla FZŠ prof. Otokara Chlupa spojením FZŠ Chlupova a FZŠ Fingerova. Nástupnickou organizací je FZŠ Chlupova a škola sídlí v budově bývalé FZŠ Fingerova.

web www.fzs-chlupa.cz

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2 (Praha 5)

Praha 2-Nové Město, Resslova 308/10 kontakt +420 224 923 700, (3 pobočky)

Nabízíme kombinaci klasických a alternativních výukových metod ve třídách, v počítačových učebnách či u interaktivní tabule. Věříme, že zachováním tradičního pedagogického přístupu a zaváděním moderních alternativních metod nejlépe podporujeme rozvoj našich žáků. Soustředíme se tak nejen na upevňování tolik potřebné dětské kázně, osvojování si samostatnosti, nutnosti plnění povinností a přijmutí zodpovědnosti za následky jejich nedodržování, ale zároveň také náš přístup vybízí k samostatnému…

web www.zsressl.cz

České sdružení Církve adventistů sedmého dne - výbor

Praha 5 Smíchov, Peroutkova 57 kontakt +420 731 587 566, (12 poboček)

České sdružení Církve adventistů sedmého dne je organizační jednotkou církve, sdružuje jednotlivé sbory na území Čech. České sdružení Církve adventistů sedmého dne je organizační jednotkou církve, sdružuje jednotlivé sbory na území Čech. Církev adventistů sedmého dne vychází z učení a zásad Bible, kterou považuje za inspirované Boží slovo.

web www.ceskesdruzeni.cz, casd.cz

ZŠ a MŠ Praha Slivenec

Praha 5 - Slivenec, Ke Smíchovu 16 kontakt +420 251 816 594, (1 pobočka)

Budova školy se nachází v zeleni, v klidné městské části Praha - Slivenec. Součástí školy je mateřská škola, školní družina a školní jídelna.

web www.skolaslivenec.cz

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

Praha 5 - Stodůlky, Klausova 2450/2 kontakt +420 235 513 690

V současné době jsou žáci vzděláváni podle školního vzdělávacího programu R.O.Z.U.M. Tato zkratka vyjadřuje pojetí našeho programu (Rozvoj osobnosti, zdraví, učení a morálky) - podle řeckého kalokagathia.

web www.klausovazs.cz

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování

Praha 5 - Hlubočepy, Na Zlíchově 259/19 kontakt +420 251 550 192

"Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování" vznikla 1. 1. 1998 jako právní subjekt, jehož zřizovatelem se stalo MŠMT ČR. Od 1. 1. 2001 změnila škola zřizovatele, kterým se stalo hl. m. Praha. To byl ještě původní název školy „Speciální základní škola pro žáky se specifickými vývojovými poruchami chování“.

web www.speczs.cz

Základní škola, Praha 5, nám. Osvoboditelů 1368

Praha 5 - Radotín, náměstí Osvoboditelů 1368/27 kontakt +420 257 910 344

Základní škola s družinou.

web www.zsp-praha5.cz

ZŠ a MŠ Praha 5, Nedašovská

Praha 5 - Zličín, Nedašovská 328/35 kontakt +420 235 316 752

Budova dnešní základní a mateřské školy byla otevřena 15.května 1981 jako mateřská škola. Od 1.ledna 1985 se stala mateřská škola závodní školkou národního podniku Stavební stroje s kapacitou 160 dětí. Školní děti navštěvovaly základní školu v Řepích. Po listopadu 1989 se opět otevřela diskuse o nutnosti výstavby základní školy. Snaha o realizaci nové budovy se nepodařila, ale došlo k rekonstrukci budovy mateřské školy a od 1. září 1992 usedli do školních lavic v západním pavilonu školky žáci 1…

web www.zsamszlicin.cz

ZŠ waldorfská Praha

Praha 5 - Jinonice, Butovická 228/9 kontakt +420 251 001 101

Základní škola.

web www.wspj.cz

ZŠ Praha 13, Mohylová

Praha 5 - Stodůlky, Mohylová 1963/2 kontakt +420 235 510 002

Provoz základní školy. V životě vždy nejlíp zpívá a je samý vtip, kdo je chytrý a jde mu všechno líp.

web www.zsmohylova.cz

ZŠ a MŠ Kořenského, Praha 5

Praha 5 - Smíchov, Kořenského 760/10 kontakt +420 257 326 120, (1 pobočka)

Naše základní škola poskytuje vzdělání ve všech devíti ročnících cca 190 žákům. Výuka probíhá v 10 třídách a 6 odborných učebnách.

web www.zskorenskeho.cz

ZŠ a MŠ Praha 5, Grafická

Praha 5 - Smíchov, Grafická 1060/13 kontakt +420 257 319 521

Škola se nachází v blízkosti stanice metra Anděl v klidné části staré zástavby, poblíž parku Sacrè Coeur a Kinského zahrady.Nabízíme přátelské prostředí, které zohledňuje specifické a individuální potřeby žáků. Tento přístup umožňují i malé třídní kolektivy – kapacita školy je 250 dětí.

web www.zsgraficka.cz

Fakultní ZŠ Pedagogické fakulty UK, Praha, Mezi Školami

Praha 5 - Stodůlky, Mezi školami 2322/1 kontakt +420 251 613 247

Naše škola má ve školním roce 2016/2017 celkem 644 žáků ve 26 třídách. Ve všech ročnících se žáci učí podle našeho vlastního školního programu „Škola základ celoživotního vzdělávání". Jejich výchovu a vzdělání zajišťuje 39 učitelů (vč. ředitele a jeho zástupce) až na výjimky plně kvalifikovaných.

zobrazit detail

ZŠ Vladislava Vančury, Praha

Praha 5 - Zbraslav, Hauptova 591 kontakt +420 257 921 262, (1 pobočka)

Základní škola pro 780 žáků s družinou a klubem. Součástí školy je učebna fyziky a chemie, přírodopisu, jazyků, kuchyňka, dílny a počítačová učebna. Součástí výuky jsou různé vědomostní a sportovní soutěže, kulturní akce, program prevence sociálně patologických jevů, výlety a exkurze.

web zs-zbraslav.cz

ZŠ Praha 5, Podbělohorská

Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 720/26 kontakt +420 257 211 633

Provoz základní školy rodinného typu.

web www.podbelohorska.cz

Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny

Praha 5 - Stodůlky, Trávníčkova 1743/2 kontakt +420 235 522 159

Praktická a speciální škola s kapacitou 186 žáků s družinou pro 54 dětí a speciálním pedagogickým centrem. Přijímáme žáky s různým stupněm mentálního postižení, kombinovaným postižením, děti s autismem, epilepsií, poruchami chování, zdravotním oslabením a děti, které jsou v péči psychiatra.

web www.zsluziny.cz
« předchozí 1 2 3 další »