Základní školy - Střední Čechy

161 - 170 firem z 1309 nalezených

Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora

Čáslav, Sadová 1756 kontakt +420 327 315 700

Škola poskytuje žákům kvalitní základní vzdělání. Toho je dosahováno aprobovanou výukou všech učitelů. Standardní výuku doprovází řada rozmanitých aktivit, v nichž žáci prakticky rozvíjejí své schopnosti a dovednosti. Jedná se nejen o oblast sportu, jejíž rozšířenou výukou v polovině tříd na 2. stupni je naše škola známá, ale i další oblasti, jako jsou jazykové a komunikační dovednosti (dramatický kroužek), manuální zručnosti (ruční práce), technické obory (digitální fotografie, mladý fyzik).…

web www.sadovazs.cz

Základní škola Červené Janovice, okres Kutná Hora

Červené Janovice, Červené Janovice 146 kontakt +420 327 594 338

Základní škola se školní družinou a jídelnou. Malotřídní škola s přibližným počtem 35-40 žáků na 5 ročníků, spojených do 3 tříd. Celkový počet pedagogů se pohybuje od 4 do 6.

web www.zscj.kh.cz

Základní škola Jana Václava Sticha - Punta Žehušice

Žehušice, Žehušice, Ke Křížku 190 kontakt +420 327 399 128, (1 pobočka)

Škola Jana Václava Sticha – Punta Žehušice, okres Kutná Hora je úplnou základní školou, zřízenou obcí Žehušice. Škola má 9 tříd, 1.stupeň s pěti třídami a 2.stupeň se čtyřmi třídami. Ve všech ročnících se žáci vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola s úsměvem, zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu. Součástí školy jsou 2 oddělení školní družiny, školní klub a školní jídelna. Do školy se sjíždí žáci z 22 obcí, zbudována je jako bezbariérová. V…

web www.zszehusice.cz/

Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40

Kutná Hora, Kamenná stezka 40/1 kontakt +420 327 512 229

Základní škola sídlí v původní historické budově z roku 1910, ale snažíme se ji neustále vylepšovat. Naplňujeme ji moderními učebními pomůckami a také za pomoci žáků a učitelů zlepšujeme celkové prostředí. Základní škola Kamenná stezka poskytuje vzdělání žákům podle vlastního vzdělávacího programu „Tvořivá stezka“; jsme škola rodinného typu s individuálním přístupem k žákům. Ve školním roce 2014/ 2015 navštěvuje školu 210 žáků. Součástí školy je i přípravná třída. Na obou stupních základní…

web www.zsks.kutnahora.cz

Základní škola Žižkov

Kutná Hora, Kremnická 98 kontakt +420 327 512 175

Základní škola pro 756 žáků s družinou a jídelnou v Kutné Hoře. Nabídka mimoškolní aktivit jako je atletika, košíková, florbal, dramatická výchova, sborový zpěv a mladý zdravotník.

web www.zszi.kutnahora.cz

Základní škola a Mateřská škola Suchdol, příspěvková organizace

Suchdol, Suchdol 6 kontakt +420 327 596 144

ZŠ Suchdol je úplnou základní školou s kapacitou 200 žáků. Naše škola je takříkajíc školou „rodinného typu“. Všechny děti se navzájem dobře znají, navštěvují se o přestávkách, nacvičují společné kulturní programy, spolupracují v zájmových kroužcích a sportují. Vyučujeme podle vlastního vzdělávacího programu „Škola porozumění“. Součástí základní školy je i škola mateřská.

web www.zssuchdolkh.cz/

ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora

Kutná Hora, Jiráskovy sady 387/7 kontakt +420 327 512 324

Základní škola pro 610 žáků s družinou a jídelnou a výukou anglického jazyka. Nabízíme zájmové kroužky cyklo-turistický, literárně-historický či anglického jazyka, klub mladého diváka.

web www.zstgm.kutnahora.cz

Základní škola Uhlířské Janovice, okres Kutná Hora

Uhlířské Janovice, Třebízského 268 kontakt +420 327 300 000, (1 pobočka)

Základní škola pro 700 žáků s jídelnou a družinou. Žáci se účastní soutěží v českém, německém i anglickém jazyce a olympiád. Škola organizuje lyžařské kurzy, šachové turnaje i atletické soutěže. Součástí školy je multimediální učebna, tělocvična, hřiště s umělým povrchem, běžecká dráha a doskočiště.

web www.zsuj.cz

Základní škola, Uhlířské Janovice, Komenského 400

Uhlířské Janovice, Komenského 400 kontakt +420 327 542 149

Základní speciální škola je pro 66 žáků. Je zaměřena na vzdělávání žáků se zdravotním postižením. Také se specializuje na výchovu a vzdělávání mentálně postižených dětí. Poskytuje žákům základní vědomosti, dovednosti a návyky potřebné k uplatnění v praktickém životě. Nabízí zájmové kroužky v oblasti vaření a zdravé výživy, hudby, sportu a turistiky.

web www.zsprakticka.wgz.cz

Základní škola Vrdy, okres Kutná Hora

Vrdy, Školská 108 kontakt +420 775 556 207

Základní škola pro 450 žáků s družinou a jídelnou. Pro žáky pořádáme zájmové kroužky, plavecký a lyžařský výcvik, protidrogové a environmentální semináře, školní sportovní soutěže a jiné. Ve školní družině, která má kapacitu 50 dětí, jsou žákům umožněny odpočinkové činnosti a příprava na vyučování.

web www.zs-vrdy.cz/
« předchozí 1 14 15 16 17 18 19 20 34 66 99 131 další »